ΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
TSAKAS NIKOLAOS
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Economics
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
116
(+357) 2289 3688
-
sites.google.com/site/nikolastsakas/

Προσωπικό Προφίλ

Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πάτρας (τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2004-09), στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ανάλυση (Universidad Carlos III de Madrid, 2009-11) και εκπόνισε διδακτορική διατριβή με θέμα τη μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών δικτύων (Universidad Carlos III de Madrid, 20011-14). Εργάστηκε για ένα χρόνο ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Σιγκαπούρη (SUTD-MIT international Design Center at Singapore University of Technology and Design, 2014-15) και από το 2015 εργάζεται στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του UCY LExEcon, του Εργαστηρίου Πειραματικών Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. . 

Διδασκαλία:

ΟΙΚ301 - Θέματα Μικροοικονομικών

ΟΙΚ651 - Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

ΟΙΚ223 - Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ 

ΟΙΚ312 - Βιομηχανική Οργάνωση

ΟΙΚ362 - Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων

ΟΙΚ415 - Θεωρία Παιγνίων

Βιογραφικό Σημείωμα

Τομείς Έρευνας:

  • Μικροοικονομική Θεωρία
  • Πειραματικά Οικονομικά
  • Θεωρία Παιγνίων
  • Κοινωνικά Δίκτυα
  • Βιομηχανική Οργάνωση.

Noisy Persuasion (with Elias Tsakas), Games and Economic Behavior (2021), 130, 44-61

Stress-Testing the Runoff Rule in the Laboratory (with Dimitrios Xefteris), Games and Economic Behavior (2021), 128, 18-38

Information Aggregation with Runoff Voting (with Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Theory (2021), 191, 105130

Resisting Persuasion (with Elias Tsakas and Dimitrios Xefteris), Economic Theory, forthcoming

Social Capital, Communication Channels and Opinion Formation (with Christos Mavridis), Social Choice and Welfare (2021), 56, 635-678

Vote trading in power-sharing systems: A laboratory investigation (with Dimitrios Xefteris and Nicholas Ziros), The Economic Journal (2021), 131, 1849-1882

On Decay Centrality, The B.E. Journal of Theoretical Economics (2019), 19(1)

The Effect of Entry on R&D Networks (with Emmanuel Petrakis), The RAND Journal of Economics (2018), 49(3), 706-750

Electoral Competition with Third party Entry in the Lab (with Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Behavior and Organization (2018), 148, 121-134

Diffusion by Imitation: The Importance of Targeting Agents, Journal of Economic Behavior and Organization (2017), 139, 118-151

Beatable Imitation in Symmetric Games with Perturbed Payoffs, Mathematical Social Sciences (2015), 74, 34-40

Imitating the Most Successful Neighbor in Social Networks, Review of Network Economics (2013), 12(4), 403-435

Profile Information

Studied in the Engineering School of University of Patras (Civil Engineering Department, 2004-09) and then moved to Madrid, Spain for postgraduate studies in Economic Analysis (Universidad Carlos III de Madrid, 2009-11), where he also completed his PhD thesis that focused on the study and analysis of social networks (Universidad Carlos III de Madrid, 20011-14). Subsequently, worked for one year as Postdoctoral Reseacrh Fellow in Singapore (SUTD-MIT international Design Center at Singapore University of Technology and Design, 2014-15) and since 2015 he has been a faculty member at the Department of Economics at University of Cyprus.

He is a founding member of UCY LExEcon, the Laboratory for Experimental Economics at the University of Cyprus.

Teaching:

ECO301 - Topics in Microeconomics

ECO651 - Microeconomic Analysis II

ECO223 - Mathematics for Economics II

ECO312 - Industrial Organization

ECO362 - Structure and Strategy of Firms

ECO415 - Game Theory

Curriculum Vitae

Research Fields:

  • Microeconomic Theory
  • Experimental Economics
  • Game Theory
  • Social and Economic Networks
  • Industrial Organization

Noisy Persuasion (with Elias Tsakas), Games and Economic Behavior (2021), 130, 44-61

Stress-Testing the Runoff Rule in the Laboratory (with Dimitrios Xefteris), Games and Economic Behavior (2021), 128, 18-38

Information Aggregation with Runoff Voting (with Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Theory (2021), 191, 105130

Resisting Persuasion (with Elias Tsakas and Dimitrios Xefteris), Economic Theory, forthcoming

Social Capital, Communication Channels and Opinion Formation (with Christos Mavridis), Social Choice and Welfare (2021), 56, 635-678

Vote trading in power-sharing systems: A laboratory investigation (with Dimitrios Xefteris and Nicholas Ziros), The Economic Journal (2021), 131, 1849-1882

On Decay Centrality, The B.E. Journal of Theoretical Economics (2019), 19(1)

The Effect of Entry on R&D Networks (with Emmanuel Petrakis), The RAND Journal of Economics (2018), 49(3), 706-750

Electoral Competition with Third party Entry in the Lab (with Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Behavior and Organization (2018), 148, 121-134

Diffusion by Imitation: The Importance of Targeting Agents, Journal of Economic Behavior and Organization (2017), 139, 118-151

Beatable Imitation in Symmetric Games with Perturbed Payoffs, Mathematical Social Sciences (2015), 74, 34-40

Imitating the Most Successful Neighbor in Social Networks, Review of Network Economics (2013), 12(4), 403-435