Κατάλογος Προσωπικού

Διοικητικό Προσωπικό

Το University of Cyprus Staff Directory έχει 479 εγγεγραμμένους χρήστες

Κριτήρια αναζήτησης

Όνομα
Οντότητα
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΑΡΑΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Βιβλιοθήκη
...
22892084
ΚΑΡΒΕΛΑ ΝΙΚΟΛETA
ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Βιβλιοθήκη
...
22892089
ΚΑΡΚΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας
...
+357 22894298
ΚΑΡΠΑΣΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
...
22892606
ΚΑΡΣΟΥΜΑ ΕΛΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
...
22894101
ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
...
ΚΑΣΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Τμήμα Πληροφορικής
...
22892714
ΚΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΩ
Οικονομικές Υπηρεσίες
...
22894093
ΚΑΤΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Πολυτεχνική Σχολή
...
ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΦΑΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
...
22894158
ΚΕΚΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
...
22892728
ΚΕΛΒΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών
...
5151
ΚΕΣΤΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22892528
ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894210
ΚΙΤΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
...
22892940
ΚΙΤΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Πληροφορικής
...
22892700
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦHΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
...
22894404
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΑΔΩΝΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
...
22 89 4032
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
...
22894033
ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας
...
22894128
ΚΛΟΚΚΑΡΗ-ΛΟΥΚΑ ΕΛΕΝΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Ονοματοδοσίας
...
22892041
ΚΟΙΛΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
_UE_DEPART30
...
ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΚΟΡΙΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πρυτανεία
...
22-894314
ΚΟΛΙΟΥ-ΚΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Ιατρική Σχολή
...
22894157
ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22893106
ΚΟΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
...
22894107
ΚΟΣΙΗ ΖΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών
...
22895253
ΚΟΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦHΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
...
22895534
ΚΟΤΣΑΠΑ ΔΕΣΠΩ
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
...
22894172
ΚΟΥΒΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Τμήμα Φυσικής
...
22893970