Κατάλογος Προσωπικού

ΑΔΩΝΙΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

CLEANTHOUS ADONIS
22 89 4032
...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», 027
Πανεπιστημιούπολη