ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
PAPADAKIS YIANNIS
...
PROFESSOR
Department of Social and Political Sciences
FEB 01 - Faculty of Economics and Management
12, Aglantzias Ave.
-
+357 22894569
+357 22894559
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο κλάδος μου είναι η Κοινωνική Ανθρωπολογία και ερευνητικά εστιάζομαι σε θέματα εθνικισμού, εθνοτισμού, εθνοτικών διενέξεων, κοινωνικής μνήμης, διδακτικής της ιστορίας, και κινηματογράφου σε συγκριτικό πλαίσιο στις δυο πλευρές της Κύπρου. Η νέα μου έρευνα αφορά σε θέματα μετανάστευσης και σοσιαλδημοκρατίας στη Δανία.

 

CV Yiannis Papadakis

Εθνικίσμός

Εθνοτισμός, Εθνοτικές Διενέξεις

Κοινωνική Μνήμη

Ανθρωπολογία και Παρελθόν

Διδακτική της Ιστορίας

Μετανάστευση, Σοσιαλδημοκρατία

Κινηματογράφος

Monograph

Papadakis, Y. 2005. Echoes from the Dead Zone: Across the Cyprus Divide. London and New York: I. B. Tauris. (Reprinted 2006, 2008, 2010)

Greek translation: Γιάννης Παπαδάκης. 2009. Η Ηχώ της Νεκρής Ζώνης:  Οδοιπορικό στη Διαιρεμένη Κύπρο. Αθήνα: Εκδόσεις Scripta   

Turkish translation: Yiannis Papadakis. 2009. Ölü Bölgeden Yankılar: Kıbrıs’ın Bölünmüşlüğünü Aşmak. Istanbul: Bilgi University Press

 

 

Edited Volumes

Papadakis Y. and Constandinides C. (eds.) (2014) Cypriot Cinemas: Memory, Conflict and Identity in the Margins of Europe. London: Bloomsbury.

Papadakis Y. and Bryant R (eds.) 2012. Cyprus and the Politics of Memory: History, Community and Conflict. London and New York: I.B.Tauris

Papadakis Y., Peristianis N., Welz G. (eds.) 2006.Divided Cyprus: Modernity, History and an Island in Conflict. Bloomington, USA: Indiana University Press.

Papadakis Y. (ed.) 2006. Cyprus. Special Issue of Postcolonial Studies, vol. 9, no. 3.

Papadakis Y., Calotychos V., Hocknell P. (eds.). 1998. Divisive Cities, Divided Cities: Nicosia. Journal of Mediterranean Studies, vol. 8, n. 2.

 

 

 

 

 

 

Profile Information

I am a Social Anthropologist and my research has mostly focused on issues of ethnic conflict, nationalism, social memory, history education and Cypriot cinemas in a comparative context involving the two sides of divided Cyprus. My newer research is on migration and social democracy in Denmark.

 

CV Yiannis Papadakis

Nationalism, Ethnicity, Ethnic Conflict

Borders

Social Memory, History and Anthropology

History Education

Cypriot Cinemas

Migration, Social Democracy

Monograph

Papadakis, Y. 2005. Echoes from the Dead Zone: Across the Cyprus Divide. London and New York: I. B. Tauris. (Reprinted 2006, 2008, 2010)

[Greek translation: Γιάννης Παπαδάκης. 2009. Η Ηχώ της Νεκρής Ζώνης:  Οδοιπορικό στη Διαιρεμένη Κύπρο. Αθήνα: Εκδόσεις Scripta   

Turkish translation: Yiannis Papadakis. 2009. Ölü Bölgeden Yankılar: Kıbrıs’ın Bölünmüşlüğünü Aşmak. Istanbul: Bilgi University Press]

 

 

Edited Volumes

Papadakis Y. and Constandinides C. (eds.)  (2014) Cypriot Cinemas: Memory, Conflict and Identity in the Margins of Europe. London: Bloomsbury.

Papadakis Y. and Bryant R (eds.) 2012. Cyprus and the Politics of Memory: History, Community and Conflict. London and New York: I.B.Tauris

Papadakis Y., Peristianis N., Welz G. (eds.) 2006.Divided Cyprus: Modernity, History and an Island in Conflict. Bloomington, USA: Indiana University Press.

Papadakis Y. (ed.) 2006. Cyprus. Special Issue of Postcolonial Studies, vol. 9, no. 3.

Papadakis Y., Calotychos V., Hocknell P. (eds.). 1998. Divisive Cities, Divided Cities: Nicosia. Journal of Mediterranean Studies, vol. 8, n. 2.