Κατάλογος Προσωπικού

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το University of Cyprus Staff Directory έχει 724 εγγεγραμμένους χρήστες

Κριτήρια αναζήτησης

Όνομα
Οντότητα
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
...
ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
...
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
...
22893629
ΜΑΡΝΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
...
22892254
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
...
+357-22893615
ΜΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
...
22893696
ΜΑΤΣΗ-AZAIS ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
...
22895163
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
...
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΠΥΡΟΥΛΛΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Φυσικής
...
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Πληροφορικής
...
22892702
ΜΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
...
22892268
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΣΕΡΓΙΟΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
...
22893229
ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
...
ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892917
ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
...
+357 22 892640
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
...
ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Ιατρική Σχολή
...
ΜΙΛΙΔΏΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
...
+357 22 893 626
ΜΙΣΚΟΥΡΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τμήμα Πληροφορικής
...
22892758
ΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Τμήμα Οικονομικών
...
+357-22893695
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
...
22892977
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
...
22892277
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
...
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
...
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
...
22893706
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
...
22893959
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
...
22892028
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Ιατρική Σχολή
...
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
...
22674658