ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
POLYCARPOU ALEXANDROS
...
RESEARCH ASSOCIATE
Economics Research Centre
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
109
+357-22893668
+357-22895027
alexandrospolycarpou.weebly.com/

Προσωπικό Προφίλ

Ο Αλέξανδρος Πολυκάρπου είναι λειτουργός έρευνας στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική Ανάλυση και στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το University of Wisconsin-Madison αντίστοιχα. Κατέχει επίσης Διδάκτορικό τίττλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται είναι στην περιοχή των Δημόσιων Οικονομικών και Οικονομικών της Εργασίας. Έχει εργαστεί σε διάφορα προγράμματα μελέτης της φοροδιαφυγής, των ενεργών πολιτικών απασχόλησης, της συμπεριφοράς των ατόμων στην αγορά εργασίας, των συστημάτων φόρο-παροχών και της απόδοσης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά όπως το Economica, Labour Economics, International Journal of Educational Development, Water Resources Management, European Journal of Public Health και Cyprus Economic Policy Review.

Οικονομικά της Εργασίας, Δημόσια Οικονομικά
ARTICLES IN BOOKS

“Tax-free income vs. In-work tax allowances: Effects on Labour Market Participation in Cyprus”, in H. Sutherland and O. Lelkes (eds), Tax and Benefit Policies in the Enlarged Europe: Assessing the Impact with Microsimulation Models, Farnham, Ashgate, 2009, Vienna(with Panos Pashardes).

 
ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

“Developing a food basket for fulfilling physical and non-physical needs in Cyprus. Is it affordable?”, European Journal of Public Health, forthcoming, 2017 (with Stavri Chrysostomou and Sofia N. Andreou).

“The Output Gap in Cyprus and EU-28”, Cyprus Economic Policy Review 10(1), 87-104, 2016.

“The Distributional Consequences of the Cypriot Crisis”, Cyprus Economic Policy Review 7(1), 47-61, 2013 (with Christos Koutsampelas).

“Gender Wage Gaps, ‘Sticky Floors’ and ‘Glass Ceilings’ in Europe”, Labour Economics, 21, 86-102, 2013 (with Louis Christofides and Konstantinos Vrachimis).

“An Econometric Analysis of Residential Water Demand in Cyprus”, Water Resources Management, 27, 309-317, 2013 (with Theodoros Zachariadis).

“Students' Expectations about Earnings and Employment and the Experience of Recent University Graduates: Evidence from Cyprus” International Journal of Educational Development, 32, 805-813, 2012 (with M. Menon-Eliophotou, N. Pashourtidou and P. Pashardes)

“Poverty and Labour Market Participation of Public Assistance Recipients in Cyprus”, Cyprus Economic Policy Review 5(1), 23-42, 2011 (with Panos Pashardes).

“Peer Review vs Metric-Based Assessment: Testing for Bias in the RAE Ratings of UK Economics Departments”, Economica, 78, 565-583, 2011 (with Sofronis Clerides and Panos Pashardes).

“Income Tax Evasion, Inequality and Poverty”, Cyprus Economic Policy Review 2(2), 37-49, 2008 (with Panos Pashardes).

 
ECONOMIC POLICY/ANALYSIS PAPERS

“Methodologies for estimating the output gap with an application to Cyprus”, Economic Analysis Papers 10-15, Economics Research Centre, December 2015.

“A Backward-Bending and Forward-Falling Semi-log Model of Labour Supply”, Working Paper Series: 03-15, Department of Economics, University of Cyprus, March 2015 (with Panos Pashardes).

“Child Poverty, Family Policies and the Effect of Economic Crisis”, Economic Analysis Papers 10-13, Economics Research Centre, December 2013 (with Christos Koutsampelas and Panos Pashardes).

“The Distributional Consequences of the Cypriot Crisis”, Economic Policy Papers 03-13, Economics Research Centre, June 2013 (with Christos Koutsampelas).

“Austerity and the Income Distribution: The Case of Cyprus”, EUROMOD Working Paper Series: EM4/13, Institute for Social & Economic Research, March 2013 (with Christos Koutsampelas).

“The Labour Market Behavior of Public Assistance Recipients in Cyprus”, Economic Policy Papers 09-12, Economics Research Centre, December 2012 (with Panos Pashardes).

“The Unified Database of Household Budget Surveys 1984/85, 1990/91, 1996/97, 2003 and 2009”, Economic Analysis Papers 02-12, Economics Research Centre, March 2012 (with Sofia Andreou and Christos Koutsampelas).

“Taxation, Labour Supply and Welfare: A micro-simulation analysis for Cyprus”, Economic Policy Papers 09-10, Economics Research Centre, December 2010 (with Panos Pashardes).

“Labour Supply in Cyprus”, Economic Analysis Papers 05-10, Economics Research Centre, October 2010 (with Panos Pashardes).

“Wage gap in Cyprus and the European Union”, Economic Policy Papers 06-09, Economics Research Centre, December 2009 (with Constantinos Vrachimis, Louis Christofides and Panos Pashardes).

“Tax-free income vs. in-work tax credits: Effects on labour market participation”, Economic Analysis Papers 01-08, Economics Research Centre, March 2008 (with Panos Pashardes).

“Tax-benefit microsimulation model for the Cyprus economy”, Economic Analysis Papers 12-07, Economics Research Centre, December 2007 (with Maria Andreou, Nadia Nikolaidou and Soteroula Hadjispyrou).

“Students´ employment and earnings expectations in Cyprus”, Economic Policy Papers 09-07, Economics Research Centre, December 2007 (with Maria Eliophotou-Menon, Nicoletta Pashourtidou and Michales Socratous).

“Unified Database of Family Expenditure Surveys of Years 1984/85, 1990/91, 1996/97 and 2002/03”, Economic Analysis Papers 06-05, Economics Research Centre, October 2005 (with Anastasis Georgiou and Demetra Komodromou).

Profile Information

Alexandros Polycarpou is a research officer at the Economics Research Centre, University of Cyprus. He holds a BSc and an MSc in Economics Analysis from the University of Cyprus, and an MSc in Economics from the University of Wisconsin-Madison. He has also a PhD in Economics from the University of Cyprus. His research interests are in the areas of public and labour economics and he has worked on a number of projects about tax-evasion, active labour market policies, labour supply behaviour of individuals, tax and benefit systems simulation and the returns of human capital investment, funded by the Cyprus Research Promotion Fundation, the University of Cyprus, the Cyprus Goverment, and the European Commisison. He has published in journals such as Economica, Labour Economics, International Journal of Educational Development, Water Resources Management, European Journal of Public Health and Cyprus Economic Policy Review.

Public Economics, Labour Economics
ARTICLES IN BOOKS

“Tax-free income vs. In-work tax allowances: Effects on Labour Market Participation in Cyprus”, in H. Sutherland and O. Lelkes (eds), Tax and Benefit Policies in the Enlarged Europe: Assessing the Impact with Microsimulation Models, Farnham, Ashgate, 2009, Vienna(with Panos Pashardes).

 
ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

“Developing a food basket for fulfilling physical and non-physical needs in Cyprus. Is it affordable?”, European Journal of Public Health, forthcoming, 2017 (with Stavri Chrysostomou and Sofia N. Andreou).

“The Output Gap in Cyprus and EU-28”, Cyprus Economic Policy Review 10(1), 87-104, 2016.

“The Distributional Consequences of the Cypriot Crisis”, Cyprus Economic Policy Review 7(1), 47-61, 2013 (with Christos Koutsampelas).

“Gender Wage Gaps, ‘Sticky Floors’ and ‘Glass Ceilings’ in Europe”, Labour Economics, 21, 86-102, 2013 (with Louis Christofides and Konstantinos Vrachimis).

“An Econometric Analysis of Residential Water Demand in Cyprus”, Water Resources Management, 27, 309-317, 2013 (with Theodoros Zachariadis).

“Students' Expectations about Earnings and Employment and the Experience of Recent University Graduates: Evidence from Cyprus” International Journal of Educational Development, 32, 805-813, 2012 (with M. Menon-Eliophotou, N. Pashourtidou and P. Pashardes)

“Poverty and Labour Market Participation of Public Assistance Recipients in Cyprus”, Cyprus Economic Policy Review 5(1), 23-42, 2011 (with Panos Pashardes).

“Peer Review vs Metric-Based Assessment: Testing for Bias in the RAE Ratings of UK Economics Departments”, Economica, 78, 565-583, 2011 (with Sofronis Clerides and Panos Pashardes).

“Income Tax Evasion, Inequality and Poverty”, Cyprus Economic Policy Review 2(2), 37-49, 2008 (with Panos Pashardes).

 
ECONOMIC POLICY/ANALYSIS PAPERS

“Methodologies for estimating the output gap with an application to Cyprus”, Economic Analysis Papers 10-15, Economics Research Centre, December 2015.

“A Backward-Bending and Forward-Falling Semi-log Model of Labour Supply”, Working Paper Series: 03-15, Department of Economics, University of Cyprus, March 2015 (with Panos Pashardes).

“Child Poverty, Family Policies and the Effect of Economic Crisis”, Economic Analysis Papers 10-13, Economics Research Centre, December 2013 (with Christos Koutsampelas and Panos Pashardes).

“The Distributional Consequences of the Cypriot Crisis”, Economic Policy Papers 03-13, Economics Research Centre, June 2013 (with Christos Koutsampelas).

“Austerity and the Income Distribution: The Case of Cyprus”, EUROMOD Working Paper Series: EM4/13, Institute for Social & Economic Research, March 2013 (with Christos Koutsampelas).

“The Labour Market Behavior of Public Assistance Recipients in Cyprus”, Economic Policy Papers 09-12, Economics Research Centre, December 2012 (with Panos Pashardes).

“The Unified Database of Household Budget Surveys 1984/85, 1990/91, 1996/97, 2003 and 2009”, Economic Analysis Papers 02-12, Economics Research Centre, March 2012 (with Sofia Andreou and Christos Koutsampelas).

“Taxation, Labour Supply and Welfare: A micro-simulation analysis for Cyprus”, Economic Policy Papers 09-10, Economics Research Centre, December 2010 (with Panos Pashardes).

“Labour Supply in Cyprus”, Economic Analysis Papers 05-10, Economics Research Centre, October 2010 (with Panos Pashardes).

“Wage gap in Cyprus and the European Union”, Economic Policy Papers 06-09, Economics Research Centre, December 2009 (with Constantinos Vrachimis, Louis Christofides and Panos Pashardes).

“Tax-free income vs. in-work tax credits: Effects on labour market participation”, Economic Analysis Papers 01-08, Economics Research Centre, March 2008 (with Panos Pashardes).

“Tax-benefit microsimulation model for the Cyprus economy”, Economic Analysis Papers 12-07, Economics Research Centre, December 2007 (with Maria Andreou, Nadia Nikolaidou and Soteroula Hadjispyrou).

“Students´ employment and earnings expectations in Cyprus”, Economic Policy Papers 09-07, Economics Research Centre, December 2007 (with Maria Eliophotou-Menon, Nicoletta Pashourtidou and Michales Socratous).

“Unified Database of Family Expenditure Surveys of Years 1984/85, 1990/91, 1996/97 and 2002/03”, Economic Analysis Papers 06-05, Economics Research Centre, October 2005 (with Anastasis Georgiou and Demetra Komodromou).