Κατάλογος Προσωπικού

Διοικητικό Προσωπικό

Το University of Cyprus Staff Directory έχει 479 εγγεγραμμένους χρήστες

Κριτήρια αναζήτησης

Όνομα
Οντότητα
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
...
22894170
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A
Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών
...
22892730
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
...
22895537
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
...
22894402
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
...
22895154
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
...
22893831
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τμήμα Φυσικής
...
22892858
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΙΟΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
...
22892059
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΛΩ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Βιβλιοθήκη
...
22892037
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τμήμα Φυσικής
...
22892877
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Οικονομικές Υπηρεσίες
...
22894098
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΑΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Οικονομικές Υπηρεσίες
...
22894119
ΝΙΚΟΛΆΟΥ-ΠΙΣΣΑΡΊΔΗ ΝΙΚΟΛΈΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ιατρική Σχολή
...
22893612
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ 1ης ΤΑΞΗΣ
Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου
...
2289 4381
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΛΟΥΚΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Νομικής
...
22892979
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
...
22894401
ΞΙΝΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
...
22894151
ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας
...
22894129
ΟΘΩΝΟΣ ΔΕΣΠΩ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
...
22895220
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΒΑΣΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894206
ΠΑΛΑΙΧΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
...
22894348
ΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894236
ΠΑΜΠΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
...
22892980
ΠΑΝΑΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πρυτανεία
...
22894345
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
...
22894364
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Ονοματοδοσίας
...
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
...
22895204
ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΙΩΤΑ
...
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
...
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΙΑΝΚΑ-ΜΑΡΙΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Βιβλιοθήκη
...
22894555