Κατάλογος Προσωπικού

Νατάσσα Κωνσταντινίδου

CONSTANTINIDOU NATASHA
(+357) 22892098
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κτήριο Ηλιάδης, 1ος όροφος
Κλήμεντος 9
  
Βασικές σπουδές στην Αθήνα (EΚΠΑ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (MSc by Research, History; PhD in Early Modern European History).
 
Δίδαξα Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και το Πανεπιστήμιο του Newcastle. Υπήρξα μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα Universal Short Title Catalogue (www.ustc.ac.uk), πανεπιστήμιο του Saint Andrews, και αργότερα λέκτορας Πρώιμης Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου  ήρθα το Σεπτέμβριο του 2011.
 
Ερευνητικές υποτροφίες από το LECTIO Institute in KU Leuven (Visiting Scholar, Institute for the Study of the Transmission of Texts, Ideas and Images in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance), (April-May 2023), Warburg Institute (Library Fellowship, April 2019), Leventis collaboration Visiting Scholar (School of Classics, University of St Andrews, May 2018), Institute of Medieval and Early Modern Studies, University of Durham (May-June 2016), The Scaliger Institute, University of Leiden Library (Scaliger Fellowship, April 2012).
Ιστορία των ιδεών και πολιτισμική ιστορία της Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης (15ος-17ος αιώ.)
Ιστορία του βιβλίου.
Πρόσληψη του ελληνικού πολιτισμού (κλασικού, πρώιμου Χριστιανικού, Βυζαντινού) από τη Δυτική Ευρώπη, κατά το 15ο-17ο αιώ. 
Τα κλασικά γράμματα στο 16ο και 17ο αιώνα.
Αναγέννηση και Μεταρρύθμιση, Θρησκευτικοί πόλεμοι.
Πολιτικές και ηθικές επιπτώσεις της θρησκευτικής διαμάχης στην Ευρώπη (1517-1648), κυκλοφορία ιδεών και πνευματικά δίκτυα επικοινωνίας.
Ιστορία της πολιτικής σκέψης.
Ανάδυση κρατών στη Δυτική Ευρώπη. Κουλτούρα της Αυλής στη Δυτική Ευρώπη (15ο-18ο αιώ).
Σχέσεις μεταξύ εκκλησίας-κράτους, θρησκευτικής και πολιτικής σκέψης.
 
Συντονίστρια του προγράμματος GrECI "Greek heritage in European Culture and Identity”, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS call, GA no. 101079379), σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Όσλο (Prof. Han Lamers) και το πανεπιστήμιο Franche-Comté (Prof. Marie Baral-Baron)  
 
Συνεργάτις (international partner) στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Sammelband 15-16 και επιστημονική συνεργάτις (consultant) στο ερευνητικό πρόγραμμα Universal Short Title Catalogue .
Books
* with Han Lamers (eds) Receptions of Hellenism in Early Modern Europe, 15th-17th centuries (Leiden: Brill, 2020)
 
* Responses to religious division c. 1580-1620. Public and Private, Divine and Temporal. (Leiden: Brill, 2017)
 
* with Malcolm Walsby (eds) Documenting the Early Modern Book World: Inventories and Catalogues in Manuscript and Print (Leiden: Brill, 2013)
 

Articles in Journals & Chapters in collected Editions

* ‘Towards a Typology of Greek Books Printed in Paris in the Sixteenth Century: Placing Teaching into the Printing Landscape’, in F. Ciccolella (ed.), When Greece Flew across the Alps. The Study of Greek in Early Modern Europe (Leiden: Brill, 2022), pp. 49-71. https://doi.org/10.1163/9789004181892_005

* 'Aspects of the Printing History and Reception of John Chrysostom and other Greek Church Fathers, ca. 1450–1600’, International Journal for the Classical Tradition 27 (2020), pp. 277-99; DOI: https://doi.org/10.1007/s12138-019-00545-z

'Popularising the classics: the soul and its ascension in Pierre Charron’s De la Sagesse (1601/04)', in E. Chayes (ed.), Renaissance et ascensions de l’âme De la lanterne à la lune, de la lune au soleil (Paris: Classiques Garnier, 2019) , pp. 101-27. https://classiques-garnier.com/renaissance-et-ascensions-de-l-ame-de-la-lanterne-a-la-lune-de-la-lune-au-soleil.html

'Constructions of Hellenism through editorial and teaching choices: the case of Adrien de Turnèbe, Royal printer and Porfessor of Greek, 1512-65', International Journal for the Classical Tradition 25 (2018), pp. 262-284; https://doi.org/10.1007/s12138-018-0470-1

Printers of the Greek Classics and market distribution in the 16th century: the case of France and the Low Countries' in R. Kirwan and S. Mullins (eds) Specialist Markets in the Early Modern Book World (Boston & Leiden: Brill, 2015), pp. 275-93.

http://www.brill.com/products/book/specialist-markets-early-modern-book-world

'Public and Private, Ethics and Politics in the Constantia and the Politica of Justus Lipsius'; Renaissance Studies; vol. 26, no. 3 (2011), pp. 345-364; DOI: 10.1111/j.1477-4658.2011.00725.x 

In Print:

* ‘Influences, Assimilation, Adaptations: Observations on Greek Grammars printed in France in the sixteenth century’, in M. Walsby and A. Der Wedouven (eds), Festschrift for Andrew Pettegree (Leiden: Brill, 2022).

* ‘Chrestien Wechel (c. 1495–1554) and Greek Printing in Paris: Education, Networks and Questions of Orthodoxy’ in Proceedings
of the Conference The Impact of Learning Greek, Hebrew and ‘Oriental’ Languages, Leuven 13–15 December 2017. (Turnhout: Brepols: forthcoming)

Under Review:

'Books for Greeks and books for non-Greeks in sixteenth-century Venice: cultural and intellectual transference and exchange’, in P. Roilos (ed.), Volume on Early Modern Greek Literature and Culture.

In progress:

'French Grammars of Greek in the Sixteenth Century'

'Greek Printing in Geneva in the Sixteenth Century: towards an assessment with special reference to Franciscus Portus and his contribution'

‘Reconsidering the Popularity of the Greek Classics in the Sixteenth-Century: General Trends and French Preferences’

 
Review Article
* 'Of Patronage, Fama and the Court: Early Modern Political Culture'; Renaissance Studies; vol. 24, no. 4 (2010), pp. 597-610; DOI: 10.1111/j.1477-4658.2010.00649.x
 
Book Reviews
*St. Folgelmark, The Kallierges Pindar. A Study in Renaissance Greek Scholarship and Printing 2 vols. (Dinter, 2016); Quaerendo 48 (2018), pp. 77-79
 
* Alessandra Petrina, Machiavelli in the British Isles. Two Early Modern Translations of the Prince. (Aldershot: Ashgate, 2009), Journal of Early Modern History Volume 15, Number 6 (2011), pp. 564-566
 
* S. Carroll, Blood and Violence in Early Modern France (Oxford, 2006) and M. Wintroub, A Savage Mirror; Power, Identity and Knowledge in Early Modern France (Stanford, 2006); Renaissance Studies 22, no. 2 (2008), pp. 280-282.
 
* H.E. Braun, Juan de Mariana and Early Modern Spanish Political Thought (Ashgate, 2007); Journal of Early Modern History 12, no. 1 (2008), pp. 97-98.