Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

CHRISTOFIDOU ANDRIA
+357 22 893649
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B107
Η Άντρια Χριστοφίδου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου Κοινωνιολογίας από το University of Glasgow, μεταπτυχιακού τίτλου Πολιτιστικής Κοινωνιολογίας απο το University of Aberdeen και πτυχίου Κοινωνιολογίας απο το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εργάζεται σήμερα ως Λέκτορας Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Προηγουμένως εργαζόταν ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πρόγραμμα Developing Equality Allies και δίδασκε στο πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάστηκε επίσης ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RePAST (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου).  
 
Ερευνητικά έργα:
Fatherhood & masculinity in Cyprus (2023-present) 
 
Changing men? An intersectional exploration of masculinity and social change in Cyprus (2024-present)
 
 
 
Φύλο & σεξουαλικότητα 
Αρρενωπότητες
Πατρότητα, φροντίδα, οικογενειακή ζωή
Το σώμα
Η τέχνη ως χώρος κοινωνικής αντίστασης
Αναστοχαστικότητα
Κοινωνική αλλαγή
 
Μονογραφία:
Christofidou, A. (2021), Men, Masculinities and Sexualities in Dance: Transgression and its Limits, Palgrave MacMillan, Genders and Sexualities in the Social Sciences Series. 
Nominated for the BSA Philip Abrams Memorial Prize, 2022.

Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά:
Christofidou, A. (2022), Changing men and masculinities: A reply to Roberts, Elliott and Ralph, NORMA: International Journal for Masculinity Studies. Online first
Christofidou, A. & Milioni, D., (2022), Art heterotopias against hegemonic discourses: dancing the Cyprus conflict, European Journal of Cultural Studies. Online first.
Christofidou, A., (2021), Men and Masculinities: A Continuing Debate on Change, NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 16:2, 81-97.
Christofidou, A., (2018), Men of dance: negotiating gender and sexuality in dance institutions, Journal of Gender Studies, 27:8, 943-956.
 
Κεφάλαια σε τόμους:
Christofidou, A., (2022), Dancing Boys and Men: Negotiating Masculinity and Sexuality, in Watson, B. & Risner, D., (eds.), Masculinity, Intersectionality, and Identity: Why Boys (Don’t) Dance, Palgrave MacMillan.

Book Reviews:
Feminism and Men, by Nikki Van Der Gaag. (2014), London School of Economics and Politics: Book Review Blog.
Embodied Politics, Dance, Protest and Identities, by Stacey Prickett. (2013), Scottish Journal of Performance, 1:2.
 
Other:
Christofidou, A. & Ierodiakonou, C. (2022, November 8). ‘You deny your own self’: For Cyprus’ LGB people, laws have changed but everyday marginalisation persists [Online]. The Sociological Review Magazine. https://doi.org/10.51428/tsr.gjem2808