Κατάλογος Προσωπικού

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το University of Cyprus Staff Directory έχει 722 εγγεγραμμένους χρήστες

Κριτήρια αναζήτησης

Όνομα
Οντότητα
Στοιχεία Επικοινωνίας
HINTERBERGER MARTIN
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
...
22893879
HORTON-SΑVVIDES BERNADETTE
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892912
IBRAHIM ERKAN
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Φυσικής
...
IOANNIDOU SHAUNNA
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892906
IΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
...
JAMMET FRANCOISE
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
...
22 89 29 15
JIAJUN HE
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
...
KARPAVA SVIATLANA
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
...
22892120
KHONINA-STAVROPOULOU EKATERINA
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
...
22894439
KIRSCHEL ALEXANDER
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
...
22 892660
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
...
22894385
LEVY THOMAS
...
LITTLE JAMES
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
...
22892112
LOTFINOGHABI SOMAYYEH
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
...
22893647
MANZETTI MARIA CRISTINA
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
...
MARGOT NEGER
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
...
22893846
MCCARTNEY CAROLE
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
...
MOLINA MUNOZ PEDRO JESUS
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892922
NICOLAOU DAINA
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
...
22893736
NIKOLAEV ALEXANDER
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
...
22893854
PHILLIPS SIMON
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ/Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΙΔΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
...
+357 99910796
RADHAKRISHNAN HARIKRISHNAN
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
...
22894454
REBHOLZ CLAUS
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
...
22892282
REGGINOU NATALIA
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892917/18
RUGGIERO FABIO
...
SAGASTER BORTE
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
...
22893958
SAKA HALIL
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Φυσικής
...
+357 22 89 2843
SCHLAEFLI-FUST STEFAN
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892929
SECCI MASSIMILIANO
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
...
22893229
SLJIVANCANIN ZORKA