Κατάλογος Προσωπικού

Διοικητικό Προσωπικό

Το University of Cyprus Staff Directory έχει 479 εγγεγραμμένους χρήστες

Κριτήρια αναζήτησης

Όνομα
Οντότητα
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
...
22894079
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Βιβλιοθήκη
...
22893431
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πρυτανεία
...
22894289
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894251
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
...
22892901
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦHΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών
...
22894441
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
...
22894066
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
...
22892164
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ
...
22894343
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
...
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
...
22892251
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894205
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22893108
ΙΩΝΑ ΕΛΕΝΑ
Τμήμα Χημείας
...
22892812
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
ΚΑΚΟΣ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Τμήμα Πληροφορικής
...
22892713
ΚΑΚΟΥΛΛΗ ΚΟΥΛΛΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Οικονομικές Υπηρεσίες
...
22894083
ΚΑΚΟΥΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
...
ΚΑΛΑΠΟΔΑ-ΜΥΛΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
...
22893740
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894234
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
...
22893001
ΚΑΛΟΡΚΩΤΗ ΔΕΣΠΩ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ/ΡΙΑ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894218
ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΔΕΣΠΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
...
22894000
ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΝΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Τμήμα Χημείας
...
22892756
ΚΑΝΆΡΗ ΜΑΡΊΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
...
22893641
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΚΑΛΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πολυτεχνική Σχολή
...
22894433
ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών
...
22895201
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Τμήμα Ψυχολογίας
...
+357-22892022
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
...
22892600
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΩ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Νομικής
...
22892920