ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
DIMITRIOU LOUKAS
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Civil and Environmental Engineering
Green Park
91, Aglantzias Ave.
303
+35722892286
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Δρ. Λουκάς Δημητρίου έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές του στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Κατόπιν απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ σε θέματα βέλτιστου σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων. Κατά την περίοδο 2011-2013 υπήρξε Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο King Saud, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Έδρα Prince Mohamed bin Naif Chair for Traffic Safety Research, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Την τρέχουσα περίοδο είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, ενώ είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Μηχανικής. Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική δραστηριότητά του αφορά στη ποσοτική ανάλυση και σχεδιασμό συστημάτων της πολιτικής και συγκοινωνιακής υποδομής, την χρήση προωθημένων τεχνικών και μεθόδων για την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους και την ανάπτυξη πλαισίων υποστήριξης αποφάσεων στο πεδίο αυτό.
Αντικείμενα:
- Σχεδιασμός Συγκοινωνιακής Υποδομής - Κυκλοφοριακή Τεχνική
- Δίκτυα Μεταφορών - Ανταγωνιστικός Σχεδιασμός
- Ανάλυση/Πρόβλεψη της Ζήτησης - Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
- Συστήματα Μαζικών Μεταφορών - Τερματικοί Σταθμοί
- Σχεδιασμός Έργων Οδοποιίας - Πεζή Μετακίνηση
- Οδική Ασφάλεια - Περιβαλλοντικός/Ενεργειακός Σχεδιασμός
- Συστήματα Μεταφορικών Αγωγών - Εμπορευματικά Συστήματα και Εφοδιαστική
- Οικονομική των Δικτύων - Αστική Κινητικότητα
 
Μέθοδοι/Τεχνολογίες:
- Βελτιστοποίηση - Μαθηματική Προσομοίωση
- Οικονομετρικά Πρότυπα - Υπολογιστική Νοημοσύνη
- Θεωρία Υπερ-Δικτύων - Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων
- Δυναμικά Συστήματα - Στοχαστική Προτυποποίηση
- Βέλτιστος και Κατανεμημένος Έλεγχος - Προτυποποίηση "Ευφυών Πρακτόρων"
- Συμπεριφορική Ανάλυση - Προβλεπτική Ανάλυση
- Εξόρυξη Δεδομένων - Συστήματα Φώρασης

BOOKS
1. Dimitriou, L. ‘The Transportation Network Design Problem. Advanced Applications, Algorithms and Extensions’. In "Studies in Computational Intelligence", Springer-Verlag, Heidelberg (first draft: 2018).
2. Antoniou, C., L., Dimitriou and F., Pereira. (Eds.). Big Data in Transportation - Mobility Patterns and Transport Analytics. Elsevier Publishing (to be published in 2018).


BOOK CHAPTERS
1. Charmpis, D., and L., Dimitriou, "A Stress-Test of Alternative Formulations and Algorithmic Configurations for the Binary Combinatorial Optimization of Bridges Rehabilitation Selection”, In Series ‘Computational Methods in Applied Sciences’, Title of Book, Engineering and Applied Sciences Optimization: Volume 1, Dedicated to the memory of Professor M.G. Karlaftis, 2015, Springer Verlag.
2. Dimitriou, L., and A. Stathopoulos, “Optimal Co-Evolutionary Strategies for the Competitive Maritime Network Design Problem”. In Lecture Notes in Computer Science. Edited by Giacobini et al. Berlin-Heidelberg: Springer, Vol. 5484, pp. 818-827, Springer Verlag, 2009
3. Dimitriou, L. and T. Tsekeris, “Fixed and Variable Toll Pricing in Road Networks with Direct Search Meta-Heuristics”, in Metaheuristics in the Service Industry, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Geiger, M.J., Habenicht, W., M. Sevaux and K. Sörensen (Eds.), pp. 45-61, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2009.
4. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Genetic Computation of Road Network Design and Pricing Stackelberg Games with Multi-Class Users”, Lecture Notes in Computer Science. Edited by Giacobini et al. Berlin-Heidelberg: Springer, Vol. 4974, pp. 669-678, 2008.
5. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Genetically Optimized Infrastructure Design Strategies in Degradable Transport Networks”, Advances in Computational Intelligence in Transportation and Logistics, Fink, A. and Rothlauf, F. (Eds.), pp. 23-43, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2008.
6. Tsekeris, T., L. Dimitriou, and A. Stathopoulos, “Combined Genetic Computation of Microscopic Trip Demand in Urban Networks”, Advances in Computational Intelligence in Transportation and Logistics, Fink, A. and Rothlauf, F. (Eds.), pp. 3-21, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2008.
7. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Evolutionary Combinatorial Programming for Discrete Road Network Design with Reliability Requirements”. In Lecture Notes in Computer Science. 4448. Edited by Giacobini et al. Berlin-Heidelberg: Springer, pp. 678–687, 2007.
8. Tsekeris, T., L. Dimitriou, and A. Stathopoulos, “Simultaneous Origin-Destination Matrix Estimation in Dynamic Traffic Networks with Evolutionary Computing”. In Lecture Notes in Computer Science. 4448. Edited by Giacobini et al. Berlin-Heidelberg: Springer, 668–677, 2007.

 

PEER-REVIEW INTERNATIONAL JOURNALS
1. Dimitriou, L., P., Nikolaou and C. Antoniou. Exploring the Temporal Stability of Global Road Safety Statistics. Accident Analysis and Prevention (Under Publication).
2. Dimitriou, L. K., Stylianou, and M. Abdel-Aty. Assessing Rear-End Crash Potential in Urban Locations Based on Vehicle-by-Vehicle Interactions, Geometric Characteristics and Operational Conditions. Accident Analysis and Prevention (Under Publication).
3. Dimitriou, L., D., Efthymiou, and C. Antoniou. Saving Lives Through Faster Emergency Unit Response Times: The Role of Accessibility and Environmental Factors. Journal of Transportation Engineering-ASCE (Under Publication).
4. Stylianou, K., and L., Dimitriou. Explanatory Analysis of Rear-End Conflicts in Urban Networks Using Bayesian Networks. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (to be published in 2018).
5. Dimitriou, L., and P., Nikolaou. Data Envelopment Analysis for Investigating Optimal Road Safety Policies utilizing Global Epidemiological, Risk Exposure & Socio-Economic Statistics. International Journal of Decision Support Systems (Under Publication).
6. Kyriakou, C., S., Christodoulou, and L., Dimitriou, “Pothole Detection Utilizing Smartphones and Artificial Neural Networks”. Journal of Infrastructure Systems, ASCE (Under Publication).
7. Dimitriou, L., M. Marinelli, N., Fragkakis, and S. Lambropoulos. Early Bill-of-Quantities estimation of concrete road bridges. Public Works Management & Policy, 2017.
8. Chaniotakis, E., C. Antoniou, G. Aifadopoulou, and L Dimitriou, “Inferring Activities from Social Media Data. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (to be published in 2017).
9. Dimitriou, L., and A., Ziliaskopoulos, “A Dynamic Equilibrium-Free Model for Monitoring Signalized Urban Networks Based on Discrete-Time Optimal Control Formulation”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (to be published in 2017).
10. Dimitriou, L., and C. Antoniou, “Monitoring Social Network Formation and Information Content Analysis of Transport Anomalies: the Case of Airline Crashes”. Journal of Air Transport Management 65, 127-141.
11. Dimitriou, L. and M. Abdel-Aty, “A Genetically Optimized Fuzzy Resource Allocation Model for Improving Road Safety in Interurban Highways Networks”. Journal of Sustainable Transportation (to appear in 2017).
12. Dimitriou, L., “Optimal Competitive Freight Network Design as Hierarchical Variational Inequalities Programming Problems”. Transportation Research Part-C, Emerging Technologies, Volume 55, 2015, Pages 116–138.
13. Dimitriou, L., and E., Vlahogianni, “Fuzzy Modelling Approaches of Freeway Accident Duration with Rainfall and Traffic Flow Interactions”. Journal of Analytical Methods in Accident Research, Volume 5, 59-71.
14. Dimitriou, L., and A. Stathopoulos, "Pareto Evolutionary Optimization of Joint Network Design and Pricing Strategies Related to Emissions in Urban Highways". International Journal of Operations Research and Information Systems-IJORIS, Vol 5 (2), pp. 56-85, 2014.
15. Stathopoulos, A., M. Karlaftis, and L. Dimitriou. “A Fuzzy Rule-Based System Approach for Adaptively Combining Traffic Count Forecasts”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, pp 120-128, 2011.
16. Dimitriou, L., and A. Stathopoulos, “Agent-Based Game-Theoretical Framework for Designing Competitive Transportation Systems”, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 7, No. 1, pp. 90-109, 2011.
17. Ballis, A. and L. Dimitriou, “Issues on Railway Wagon Asset Management Using Advanced Information Systems”, Transportation Research Part-C, Elsevier, Volume 18, Issue 5, pp. 807-820, 2010.
18. Kaltsounis, Α., Α. Gavathas and L. Dimitriou, “Level-of-Service Determination and Evaluation of Typical Cross-Section of Attiki Odos”, Technica Chronica- Scientific Editions of Technical Chamber of Greece, Vol. 2, pp. 63-84, 2010.
19. Dimitriou, L., A. Kaltsounis, and A. Stathopoulos. Introducing Transportation-Related Carbon Footprint Considerations in Optimal Urban Road Infrastructure Management. International Journal of Energy and Environment, Issue 3, Volume 3, pp. 103-111, 2009.
20. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Joint Pricing and Design of Urban Highways with Spatial and User Group Heterogeneity” NETNOMICS, Economic Research and Electronic Networking, Springer US, Vol. 10, No (1), pp. 141-160, 2009.
21. Dimitriou, L., and T. Tsekeris, “Evolutionary Game-Theoretic Model for Dynamic Congestion Pricing”, NETNOMICS, Economic Research and Electronic Networking, Springer US, Vol. 10, No (1), pp. Vol. 10, No (1), pp. 103-121, 2009.
22. Stathopoulos, A., Dimitriou, L. and T. Tsekeris, “Fuzzy modeling approach for combined forecasting of urban traffic flow”, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Blackwell Publishing, Vol 23 (7), pp. 521-535, 2008.
23. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Adaptive hybrid fuzzy rule-based system approach for modeling and predicting urban traffic flow”, Transportation Research Part-C, Elsevier, Vol. 16 (5), pp. 554-573, 2008.
24. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Reliable Stochastic Design of Road Network Systems”, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 3, No. 6, pp. 549 - 574, 2008.
25. Tsekeris, T. and L. Dimitriou, “Modeling participation and consumption in the Greek inter-urban public transportation market”, Journal of Public Transportation, Volume 11, No. 2, pp. 85-104, 2008.

 

PEER-REVIEW CONFERENCE PROCEEDINGS
1. Stylianou, K., and L., Dimitriou. Explanatory Analysis of Rear-End Conflicts in Urban Networks Using Bayesian Networks. Transportation Research Board, 97th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2018.
2. Stylianou, K., L., Dimitriou and M. Abdel-Aty. Development of a Spatio-Temporal Hybrid Conflict Severity Indicator on Urban Networks. Transportation Research Board, 97th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2018.
3. Kyriakou, C., S., Christodoulou, and L. Dimitriou. Detecting and Classifying Roadway Pavement Cracks, Rutting, Ravelling, Patching and Potholes Utilizing Smartphones. Transportation Research Board, 97th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2018.
4. Ballis, H., and L. Dimitriou. Preliminary Preparation of Trip Chains from Origin-Destination Matrices for Supporting Activity-Based Models. Transportation Research Board, 97th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2018.
5. Dimitriou, L., and P., Nikolaou. Dynamic Partitioning of Urban Road Networks Based on their Topological and Operational Characteristics. 5th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems, Napoli, Italy, 2017.
6. Kyriakou, C., S.E., Christodoulou, and L. Dimitriou. Data driven frameworks for classifying pavement surface anomalies based on pattern recognition techniques and smartphone technology. 10th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, Athens, Greece, 2017.
7. Stylianou, K., L., Dimitriou, and M. Abdel-Aty. Investigating Rear-End Collision Potential at Signalized Urban Networks Based on Disaggregated Spatial Sensor Data. Transportation Research Board, 96th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2017.
8. Dimitriou, L., and A., Ziliaskopoulos. A Dynamic Equilibrium-Free Model for Monitoring Signalized Urban Networks Based on Discrete-Time Optimal Control Formulation. Transportation Research Board, 96th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2017.
9. Gkania, V., and L., Dimitriou. Dynamic Short-Term Projections of Travel Time Distributions Based on Heterogeneous Traffic Data. Transportation Research Board, 96th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2017.
10. Kyriakou, C., S.E., Christodoulou, and L. Dimitriou. Detecting and Classifying Roadway Pavement Anomalies Utilizing Smartphones, Onboard Diagnostic Devices, and Classification Models. Transportation Research Board, 96th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2017.
11. E Chaniotakis, C Antoniou, G Aifadopoulou, L Dimitriou. Inferring Activities from Social Media Data. Transportation Research Board, 96th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2017.
12. Chaniotakis, E., C., Antoniou and L., Dimitriou. Connecting Social Networks and Mobility through Social Media. 5th hEART Symposium, Delft, the Netherlands, 2016.
13. Dimitriou, L., and A. Ballis. Optimal decisions in pipeline systems development based on multi-level and multi objective spatial price equilibrium models. EEEE, 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, Greece, 2016.
14. Ballis, A., and L. Dimitriou. The potential of South-Eastern Adriatic ports to offer competitive intermodal services to the port of Piraeus. EEEE, 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, Greece, 2016.
15. Ballis, A., and L. Dimitriou. Truck Fleet Optimization in Fuel Distribution. EEEE, 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, Greece, 2016.
16. Dimitriou, L., P., Nikolaou, and C. Antoniou. Policy-Driven Investigation of Sectoral Latent Information Regarding Global Road Fatalities. 19th EURO Working Group on Transportation Meeting-EWGT, Turkey, 2016.
17. Kourti, E., C. Christodoulou, Dimitriou, L., S. Christodoulou and C. Antoniou. Quantifying Demand Dynamics for Supporting Dynamic Fleet Management in Taxi Services. 19th EURO Working Group on Transportation Meeting-EWGT, Turkey, 2016.
18. Stylianou, K., and L., Dimitriou. Monitoring Drivers’ Perception of Risk within a Smart City Environment. 11th European Conference on Product & Process Modelling-ECPPM2016, Cyprus, 2016.
19. Dimitriou, L., and P., Nikolaou. Identifying and addressing multi-source database inconsistences: Evidences from global road safety information. 11th European Conference on Product & Process Modelling-ECPPM2016, Cyprus, 2016.
20. Gkania, V., and L., Dimitriou. Prediction of traffic characteristics in Smart Cities based on Deep Learning Mechanisms. 11th European Conference on Product & Process Modelling-ECPPM2016, Cyprus, 2016.
21. Dimitriou, L., K., Stylianou, and G., Yannis. Investigation of Texting on Young Drivers Behavior by Means of Multivariate Copula Analysis and Gaussian Mixture Modeling. World Conference on Transport Research-WCTR, China, 2016.
22. Dimitriou, L., D. Efthymiou, and C. Antoniou. Estimating and Predicting Spatial Crash Frequency Utilizing Multivariate Datasets. World Conference on Τransport Research-WCTR, China, 2016.
23. Dimitriou, L., and A., Stathopoulos. Capturing System-wide Magnitude of Earthquakes’ Effects on Urban Traffic Networks. 14-th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Turkey, 2016.
24. Dimitriou, L., O., Kousta, and P., Nikolaou. Discrete-Time Nonlinear Optimal Control Mechanism for Monitoring Dynamic Signalized Urban Traffic Networks. 14-th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Turkey, 2016.
25. Dimitriou, L., E., Kourti, C. Christodoulou, and V. Gkania. Dynamic Estimation of Optimal Dispatching Locations for Taxi Services in Mega-Cities based on Detailed GPS Information. 14-th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Turkey, 2016.
26. Dimitriou, L., and V., Gkania. Dynamic Short-Term Projections of Travel Time Distributions in Urban Signalized Networks utilizing Composite Information of Traffic Characteristics. 14-th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Turkey, 2016.
27. Dimitriou, L., and V., Gkania. Adaptive Short-Term Prediction of Freeways Travel Time Distributions Based on Multivariate Hazard Models. 18th Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON 2016, Cyprus, 2016.
28. Dimitriou, L., and T., Kartsonakis. Hierarchical Multi-objective Games of Transport Demand Reallocation for Minimizing Carbon Footprint in Developing Urban Areas. 18th Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON 2016, Cyprus, 2016.
29. Kyriakou, C., S., Christodoulou, and L. Dimitriou. Roadway Pavement Anomaly Classification Utilizing Smartphones and Artificial Intelligence. 18th Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON 2016, Cyprus, 2016.
30. Dimitriou, L., C. Christodoulou, E., Kourti, and S. Christodoulou. Dynamic Monitoring of Taxi Demand Profiles Utilizing Location-Specific Information in Large Metropolitan Areas. 18th Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON 2016, Cyprus, 2016.
31. Dimitriou, L., D. Efthymiou, and C. Antoniou. Understanding the Impact of Accessibility and Weather on Emergency Unit Reaction Times. 95th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A., 2016.
32. Kyriakou, C., S., Christodoulou, and L. Dimitriou. Road Anomaly Detection and Classification using Smartphones and Artificial Neural Networks. 95th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A., 2016.
33. Dimitriou, L., C., Antoniou, and S., Christodoulou. Monitoring Social Networks Formation and Information Velocity for Cases of Airliners' Crashes. 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2015 IEEE, Spain, 2015.
34. Cristodoulou, S., and L. Dimitriou. Vulnerability Analysis of Road Networks using Nodal Entropy Metrics and Simulation of Threats. Proceedings of the 4th International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Y. Tsompanakis, J. Kruis and B.H.V. Topping, (Eds), Civil-Comp Press, Stirlingshire, Scotland, 2015.
35. Marinelli, M., L., Dimitriou, N., Fragkakis, and S., Lambropoulos. Non-Parametric Bill-of-Quantities Estimation of Concrete Road Bridges' Superstructure: An Artificial Neural Networks Approach. 32nd Annual Conference, Association of Researchers in Construction Management-ARCOM, UK, 2015.
36. Dimitriou, L., D., Efthymiou, and C. Antoniou. Spatial road safety modeling leveraging “crowd-sourced” publicly available geographic data. International Conference on Transport Research-ICTR, Athens, 2015.
37. Dimitriou, L., “Mechanisms of Serious Accidents Risk Mapping Based on Duration Modeling of Discretized Urban Continuums”, 6th Hellenic Road Safety Conference, Athens, Greece, 2015.
38. Dimitriou, L., and D.C. Charmpis. Programming the Upgrade of Road Bridges by Sequential Combination of Binary Optimization Routines. 94th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2015.
39. Charmpis, D., L. Dimitriou, I. Balafas and F. Alogdianakis. Optimal Bridges' Upgrade Programming under Technical, Economical and Social Considerations. OPT-i, Equation Chapter 1 Section 1, an International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, M. Papadrakakis, M.G. Karlaftis, N.D. Lagaros (eds.) Kos Island, Greece, 2014.
40. Dimitriou, L., Hassan, H., and M., Abdel-Aty. Spatial Prediction of Car Crashes Severity Based on Dynamically Updated Autoregressive Neural Models. World Conference on Transportation Research-WCTR, Rio de Janeiro, Brazil, 2013.
41. Hassan, H., L. Dimitriou, M., Abdel-Aty, and H. AlFaleh. Examining severe traffic crashes in Riyadh using different data mining methods. World Conference on Transportation Research-WCTR, Rio de Janeiro, Brazil, 2013.
42. Hassan, H., L. Dimitriou, and H. AlFaleh. Recent Research Efforts towards Improving Traffic Safety in KSA. 3rd Annual Conference, Road Planning, Design and Construction in Middle East, Doha, Qatar, 2013.
43. Dimitriou, L., and M. Abdel-Aty. “A Genetically Optimized Fuzzy Resource Allocation Model for Improving Road Safety in Interurban Highways Networks”. 92th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2013.
44. Dimitriou, L., and H.M. Hassan. “Dynamic Autoregressive Neural Networks for Spatially Distributed Time Series Prediction of Car Crashes in Urban Networks” 92th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2013.
45. Hassan, H., L. Dimitriou, M., Abdel-Aty, and A. Al-Gamdi. “Analysis of Risk Factors Affecting the Size and Severity of Traffic Crashes in Riyadh”. 92th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2013.
46. Dimitriou, L., and D. Gadakis. “A Dynamic Non-Linear Optimal Control Framework for Minimizing Electric Power Production Cost: Application for a Closed System of the Greek Public Power Corporation”. 23rd National Conference of Hellenic Operation Research Society: “Management of Energy Sources and Systems”, Athens, 2012.
47. Kaltsounis, A., and L. Dimitriou, "Greek Challenges and Opportunities within the Trans-European Road Networks". 3rd Hellenic Conference in Highway Engineering, Patra, Greece, 2011.
48. Kaltsounis, A., and L. Dimitriou, "Concession Schemes for Interurban Road Investments. Problems and Perspectives". 3rd Hellenic Conference in Highway Engineering, Patra, Greece, 2011.
49. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, "Possibilistic Resource Allocation Optimization Models for Improving Access Safety over a Network of Interurban Highways". 1st International Conference on Access Management, Athens, Greece, 2011.
50. Papatzikou, E., L., Dimitriou and A. Stathopoulos, “An Application-Oriented Comparative Analysis of Alternative Network Demand Assignment Methods Regarding Energy Consumption and Environmental Factors”. The 15th Hong Kong Society for Transportation Studies International Conference, Hong Kong, 2010.
51. Dimitriou, L., A. Kaltsounis, and A. Stathopoulos, “Optimal Joint Decisions for Managing Transportation-Related Carbon Footprint within the Urban Context”. 5th International Congress on Transport Research, Volos, Greece, 2010.
52. Ballis, A., L., Dimitriou, and J. Paravantis “Quay to Storage Container Transfer: A Critical Review of Modeling Techniques and Practical Outcomes”, 89th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2010.
53. Stathopoulos, A., M. Karlaftis, and L. Dimitriou. “A Fuzzy Rule-Based System Approach for Adaptively Combining Traffic Count Forecasts”, 89th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2010.
54. Dimitriou, L., A. Kaltsounis, and A. Stathopoulos “Evolutionary Revealed Social Dilemmas in Optimal Joint Decisions Regarding Carbon Footprint in Urban Road Networks”, 89th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2010.
55. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, “Emerging Social Dilemmas in Managing Transportation-Related Carbon Footprint in Optimal Urban Infrastructure Development”, World Multiconference on Applied Economics, Bussiness and Development (AEBD'09), Tenerife, Canary Islands, Spain, 2009.
56. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, “Agent-Based Evolutionary Game-Theoretic Framework for Optimizing Investment Plans of Competitive Port Facilities”, 12th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Redondo Beach, CA, USA, 2009.
57. Stathopoulos, A., M.G. Karlaftis and L. Dimitriou, “An Information Fusion Framework of Traffic Counts Forecasts Based on Concepts from Fuzzy Set Theory”, 12th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Redondo Beach, CA, USA, 2009.
58. Ballis, A. and L. Dimitriou, “Strategic Planning and Operational Management of Maritime Container Terminals” 20th National Conference of Hellenic Operational Research Society, Spetses, Greece, June 2008.
59. Spyropoulou, I. and L. Dimitriou, “A microscopic traffic model for incorporating motorcycle movement in urban areas”, 88th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, USA, 2009.
60. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, “An Auction Theory Perception on Dynamic Congestion Pricing Strategies”, American Society of Civil Engineers (ASCE), 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece, 2008.
61. Ballis, A. and L. Dimitriou, “Optimal Railway Wagon Asset Management Using Advanced Information Systems”, American Society of Civil Engineers (ASCE), 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece, 2008.
62. Dimitriou, L., D. Alexandropoulou, N. Papachristou, and A. Stathopoulos, “Performance Criteria of Urban Transit Systems in Middle-Size Cities”, 4th International Conference on Transportation Research (ICTR), Athens, Greece, 2008.
63. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, “Modeling Dynamic Urban Road Networks Performance under Congestion Pricing Strategies”, 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea, 2008.
64. Alexandropoulou, D., Dimitriou, L., N. Papachristou, and A. Stathopoulos, “Developing a Successful High Quality Public Transport System”, Proc. of the International Symposium: "Quality Public Transport Systems in small and Medium size Cities: Socio - Economic Development and Urban Regeneration Impacts, Funding and Implementation Advances", Volos, Greece, 2007.
65. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Road pricing and congestion pricing in urban freeways”, Proceedings of the International Conference “Roads of the Future”, Greek Road Federation, Athens, 2007.
66. Dimitriou, L. and T. Tsekeris, “Elastic multi-user stochastic equilibrium toll design with direct search meta-heuristics”, Proceedings of the 8th EU/MEeeting on Metaheuristics in the Service Industry, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany, 2007, pp. 9-16.
67. Tsekeris T., L. Dimitriou and A. Stathopoulos, “Telematics Systems Architecture and Decision Support in Urban Transportation Networks”, Proceedings of the International Conference “Roads of the Future”, Greek Road Federation, Athens, 2007.
68. Dimitriou, L. and T. Tsekeris, “Dynamic congestion pricing based on user-optimal stochastic learning models”, Proceedings of the 4th International Kuhmo–Nectar Conference on Pricing, Financing, Regulating Transport Infrastructures and Services, University of Urbino, Italy, 2007.
69. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Evolutionary game-theoretic model for performance reliability assessment of road networks”, 3rd International Symposium on Transportation Network Reliability (INSTR2007), Technical University Delft, The Netherlands, 2007.
70. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Competitive network design in short-sea liner markets using agent-based game-theoretic models”, 1st International Conference “Competitiveness and Complementarity of Transport Modes - Perspectives for the Development of Intermodal Transport”, Aegean University, Greece, 2007.
71. Tsekeris, T. and Dimitriou, L., “Discrete choice modeling of the inter-urban public transportation demand of Greek households”, 1st International Conference “Competitiveness and Complementarity of Transport Modes - Perspectives for the Development of Intermodal Transport”, Aegean University, Chios, 2007.
72. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, “Continuous Network Design Problem with Reliability Constraints; a Genetic Stochastic System Design Approach”.86th TRB Annual Meeting Proceedings CD. Washington DC, 2007.
73. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Genetic-Algorithm-Based Micro-Simulation Approach for Estimating Turning Proportions at Signalized Intersections”. 11th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Delft, 2006.
74. Dimitriou, L., and A. Stathopoulos, “Investigation of the Operational Characteristics of Port Container Terminals Using Concepts from Fuzzy Sets Theory”, 2nd International Conference of Transport Research (ICTR) Athens, Greece, 2004.
75. Dimitriou, L., and A. Stathopoulos, “A Perspective to Air Cargo in Greece”. International Conference: “Air Transport and Airports – Developments in 21 Century”, University of Patras, Patra, 2001.
76. Stefanis, B., D. Dimitriou, and L. Dimitriou, “Principles of planning a tramway system in an urban environment and its applications at the city of Athens”. 7th International Conference on Urban Transport and the Environment for the 21st Century, Wessex Institute of Technology, Lemnos, 2001.

Profile Information

Dr. Loukas Dimitriou is Assistant Professor in the Dept. of Civil and Environmental Engineering, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus and Chair of the Lαb for Transport Engineering. He holds a Diploma in Civil Engineering from National Technical University of Athens (NTUA) and a Ph.D. from Dept. of Transportation Planning and Engineering, NTUA. His academic and professional activities relates to the analysis of travel demand, behavioral analytics, the use of advanced methods and techniques for optimizing transportation systems' design and in developing frameworks for supporting decisions in his fields.
 Areas:

- Transport Infrastructure Planning and Design

- Traffic Engineering

- Transportation Networks

- Competitive Design

- Demand Analysis and Forecasting

- Intelligent Transport Systems

- Transit Systems

- Terminals

- Highway Design

- Pedestrian Systems

- Traffic Safety & Security

- Sustanability/Energy & Design

- Pipeline Systems

- Freight Systems and Logistics

- Network Economics

- Urban Mobility

 Methods/Technologies:

- Optimization

- Mathematical Simulation

- Econometric Modeling

- Computational Intelligence

- Hyper-Networks

- Algorithmic Game Theory

- System Dynamics

- Stochastic Modeling

- Optimal and Distributed Control

- Agent-Based Modeling

- Behavioral Analysis

- Predictive Analytics

- Analysis of Big Data

- Traffic Surveillance

 

BOOKS
1. Dimitriou, L. ‘The Transportation Network Design Problem. Advanced Applications, Algorithms and Extensions’. In "Studies in Computational Intelligence", Springer-Verlag, Heidelberg (first draft: 2018).
2. Antoniou, C., L., Dimitriou and F., Pereira. (Eds.). Big Data in Transportation - Mobility Patterns and Transport Analytics. Elsevier Publishing (to be published in 2018).

BOOK CHAPTERS
1. Charmpis, D., and L., Dimitriou, "A Stress-Test of Alternative Formulations and Algorithmic Configurations for the Binary Combinatorial Optimization of Bridges Rehabilitation Selection”, In Series ‘Computational Methods in Applied Sciences’, Title of Book, Engineering and Applied Sciences Optimization: Volume 1, Dedicated to the memory of Professor M.G. Karlaftis, 2015, Springer Verlag.
2. Dimitriou, L., and A. Stathopoulos, “Optimal Co-Evolutionary Strategies for the Competitive Maritime Network Design Problem”. In Lecture Notes in Computer Science. Edited by Giacobini et al. Berlin-Heidelberg: Springer, Vol. 5484, pp. 818-827, Springer Verlag, 2009
3. Dimitriou, L. and T. Tsekeris, “Fixed and Variable Toll Pricing in Road Networks with Direct Search Meta-Heuristics”, in Metaheuristics in the Service Industry, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Geiger, M.J., Habenicht, W., M. Sevaux and K. Sörensen (Eds.), pp. 45-61, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2009.
4. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Genetic Computation of Road Network Design and Pricing Stackelberg Games with Multi-Class Users”, Lecture Notes in Computer Science. Edited by Giacobini et al. Berlin-Heidelberg: Springer, Vol. 4974, pp. 669-678, 2008.
5. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Genetically Optimized Infrastructure Design Strategies in Degradable Transport Networks”, Advances in Computational Intelligence in Transportation and Logistics, Fink, A. and Rothlauf, F. (Eds.), pp. 23-43, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2008.
6. Tsekeris, T., L. Dimitriou, and A. Stathopoulos, “Combined Genetic Computation of Microscopic Trip Demand in Urban Networks”, Advances in Computational Intelligence in Transportation and Logistics, Fink, A. and Rothlauf, F. (Eds.), pp. 3-21, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2008.
7. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Evolutionary Combinatorial Programming for Discrete Road Network Design with Reliability Requirements”. In Lecture Notes in Computer Science. 4448. Edited by Giacobini et al. Berlin-Heidelberg: Springer, pp. 678–687, 2007.
8. Tsekeris, T., L. Dimitriou, and A. Stathopoulos, “Simultaneous Origin-Destination Matrix Estimation in Dynamic Traffic Networks with Evolutionary Computing”. In Lecture Notes in Computer Science. 4448. Edited by Giacobini et al. Berlin-Heidelberg: Springer, 668–677, 2007.
 
PEER-REVIEW INTERNATIONAL JOURNALS
1. Dimitriou, L., P., Nikolaou and C. Antoniou. Exploring the Temporal Stability of Global Road Safety Statistics. Accident Analysis and Prevention (Under Publication).
2. Dimitriou, L. K., Stylianou, and M. Abdel-Aty. Assessing Rear-End Crash Potential in Urban Locations Based on Vehicle-by-Vehicle Interactions, Geometric Characteristics and Operational Conditions. Accident Analysis and Prevention (Under Publication).
3. Dimitriou, L., D., Efthymiou, and C. Antoniou. Saving Lives Through Faster Emergency Unit Response Times: The Role of Accessibility and Environmental Factors. Journal of Transportation Engineering-ASCE (Under Publication).
4. Stylianou, K., and L., Dimitriou. Explanatory Analysis of Rear-End Conflicts in Urban Networks Using Bayesian Networks. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (to be published in 2018).
5. Dimitriou, L., and P., Nikolaou. Data Envelopment Analysis for Investigating Optimal Road Safety Policies utilizing Global Epidemiological, Risk Exposure & Socio-Economic Statistics. International Journal of Decision Support Systems (Under Publication).
6. Kyriakou, C., S., Christodoulou, and L., Dimitriou, “Pothole Detection Utilizing Smartphones and Artificial Neural Networks”. Journal of Infrastructure Systems, ASCE (Under Publication).
7. Dimitriou, L., M. Marinelli, N., Fragkakis, and S. Lambropoulos. Early Bill-of-Quantities estimation of concrete road bridges. Public Works Management & Policy, 2017.
8. Chaniotakis, E., C. Antoniou, G. Aifadopoulou, and L Dimitriou, “Inferring Activities from Social Media Data. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (to be published in 2017).
9. Dimitriou, L., and A., Ziliaskopoulos, “A Dynamic Equilibrium-Free Model for Monitoring Signalized Urban Networks Based on Discrete-Time Optimal Control Formulation”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (to be published in 2017).
10. Dimitriou, L., and C. Antoniou, “Monitoring Social Network Formation and Information Content Analysis of Transport Anomalies: the Case of Airline Crashes”. Journal of Air Transport Management 65, 127-141.
11. Dimitriou, L. and M. Abdel-Aty, “A Genetically Optimized Fuzzy Resource Allocation Model for Improving Road Safety in Interurban Highways Networks”. Journal of Sustainable Transportation (to appear in 2017).
12. Dimitriou, L., “Optimal Competitive Freight Network Design as Hierarchical Variational Inequalities Programming Problems”. Transportation Research Part-C, Emerging Technologies, Volume 55, 2015, Pages 116–138.
13. Dimitriou, L., and E., Vlahogianni, “Fuzzy Modelling Approaches of Freeway Accident Duration with Rainfall and Traffic Flow Interactions”. Journal of Analytical Methods in Accident Research, Volume 5, 59-71.
14. Dimitriou, L., and A. Stathopoulos, "Pareto Evolutionary Optimization of Joint Network Design and Pricing Strategies Related to Emissions in Urban Highways". International Journal of Operations Research and Information Systems-IJORIS, Vol 5 (2), pp. 56-85, 2014.
15. Stathopoulos, A., M. Karlaftis, and L. Dimitriou. “A Fuzzy Rule-Based System Approach for Adaptively Combining Traffic Count Forecasts”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, pp 120-128, 2011.
16. Dimitriou, L., and A. Stathopoulos, “Agent-Based Game-Theoretical Framework for Designing Competitive Transportation Systems”, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 7, No. 1, pp. 90-109, 2011.
17. Ballis, A. and L. Dimitriou, “Issues on Railway Wagon Asset Management Using Advanced Information Systems”, Transportation Research Part-C, Elsevier, Volume 18, Issue 5, pp. 807-820, 2010.
18. Kaltsounis, Α., Α. Gavathas and L. Dimitriou, “Level-of-Service Determination and Evaluation of Typical Cross-Section of Attiki Odos”, Technica Chronica- Scientific Editions of Technical Chamber of Greece, Vol. 2, pp. 63-84, 2010.
19. Dimitriou, L., A. Kaltsounis, and A. Stathopoulos. Introducing Transportation-Related Carbon Footprint Considerations in Optimal Urban Road Infrastructure Management. International Journal of Energy and Environment, Issue 3, Volume 3, pp. 103-111, 2009.
20. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Joint Pricing and Design of Urban Highways with Spatial and User Group Heterogeneity” NETNOMICS, Economic Research and Electronic Networking, Springer US, Vol. 10, No (1), pp. 141-160, 2009.
21. Dimitriou, L., and T. Tsekeris, “Evolutionary Game-Theoretic Model for Dynamic Congestion Pricing”, NETNOMICS, Economic Research and Electronic Networking, Springer US, Vol. 10, No (1), pp. Vol. 10, No (1), pp. 103-121, 2009.
22. Stathopoulos, A., Dimitriou, L. and T. Tsekeris, “Fuzzy modeling approach for combined forecasting of urban traffic flow”, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Blackwell Publishing, Vol 23 (7), pp. 521-535, 2008.
23. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Adaptive hybrid fuzzy rule-based system approach for modeling and predicting urban traffic flow”, Transportation Research Part-C, Elsevier, Vol. 16 (5), pp. 554-573, 2008.
24. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Reliable Stochastic Design of Road Network Systems”, International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 3, No. 6, pp. 549 - 574, 2008.
25. Tsekeris, T. and L. Dimitriou, “Modeling participation and consumption in the Greek inter-urban public transportation market”, Journal of Public Transportation, Volume 11, No. 2, pp. 85-104, 2008.
 
PEER-REVIEW CONFERENCE PROCEEDINGS
1. Stylianou, K., and L., Dimitriou. Explanatory Analysis of Rear-End Conflicts in Urban Networks Using Bayesian Networks. Transportation Research Board, 97th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2018.
2. Stylianou, K., L., Dimitriou and M. Abdel-Aty. Development of a Spatio-Temporal Hybrid Conflict Severity Indicator on Urban Networks. Transportation Research Board, 97th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2018.
3. Kyriakou, C., S., Christodoulou, and L. Dimitriou. Detecting and Classifying Roadway Pavement Cracks, Rutting, Ravelling, Patching and Potholes Utilizing Smartphones. Transportation Research Board, 97th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2018.
4. Ballis, H., and L. Dimitriou. Preliminary Preparation of Trip Chains from Origin-Destination Matrices for Supporting Activity-Based Models. Transportation Research Board, 97th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2018.
5. Dimitriou, L., and P., Nikolaou. Dynamic Partitioning of Urban Road Networks Based on their Topological and Operational Characteristics. 5th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems, Napoli, Italy, 2017.
6. Kyriakou, C., S.E., Christodoulou, and L. Dimitriou. Data driven frameworks for classifying pavement surface anomalies based on pattern recognition techniques and smartphone technology. 10th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, Athens, Greece, 2017.
7. Stylianou, K., L., Dimitriou, and M. Abdel-Aty. Investigating Rear-End Collision Potential at Signalized Urban Networks Based on Disaggregated Spatial Sensor Data. Transportation Research Board, 96th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2017.
8. Dimitriou, L., and A., Ziliaskopoulos. A Dynamic Equilibrium-Free Model for Monitoring Signalized Urban Networks Based on Discrete-Time Optimal Control Formulation. Transportation Research Board, 96th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2017.
9. Gkania, V., and L., Dimitriou. Dynamic Short-Term Projections of Travel Time Distributions Based on Heterogeneous Traffic Data. Transportation Research Board, 96th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2017.
10. Kyriakou, C., S.E., Christodoulou, and L. Dimitriou. Detecting and Classifying Roadway Pavement Anomalies Utilizing Smartphones, Onboard Diagnostic Devices, and Classification Models. Transportation Research Board, 96th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2017.
11. E Chaniotakis, C Antoniou, G Aifadopoulou, L Dimitriou. Inferring Activities from Social Media Data. Transportation Research Board, 96th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2017.
12. Chaniotakis, E., C., Antoniou and L., Dimitriou. Connecting Social Networks and Mobility through Social Media. 5th hEART Symposium, Delft, the Netherlands, 2016.
13. Dimitriou, L., and A. Ballis. Optimal decisions in pipeline systems development based on multi-level and multi objective spatial price equilibrium models. EEEE, 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, Greece, 2016.
14. Ballis, A., and L. Dimitriou. The potential of South-Eastern Adriatic ports to offer competitive intermodal services to the port of Piraeus. EEEE, 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, Greece, 2016.
15. Ballis, A., and L. Dimitriou. Truck Fleet Optimization in Fuel Distribution. EEEE, 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, Greece, 2016.
16. Dimitriou, L., P., Nikolaou, and C. Antoniou. Policy-Driven Investigation of Sectoral Latent Information Regarding Global Road Fatalities. 19th EURO Working Group on Transportation Meeting-EWGT, Turkey, 2016.
17. Kourti, E., C. Christodoulou, Dimitriou, L., S. Christodoulou and C. Antoniou. Quantifying Demand Dynamics for Supporting Dynamic Fleet Management in Taxi Services. 19th EURO Working Group on Transportation Meeting-EWGT, Turkey, 2016.
18. Stylianou, K., and L., Dimitriou. Monitoring Drivers’ Perception of Risk within a Smart City Environment. 11th European Conference on Product & Process Modelling-ECPPM2016, Cyprus, 2016.
19. Dimitriou, L., and P., Nikolaou. Identifying and addressing multi-source database inconsistences: Evidences from global road safety information. 11th European Conference on Product & Process Modelling-ECPPM2016, Cyprus, 2016.
20. Gkania, V., and L., Dimitriou. Prediction of traffic characteristics in Smart Cities based on Deep Learning Mechanisms. 11th European Conference on Product & Process Modelling-ECPPM2016, Cyprus, 2016.
21. Dimitriou, L., K., Stylianou, and G., Yannis. Investigation of Texting on Young Drivers Behavior by Means of Multivariate Copula Analysis and Gaussian Mixture Modeling. World Conference on Transport Research-WCTR, China, 2016.
22. Dimitriou, L., D. Efthymiou, and C. Antoniou. Estimating and Predicting Spatial Crash Frequency Utilizing Multivariate Datasets. World Conference on Τransport Research-WCTR, China, 2016.
23. Dimitriou, L., and A., Stathopoulos. Capturing System-wide Magnitude of Earthquakes’ Effects on Urban Traffic Networks. 14-th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Turkey, 2016.
24. Dimitriou, L., O., Kousta, and P., Nikolaou. Discrete-Time Nonlinear Optimal Control Mechanism for Monitoring Dynamic Signalized Urban Traffic Networks. 14-th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Turkey, 2016.
25. Dimitriou, L., E., Kourti, C. Christodoulou, and V. Gkania. Dynamic Estimation of Optimal Dispatching Locations for Taxi Services in Mega-Cities based on Detailed GPS Information. 14-th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Turkey, 2016.
26. Dimitriou, L., and V., Gkania. Dynamic Short-Term Projections of Travel Time Distributions in Urban Signalized Networks utilizing Composite Information of Traffic Characteristics. 14-th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Turkey, 2016.
27. Dimitriou, L., and V., Gkania. Adaptive Short-Term Prediction of Freeways Travel Time Distributions Based on Multivariate Hazard Models. 18th Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON 2016, Cyprus, 2016.
28. Dimitriou, L., and T., Kartsonakis. Hierarchical Multi-objective Games of Transport Demand Reallocation for Minimizing Carbon Footprint in Developing Urban Areas. 18th Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON 2016, Cyprus, 2016.
29. Kyriakou, C., S., Christodoulou, and L. Dimitriou. Roadway Pavement Anomaly Classification Utilizing Smartphones and Artificial Intelligence. 18th Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON 2016, Cyprus, 2016.
30. Dimitriou, L., C. Christodoulou, E., Kourti, and S. Christodoulou. Dynamic Monitoring of Taxi Demand Profiles Utilizing Location-Specific Information in Large Metropolitan Areas. 18th Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON 2016, Cyprus, 2016.
31. Dimitriou, L., D. Efthymiou, and C. Antoniou. Understanding the Impact of Accessibility and Weather on Emergency Unit Reaction Times. 95th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A., 2016.
32. Kyriakou, C., S., Christodoulou, and L. Dimitriou. Road Anomaly Detection and Classification using Smartphones and Artificial Neural Networks. 95th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A., 2016.
33. Dimitriou, L., C., Antoniou, and S., Christodoulou. Monitoring Social Networks Formation and Information Velocity for Cases of Airliners' Crashes. 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2015 IEEE, Spain, 2015.
34. Cristodoulou, S., and L. Dimitriou. Vulnerability Analysis of Road Networks using Nodal Entropy Metrics and Simulation of Threats. Proceedings of the 4th International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Y. Tsompanakis, J. Kruis and B.H.V. Topping, (Eds), Civil-Comp Press, Stirlingshire, Scotland, 2015.
35. Marinelli, M., L., Dimitriou, N., Fragkakis, and S., Lambropoulos. Non-Parametric Bill-of-Quantities Estimation of Concrete Road Bridges' Superstructure: An Artificial Neural Networks Approach. 32nd Annual Conference, Association of Researchers in Construction Management-ARCOM, UK, 2015.
36. Dimitriou, L., D., Efthymiou, and C. Antoniou. Spatial road safety modeling leveraging “crowd-sourced” publicly available geographic data. International Conference on Transport Research-ICTR, Athens, 2015.
37. Dimitriou, L., “Mechanisms of Serious Accidents Risk Mapping Based on Duration Modeling of Discretized Urban Continuums”, 6th Hellenic Road Safety Conference, Athens, Greece, 2015.
38. Dimitriou, L., and D.C. Charmpis. Programming the Upgrade of Road Bridges by Sequential Combination of Binary Optimization Routines. 94th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2015.
39. Charmpis, D., L. Dimitriou, I. Balafas and F. Alogdianakis. Optimal Bridges' Upgrade Programming under Technical, Economical and Social Considerations. OPT-i, Equation Chapter 1 Section 1, an International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, M. Papadrakakis, M.G. Karlaftis, N.D. Lagaros (eds.) Kos Island, Greece, 2014.
40. Dimitriou, L., Hassan, H., and M., Abdel-Aty. Spatial Prediction of Car Crashes Severity Based on Dynamically Updated Autoregressive Neural Models. World Conference on Transportation Research-WCTR, Rio de Janeiro, Brazil, 2013.
41. Hassan, H., L. Dimitriou, M., Abdel-Aty, and H. AlFaleh. Examining severe traffic crashes in Riyadh using different data mining methods. World Conference on Transportation Research-WCTR, Rio de Janeiro, Brazil, 2013.
42. Hassan, H., L. Dimitriou, and H. AlFaleh. Recent Research Efforts towards Improving Traffic Safety in KSA. 3rd Annual Conference, Road Planning, Design and Construction in Middle East, Doha, Qatar, 2013.
43. Dimitriou, L., and M. Abdel-Aty. “A Genetically Optimized Fuzzy Resource Allocation Model for Improving Road Safety in Interurban Highways Networks”. 92th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2013.
44. Dimitriou, L., and H.M. Hassan. “Dynamic Autoregressive Neural Networks for Spatially Distributed Time Series Prediction of Car Crashes in Urban Networks” 92th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2013.
45. Hassan, H., L. Dimitriou, M., Abdel-Aty, and A. Al-Gamdi. “Analysis of Risk Factors Affecting the Size and Severity of Traffic Crashes in Riyadh”. 92th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2013.
46. Dimitriou, L., and D. Gadakis. “A Dynamic Non-Linear Optimal Control Framework for Minimizing Electric Power Production Cost: Application for a Closed System of the Greek Public Power Corporation”. 23rd National Conference of Hellenic Operation Research Society: “Management of Energy Sources and Systems”, Athens, 2012.
47. Kaltsounis, A., and L. Dimitriou, "Greek Challenges and Opportunities within the Trans-European Road Networks". 3rd Hellenic Conference in Highway Engineering, Patra, Greece, 2011.
48. Kaltsounis, A., and L. Dimitriou, "Concession Schemes for Interurban Road Investments. Problems and Perspectives". 3rd Hellenic Conference in Highway Engineering, Patra, Greece, 2011.
49. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, "Possibilistic Resource Allocation Optimization Models for Improving Access Safety over a Network of Interurban Highways". 1st International Conference on Access Management, Athens, Greece, 2011.
50. Papatzikou, E., L., Dimitriou and A. Stathopoulos, “An Application-Oriented Comparative Analysis of Alternative Network Demand Assignment Methods Regarding Energy Consumption and Environmental Factors”. The 15th Hong Kong Society for Transportation Studies International Conference, Hong Kong, 2010.
51. Dimitriou, L., A. Kaltsounis, and A. Stathopoulos, “Optimal Joint Decisions for Managing Transportation-Related Carbon Footprint within the Urban Context”. 5th International Congress on Transport Research, Volos, Greece, 2010.
52. Ballis, A., L., Dimitriou, and J. Paravantis “Quay to Storage Container Transfer: A Critical Review of Modeling Techniques and Practical Outcomes”, 89th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2010.
53. Stathopoulos, A., M. Karlaftis, and L. Dimitriou. “A Fuzzy Rule-Based System Approach for Adaptively Combining Traffic Count Forecasts”, 89th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2010.
54. Dimitriou, L., A. Kaltsounis, and A. Stathopoulos “Evolutionary Revealed Social Dilemmas in Optimal Joint Decisions Regarding Carbon Footprint in Urban Road Networks”, 89th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, 2010.
55. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, “Emerging Social Dilemmas in Managing Transportation-Related Carbon Footprint in Optimal Urban Infrastructure Development”, World Multiconference on Applied Economics, Bussiness and Development (AEBD'09), Tenerife, Canary Islands, Spain, 2009.
56. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, “Agent-Based Evolutionary Game-Theoretic Framework for Optimizing Investment Plans of Competitive Port Facilities”, 12th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Redondo Beach, CA, USA, 2009.
57. Stathopoulos, A., M.G. Karlaftis and L. Dimitriou, “An Information Fusion Framework of Traffic Counts Forecasts Based on Concepts from Fuzzy Set Theory”, 12th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Redondo Beach, CA, USA, 2009.
58. Ballis, A. and L. Dimitriou, “Strategic Planning and Operational Management of Maritime Container Terminals” 20th National Conference of Hellenic Operational Research Society, Spetses, Greece, June 2008.
59. Spyropoulou, I. and L. Dimitriou, “A microscopic traffic model for incorporating motorcycle movement in urban areas”, 88th TRB Annual Meeting Proceedings CD, Washington DC, USA, 2009.
60. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, “An Auction Theory Perception on Dynamic Congestion Pricing Strategies”, American Society of Civil Engineers (ASCE), 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece, 2008.
61. Ballis, A. and L. Dimitriou, “Optimal Railway Wagon Asset Management Using Advanced Information Systems”, American Society of Civil Engineers (ASCE), 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece, 2008.
62. Dimitriou, L., D. Alexandropoulou, N. Papachristou, and A. Stathopoulos, “Performance Criteria of Urban Transit Systems in Middle-Size Cities”, 4th International Conference on Transportation Research (ICTR), Athens, Greece, 2008.
63. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, “Modeling Dynamic Urban Road Networks Performance under Congestion Pricing Strategies”, 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea, 2008.
64. Alexandropoulou, D., Dimitriou, L., N. Papachristou, and A. Stathopoulos, “Developing a Successful High Quality Public Transport System”, Proc. of the International Symposium: "Quality Public Transport Systems in small and Medium size Cities: Socio - Economic Development and Urban Regeneration Impacts, Funding and Implementation Advances", Volos, Greece, 2007.
65. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Road pricing and congestion pricing in urban freeways”, Proceedings of the International Conference “Roads of the Future”, Greek Road Federation, Athens, 2007.
66. Dimitriou, L. and T. Tsekeris, “Elastic multi-user stochastic equilibrium toll design with direct search meta-heuristics”, Proceedings of the 8th EU/MEeeting on Metaheuristics in the Service Industry, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany, 2007, pp. 9-16.
67. Tsekeris T., L. Dimitriou and A. Stathopoulos, “Telematics Systems Architecture and Decision Support in Urban Transportation Networks”, Proceedings of the International Conference “Roads of the Future”, Greek Road Federation, Athens, 2007.
68. Dimitriou, L. and T. Tsekeris, “Dynamic congestion pricing based on user-optimal stochastic learning models”, Proceedings of the 4th International Kuhmo–Nectar Conference on Pricing, Financing, Regulating Transport Infrastructures and Services, University of Urbino, Italy, 2007.
69. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Evolutionary game-theoretic model for performance reliability assessment of road networks”, 3rd International Symposium on Transportation Network Reliability (INSTR2007), Technical University Delft, The Netherlands, 2007.
70. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Competitive network design in short-sea liner markets using agent-based game-theoretic models”, 1st International Conference “Competitiveness and Complementarity of Transport Modes - Perspectives for the Development of Intermodal Transport”, Aegean University, Greece, 2007.
71. Tsekeris, T. and Dimitriou, L., “Discrete choice modeling of the inter-urban public transportation demand of Greek households”, 1st International Conference “Competitiveness and Complementarity of Transport Modes - Perspectives for the Development of Intermodal Transport”, Aegean University, Chios, 2007.
72. Dimitriou, L. and A. Stathopoulos, “Continuous Network Design Problem with Reliability Constraints; a Genetic Stochastic System Design Approach”.86th TRB Annual Meeting Proceedings CD. Washington DC, 2007.
73. Dimitriou, L., T. Tsekeris, and A. Stathopoulos, “Genetic-Algorithm-Based Micro-Simulation Approach for Estimating Turning Proportions at Signalized Intersections”. 11th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Delft, 2006.
74. Dimitriou, L., and A. Stathopoulos, “Investigation of the Operational Characteristics of Port Container Terminals Using Concepts from Fuzzy Sets Theory”, 2nd International Conference of Transport Research (ICTR) Athens, Greece, 2004.
75. Dimitriou, L., and A. Stathopoulos, “A Perspective to Air Cargo in Greece”. International Conference: “Air Transport and Airports – Developments in 21 Century”, University of Patras, Patra, 2001.
76. Stefanis, B., D. Dimitriou, and L. Dimitriou, “Principles of planning a tramway system in an urban environment and its applications at the city of Athens”. 7th International Conference on Urban Transport and the Environment for the 21st Century, Wessex Institute of Technology, Lemnos, 2001.