ΧΡΙΣΤOΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΣ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤOΣ
PALLIKAROS CHRISTOS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Mathematics and Statistics
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
-
22892631
-
euclid.mas.ucy.ac.cy/~pallikar/

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Imperial College, University of London (Πτυχίο Μαθηματικών το 1988). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Stanford (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδικεύσεως το 1990) και στο Imperial College, University of London (Διδακτορική Διατριβή το 1993). Έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λέκτορας 1993-1996, Επίκουρος καθηγητής 1996-2006 και Αναπληρωτής καθηγητής απο το 2006).
Αναπαραστάσεις Ομάδων, Αλγεβρική Συνδυαστική
1. C A Pallikaros, A E Zalesski, Weil representations and some non-reductive dual pairs in symplectic and unitary groups, Comm. Algebra, 39 (2011), 2156-2178.
2. T P McDonough and C A Pallikaros, On relations between the classical and the Kazhdan-Lusztig representations of symmetric groups and associated Hecke algebras, J. Pure Appl. Algebra 203 (2005), no. 1-3, 133-144.
3. C A Pallikaros, Representations of Hecke algebras of type $D_n$, J. Algebra 169 (1994), no. 1, 20-48.

Profile Information

Undergraduate studies at Imperial College, University of London (B. Sc. in Mathematics 1988). Postgraduate studies at Stanford University (M. Sc., 1990) and Imperial College, University of London (Ph.D., 1993). I have worked at the University of Cyprus (Lecturer: 1993-1996, Assistant Professor: 1996-2006, Associate Professor from 2006).
Group Representation Theory, Algebraic Combinatorics.
1. C A Pallikaros, A E Zalesski, Weil representations and some non-reductive dual pairs in symplectic and unitary groups, Comm. Algebra, 39 (2011), 2156-2178.
2. T P McDonough and C A Pallikaros, On relations between the classical and the Kazhdan-Lusztig representations of symmetric groups and associated Hecke algebras, J. Pure Appl. Algebra 203 (2005), no. 1-3, 133-144.
3. C A Pallikaros, Representations of Hecke algebras of type $D_n$, J. Algebra 169 (1994), no. 1, 20-48.