ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
KYRIAKOU MARIOS
...
UNIVERSITY OFFICER
Faculty of Economics and Management
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
023
22893722
-
ucy.ac.cy/fem/el/databases-laboratory

Προσωπικό Προφίλ

Εκπαίδευση:
  • Μεταπτυχιακό MSc στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά - Πανεπιστηήμιο Κύπρου
  • Πτυχίο BSc στα Οικονομικά - Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επαγγελματική Εμπειρία:
  • 2008-2009: Βοηθός έρευνας - Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου
  • 2009-2010: Βοηθός διδασκαλίας - Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου
  • 2010-Σήμερα: Λειτουργός Βάσεων Δεδομένων - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης  Profile Information

Education:
  • Master Degree in Monetary and Financial Economics - University of Cyprus 
  • Degree in Economics - University of Cyprus 
Working Experience:
  • 2008-2009: Research Assistant - Department of Economics of the University of Cyprus
  • 2009-2010: Teaching Assistant - Department of Economics of the University of Cyprus
  • 2010-Current employment: Databases Officer - Faculty of Economics and Management