ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SPANOUDIS GEORGIOS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Psychology
FEB 01 - Faculty of Economics and Management
University Campus
ΟΕΔ 01 Β216
00357-22-892069
00357-22-895075
-

Προσωπικό Προφίλ

Έκανε τις βασικές σπουδές Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (BA in Psychology, 1991). Στο ίδιο Πανεπιστήμιο έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (Msc in Developmental Psychology, 1994). Πήρε το διδακτορικό του τίτλο από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2004. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέχρι το 1994. Το 1998 εργοδοτήθηκε από το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό. Από το 2006 εργάζεται ως Λέκτορας Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και από το 2015 ως Αναπληρωτής Καθηγητής.
Γλωσσική ανάπτυξη και γλωσσικές διαταραχές
Γνωστική ανάπτυξη
Νοημοσύνη και ψυχοφυσιολογία της αναπτυσσόμενης νοημοσύνης

Demetriou, A., Makris, N., Kazi, S., Spanoudis, G., & Shayer, M. The developmental trinity of mind: Cognizance, executive control, and reasoning. WIREs Cognitive Science, doi.org/10.1002/wcs.1461, 2018.

Demetriou, A. Spanoudis, G. Kazi, S. Mouyi, A. Žebec, M.S. Kazali, E. Golino, H. Bakracevic, K. Shayer, M. Developmental differentiation and binding of mental processes with g through the life-span. Journal of Intelligence, 5, 23, 2017.

Spanoudis, G., Natsopoulos, D., & Lynn, R. Sex differences for 10 to 17 year olds on the Standard Progressive Matrices in Cyprus. Mankind Quarterly, 52(2), 283-290, 2016.

Spanoudis, G. Theory of mind and specific language impairment in school-age children. Journal of Communication Disorders, 61, 83-96, 2016. 

Papageorgiou, E., Christou, C., Spanoudis, G., & Demetriou, A. Augmenting intelligence: Developmental limits to learning-based cognitive change. Intelligence, 56, 16-27, 2016. 

Christoforides, M., Spanoudis, G., & Demetriou, A. Coping with Logical Fallacies: A Developmental Training Program for Learning to Reason. Child Development, doi: 10.1111/cdev.12557, 2016. 

Tourva, A. Spanoudis, G., & Demetriou, A. Cognitive correlates of developing intelligence: The contribution of working memory, processing speed and attention. Intelligence, 54, 136-146, 2016.

Spanoudis, G. Demetriou, A. Kazi, S., Giorgala, K. & Zenonos, V. Embedding cognizance in intellectual development. Journal of Experimental Child Psychology, 132, 32-50, 2015

Spanoudis, G. & Papadopoulos, T. Theory of mind and specific language Impairment. Psychology : The Journal of the Hellenic Psychological Society, 266-284, 2014.

Peteinou, K. & Spanoudis, G. Brain cognition and language connections: How early language phenotypes correlate with later linguistic abilities. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 66, 67-76, 2014.

Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M., van der Ven, S., Brydges, C., R., Kroesbergen, E., Podjarny, G., Swanson, L. H. Relations between speed, working memory, and intelligence from preschool to adulthood: Structural equation modeling of 14 studies. Intelligence, 46, 107-121, 2014.

Hawa, V., Spanoudis, G. Toddlers with delayed expressive language: An overview of the characteristics, risk factors and language outcomes, Research in Developmental Disabilities, 2013.

Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M. Developing intelligence: Is a comprehensive theory possible? Intelligence, 2013.

Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M. Developing intelligence: From empirical to hidden constructs. Intelligence, 2013

Tsagari, D. and G. Spanoudis (Eds.). Assessing L2 Students with Learning and Other Disabilities. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2013

Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M., Mouyi, A., Kazi, S., Platsidou, M. Cycles in speed-working memory-G relations: Towards a developmental –differential theory of the mind, Intelligence, 41, 34-50, 2012.

Spanoudis, G., Natsopoulos, D. Memory functioning and mental verbs acquisition in children with specific language impairment. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2916-2926, 2011.

Spanoudis, G., Papadopoulos, T. C. Grammatical disorders of children with language learning difficulties. In I., Vogindroukas, A., Okalidou & S. Stavrakaki (Eds.), Developmental Language Disorders,  2010.

Spanoudis, G. & Kyza, E.A. Integrating knowledge of cognitive system and e-learning applications. In C., Mourlas, N., Tsianos, & P. Germanakos (Eds.), Cognitive and Emotional Processes in Web-based Education: Integrating Human Factors and Personalization, Advances in Web-Based Learning Book Series, Hershey, PA: IGI Global Publishing, 2009.

 Spanoudis, G., Natsopoulos, D., Panayiotou, G. Mental verbs and pragmatic language difficulties. International Journal of Language and Communication Disorders, 42, 487-504, 2007.

Spanoudis, G., Natsopoulos, D. Mental verbs and memory functioning in children with language difficulties and typically developing children: structural similarities and differences. In S. Vosniadou, D. Kayser & A. Protopapas (Eds.), Proceedings of the European Cognitive Science Conference 2007 (pp. 860-865),  2007.

Profile Information

George Ch. Spanoudis is an Associate Professor of Psychology at the Department of Psychology of the University of Cyprus. Previously he held the position of Lecturer (2006-2010) at the Dept. of Psychology of the University of Cyprus Dr. Spanoudis pursued his undergraduate and graduate studies at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece in Psychology, where he also worked as Research Associate. He received his Ph.D. in Psychology from the University of Cyprus. His research and teaching focuses on the study of intelligence, cognitive development and language disorders. In particular, he is researching the interaction between basic cognitive mechanisms and higher cognitive abilities, and developmental language disorders with emphasis on the interplay between cognition and atypical language development. He currently investigates age-related changes in intelligence and language learning disorders using behavioural and event-related potential techniques. He also works on the application of statistical models in psychological data and is particularly interested in structural equation modeling and multivariate data analysis for discrete or categorical data.  He leads or participates in projects funded by both national and European agencies.

Language acquisition and Language disorders
Cognitive development,Development of information processing system
Intelligence and Psychophysiology of Intelligence

Demetriou, A., Makris, N., Kazi, S., Spanoudis, G., & Shayer, M. The developmental trinity of mind: Cognizance, executive control, and reasoning. WIREs Cognitive Science, doi.org/10.1002/wcs.1461, 2018.

Demetriou, A. Spanoudis, G. Kazi, S. Mouyi, A. Žebec, M.S. Kazali, E. Golino, H. Bakracevic, K. Shayer, M. Developmental differentiation and binding of mental processes with g through the life-span. Journal of Intelligence, 5, 23, 2017.

SpanoudisG., Natsopoulos, D., & Lynn, R. Sex differences for 10 to 17 year olds on the Standard Progressive Matrices in Cyprus. Mankind Quarterly52(2), 283-290, 2016.

Spanoudis, G. Theory of mind and specific language impairment in school-age children. Journal of Communication Disorders, 61, 83-96, 2016. 

Papageorgiou, E., Christou, C., Spanoudis, G., & Demetriou, A. Augmenting intelligence: Developmental limits to learning-based cognitive change. Intelligence, 56, 16-27, 2016. 

Christoforides, M., Spanoudis, G., & Demetriou, A. Coping with Logical Fallacies: A Developmental Training Program for Learning to Reason. Child Development, doi: 10.1111/cdev.12557, 2016. 

Tourva, A. Spanoudis, G., & Demetriou, A. Cognitive correlates of developing intelligence: The contribution of working memory, processing speed and attention. Intelligence, 54, 136-146, 2016.

Spanoudis, G. Demetriou, A. Kazi, S., Giorgala, K. & Zenonos, V. Embedding cognizance in intellectual development. Journal of Experimental Child Psychology, 132, 32-50, 2015

Spanoudis, G. & Papadopoulos, T. Theory of mind and specific language Impairment. Psychology : The Journal of the Hellenic Psychological Society, 266-284, 2014.

Peteinou, K. & Spanoudis, G. Brain cognition and language connections: How early language phenotypes correlate with later linguistic abilities. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 66, 67-76, 2014.

Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M., van der Ven, S., Brydges, C., R., Kroesbergen, E., Podjarny, G., Swanson, L. H. Relations between speed, working memory, and intelligence from preschool to adulthood: Structural equation modeling of 14 studies. Intelligence, 46, 107-121, 2014.

Hawa, V., Spanoudis, G. Toddlers with delayed expressive language: An overview of the characteristics, risk factors and language outcomes, Research in Developmental Disabilities, 2013.

Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M. Developing intelligence: Is a comprehensive theory possible? Intelligence, 2013.

Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M. Developing intelligence: From empirical to hidden constructs. Intelligence, 2013

Tsagari, D. and G. Spanoudis (Eds.). Assessing L2 Students with Learning and Other Disabilities. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2013

Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M., Mouyi, A., Kazi, S., Platsidou, M. Cycles in speed-working memory-G relations: Towards a developmental –differential theory of the mind, Intelligence, 41, 34-50, 2012.

Spanoudis, G., Natsopoulos, D. Memory functioning and mental verbs acquisition in children with specific language impairment. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2916-2926, 2011.

Spanoudis, G., Papadopoulos, T. C. Grammatical disorders of children with language learning difficulties. In I., Vogindroukas, A., Okalidou & S. Stavrakaki (Eds.), Developmental Language Disorders,  2010.

Spanoudis, G. & Kyza, E.A. Integrating knowledge of cognitive system and e-learning applications. In C., Mourlas, N., Tsianos, & P. Germanakos (Eds.), Cognitive and Emotional Processes in Web-based Education: Integrating Human Factors and Personalization, Advances in Web-Based Learning Book Series, Hershey, PA: IGI Global Publishing, 2009.

 Spanoudis, G., Natsopoulos, D., Panayiotou, G. Mental verbs and pragmatic language difficulties. International Journal of Language and Communication Disorders, 42, 487-504, 2007.

Spanoudis, G., Natsopoulos, D. Mental verbs and memory functioning in children with language difficulties and typically developing children: structural similarities and differences. In S. Vosniadou, D. Kayser & A. Protopapas (Eds.), Proceedings of the European Cognitive Science Conference 2007 (pp. 860-865),  2007.