Κατάλογος Προσωπικού

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το University of Cyprus Staff Directory έχει 724 εγγεγραμμένους χρήστες

Κριτήρια αναζήτησης

Όνομα
Οντότητα
Στοιχεία Επικοινωνίας
ANDRANDE-CAMPERA YUNNY-ALMA
Κέντρο Γλωσσών
...
22892928
ANESTAKHΣ ΔΟΞΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Ιατρική Σχολή
...
ARRU MARIA-GABRIELLA
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892903
ATHER MOHSAN WASEEM
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Φυσικής
...
BACCHIO SIMONE
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Φυσικής
...
BAIDER FABIENNE
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
...
22 89 43 88
BASSIL ELIAS
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
...
22893966
BAUMANN ANNEDORIS
...
BEZZI MARGHERITA
...
BURLENGHI ROWENA
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
...
CHEHAB MAY
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
...
22.89.43.73
CROFT PAUL
...
DAI JIYUAN
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
...
+357 2289 3610
DIGEON LANDRY
DOBOSZ AGATA
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
...
+357 96533748
DONNO DANIELA
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
...
+357-22894560
DUZGUN EREN
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
...
22894567
EWA FIRSOWICZ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892917
GALUZZO DARIO
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΡΙΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
...
GAUTIER-KIZILYUREK SYLVAINE
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
...
22 89 43 79
GEMAR ADAM
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
...
GLUSHENKOVA MARINA
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
...
+357 22893686
GOKCEBAG DURIYE
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892992
GOKCEKUS OMER
Τμήμα Οικονομικών
...
22893685
GRETA E WOZNIAK
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Ιατρική Σχολή
...
22895221
GULSHEN SAKHATOVA
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
...
22893964
HADJILAOU MELITTA
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892917
HADJISTASSOU STELLA
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΡΙΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892902
HAYES DAN
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Ωκεανογραφικό Κέντρο
...
HENAULT-SAKHNO CHRISTINE
...