Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ANASTASIOU ANDREAS
22892634
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 135
Πανεπιστημιούπολη
Πτυχίο (BSc) Μαθηματικών και Στατιστικής (2011), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (2012), Department of Statistics, University of Oxford, Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Διδακτορικό (DPhil) στη Στατιστική (2016), Department of Statistics, University of Oxford, Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Postdoc) στη Στατιστική (2016 - 2019), Department of Statistics, The London School of Economics and Political Science (LSE), Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Λέκτορας (2019 - ), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
 Ασυμπτωτική Στατιστική, Θεωρία προσεγγιστικών αποτελεσμάτων για κατανομές, Ανίχνευση σημείων αλλαγής, Χρονοσειρές, Stein's method.
 • Anastasiou, A. and Reinert, G. (2017). Bounds for the normal approximation of the maximum likelihood estimator. Bernoulli, Vol. 23, 191-218.
 • Anastasiou, A. (2017). Bounds for the normal approximation of the maximum likelihood estimator from m-dependent random variables Statistics & Probability Letters, Vol. 129, 171-181.
 • Anastasiou, A. and Ley, C. (2017). Bounds for the asymptotic normality of the maximum likelihood estimator using the Delta method. Latin American Journal of Probability and Statistics (ALEA), Vol. 14, 153-171.
 • Anastasiou, A. (2018). Assessing the multivariate normal approximation of the maximum likelihood estimator from high-dimensional, heterogeneous data. Electronic Journal of Statistics, Vol. 12, 3794-3828.
 • Anastasiou, A., Balasubramanian, K. and Erdogdu, M. (2019). Normal Approximation for Stochastic Gradient Descent via Non-Asymptotic Rates of Martingale CLT. Proceedings of the Conference on Learning Theory (COLT).
 • Anastasiou, A. and Gaunt, R. E. (2020). Multivariate normal approximation of the maximum likelihood estimator via the delta method. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Vol. 34, No. 1, 136-149.
 • Anastasiou, A. and Reinert, G. (2020). Bounds for the asymptotic distribution of the likelihood ratio. Annals of Applied Probability, Vol. 30, No. 2, 608-643.
 • Agapiou, S., Anastasiou, A., Baxevani, A., Nicolaides, C., Hadjigeorgiou, G., Christofides, T., Constantinou, E., Nikolopoulos, G. and Fokianos, K. (2021). Modeling the first wave of Covid-19 pandemic in the Republic of Cyprus. Scientific Reports, Vol. 11, Article number: 7342.
 • Anastasiou, A. and Fryzlewicz, P. (2021). Detecting multiple generalized change-points by isolating single ones. Metrika, doi:10.1007/s00184-021-00821-6.
 • Anastasiou, A. and Gaunt, R. E. (2021). Wasserstein distance error bounds for the multivariate normal approximation of the maximum likelihood estimator. Electronic Journal of Statistics, Vol. 15, No.2, 5758-5810.
 • Anastasiou, A., Cribben, I. and Fryzlewicz, P. (2022). Cross-covariance isolate detect: A new change-point method for estimating dynamic functional connectivity. Medical Image Analysis, Vol. 75.