Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ANASTASIOU ANDREAS
22892634
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 135
Πανεπιστημιούπολη
Πτυχίο (BSc) Μαθηματικών και Στατιστικής (2011), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (2012), Department of Statistics, University of Oxford, Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Διδακτορικό (DPhil) στη Στατιστική (2016), Department of Statistics, University of Oxford, Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Postdoc) στη Στατιστική (2016 - 2019), Department of Statistics, The London School of Economics and Political Science (LSE), Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Λέκτορας (2019 - 2023), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
 
Επίκουρος Καθηγητής (2024 - ), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
 Ασυμπτωτική Στατιστική, Θεωρία προσεγγιστικών αποτελεσμάτων για κατανομές, Ανίχνευση σημείων αλλαγής, Χρονοσειρές, Stein's method.