Κατάλογος Προσωπικού

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΑΠΙΟΥ-ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ

AGAPIOU-JOSEPHIDES KALLIOPE
22894562; 99220490
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Κεντρικά Κτήρια,
Πανεπιστημιούπολη
Είναι Eπίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2001 έχει τύχει της υψηλής διάκρισης της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την απονομή του τίτλου της Έδρας Ζαν Μονέ (Jean Monnet) στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση, της πρώτης που απονεμήθηκε στην Κύπρο. Είναι εκλεγμένη Αντιπρόεδρος του Συβμουλίου Κυβερνητών του Ευρωπαϊκού Διαπανεπιστημιακού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό της Βενετίας (European Inter University Centre for Human Rights and Democratisation, Venice). Είναι επίσης Μέλος του Συμβουλίου Διακυβέρρνησης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας Φύλων (European Institute for Gender Equality) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βίλνιους, Λιθουανία.
Η κα Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου είναι διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Ι, Παρίσι. Είναι επίσης κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διεθνείς Σχέσεις αντίστοιχα καθώς και κάτοχος Πτυχίου Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών (Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης ΙΙΙ, Παρίσι.
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκδημοκρατισός, Γυναίκα και Πολιτική, Εξευρωπαϊσμός/ Κύπρος-ΕΕ, Ευρω-Μεσογειακή Πολιτική/Εταιρική Σχέση.

Books

1.     Rossetto Jean et Agapiou-Josephides Kalliope (dir.) (2012) ‘La singularité de Chypre dans l’Union européenne : La diversité des droits et des statuts’ Paris : Mare et Martin, 408 p. (in French)

http://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000086897&titre_livre=La_singularit%E9_de_Chypre_dans_l'Union_europ%E9enne

2. Agapiou-Josephides Kalliope, Georgiou P., Georgios, Hadjisavvas Ch. Constantinos (2012) Common Foreign and Security Policy. The New Environment After Lisbon’, Nicosia: Cyprus EU Council Presidency 2012, 173 p. (in Greek)

Αγαπίου-Ιωσηφίδου, Καλλιόπη, Γεωργίου Π., Γεώργιος και Χατζησάββας Χ., Κωνσταντίνος (2012) ‘Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Το Νέο Περιβάλλον Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας’ , p. 173, Λευκωσία: Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ.

3. Agapiou-Joséphides, Kalliope/ Rossetto, Jean (dir.) (2006) ‘Chypre dans l'Union Européenne’, Bruxelles : Bruylant, p. 220 (in French)

 

In Scientific Journals (refereed) (Selected) 

1. Weixelbaumer, Birgit Angela and Hadjipavlou, Maria, Agapiou-Josephides, Kalliope (2012), ‘The EU Facing the Human Trafficking Challenge: Reintegration as a Possible Shift Towards a Victim-Centred Approach’, European Yearbook on Human Rights, Antwerp-Berlin-Graz-Zurich: European Academic Press, pp. 185-196.

http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/publikationen/Selbststaendige_Publikationen/EYHR_2012_Werbeflyer_2-seitig__25_6_2012_.pdf

 2. Agapiou-Josephides, Kalliope (2011) ‘The Changing Patterns of Euroscepticism in Cyprus: European Discourse in a Divided Polity and Society’, South European Society and Politics, Volume 16, Issue 1, March 2011, pages 159-184.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13608741003594346 

3. Agapiou-Josephides, Kalliope (2005) ‘The Challenge of European Integration in a Society Striving for Reunification:  The First European Parliament Elections in Cyprus’, South European Society and Politics, Volume 10 No 1, Spring, London: Routledge, Taylor & Francis Group, pp. 121-136

4. Agapiou-Josephides, Kalliope (2004) ‘Old and New Patterns of Domestic Politics in the European Perspective: The Debate in the Republic of Cyprus’, South European Society and Politics, Special Issue: ‘Mobilizing Politics and Society? The EU Convention’s Impact on Southern Europe’, London: Routledge, Taylor & Francis Group No 1 - vol. 9, pp.152-172

5. Agapiou-Josephides, Kalliope (1998) ‘European Integration: Women and Politics. European Union, Member States, Cyprus’, Hellenic Journal of Political Science, no 11, 04/1998, Athens, pp. 138-149. (in Greek)

(Αγαπίου-Ιωσηφίδοου Καλλιόπη (1998)., ‘Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Γυναίκα και Πολιτική:  Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη μέλη, Κύπρος’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, no 11, 04/1998, Αθήνα, pp. 138-149. 

6. Agapiou-Josephides, Kalliope (1996) ‘La perspective de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne’, Revue des Affaires Européennes, Mys & Breesch Editeurs, Gent, No 4/1996, pp. 353-357.

 

Chapters in Books(Selected) 

1. Agapiou-Josephides, Kalliope (2012) ‘Women's Suffrage in Cyprus’, in Rodriquez-Ruiz Blanca and Rubio-Marin Ruth,  ‘The Struggle for Female Suffrage in Europe. Voting to Become Citizens’, pp. 453-474, Leiden – Boston: Brill.

2. Agapiou-Josephides, Kalliope, (2012) ‘Changing Patterns of Euroscepticism in Cyprus: European Discourse in a Divided Polity and Society’ in Verney S. ‘Euroscepticism in Southern Europe. A Diachronic Perspective’, pp. 159-184, London: Routledge. 

3. Agapiou-Josephides, Kalliope & Rossetto, Jean (2012),  ‘Préface’ in  Rossetto Jean & Agapiou-Josephides, Kalliope (dir.) ‘La singularité de Chypre dans l’Union européenne: La diversité des droits et des statuts’, pp. 11-16, Paris: Mare et Martin. (in French)

4. Agapiou-Josephides, Kalliope (2012) ‘La zone tampon: un anachronism persistent’ in Agapiou-Josephides, Kalliope and Rossetto, Jean (dir.) ‘La singularité de Chypre dans l’Union européenne : La diversité des droits et des statuts’ pp., 63-114, Paris : Mare et Martin.  (in French)

5. Agapiou-Josephides, Kalliope and Charalambous, Giorgos (2012) ‘Context, Patters and Nuences in Monitoring the Progress and Achievements of the Euro-Mediterranean Partnership (EMP) in 2011’ in ‘Europed Survey of Experts and Actors. Euro-Mediterranean Policies in the Lights of the Arab Spring’, pp. 86-92, Barcelona: European Institute of the Mediterranean (IEMed).

6. Agapiou-Josephides, Kalliope (2012) ‘The EU Council Presidency and the 2012 Cyprus Presidency’, in Agapiou-Josephides, Kalliope, Georgiou, Georgios, Hadjisavvas, Ch. Constantinos (2012) ‘Common Foreign and Security Policy. The New Framework After Lisbon’, pp.15-34, Nicosia: Cyprus EU Council Presidency. (in Greek)

Αγαπίου-Ιωσηφίδου, Καλλιόπη (2012) ‘Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου του 2012’ στο Αγαπίου-Ιωσηφίδου, Καλλιόπη, Γεωργίου Π., Γεώργιος και Χατζησάββας Χ., Κωνσταντίνος (2012) ‘Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Το Νέο Περιβάλλον Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας’ ,  σσ. 15-34, Λευκωσία: Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ.

7. Hadjisavvas, Ch. Constantinos and Agapiou-Josephides, Kalliope (2012)  ‘Implementing the Lisbon Treaty: Implications for the EU External Relations’, in Agapiou-Josephides, Kalliope, Georgiou P., Georgios, Hadjisavvas, Ch. Constantinos (eds) (2012) ‘Common Foreign and Security Policy. The New Framework After Lisbon’, pp 65-80, Nicosia: Cyprus EU Council Presidency. (in Greek)

Χατζησάββας  Χ., Κωνσταντίνος και Αγαπίου-Ιωσηφίδου, Καλλιόπη (2012) ‘Εφαρμόζοντας τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Προεκτάσεις για τις Εξωτερικές Σχέσεις’ στο Αγαπίου-Ιωσηφίδου, Καλλιόπη, Γεωργίου Π., Γεώργιος και Χατζησάββας Χ., Κωνσταντίνος (2012) ‘Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Το Νέο Περιβάλλον Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας’ ,  σσ. 15-34, Λευκωσία: Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ.

8. Agapiou-Josephides, Kalliope, (2010),  ‘Chypre’, in Magnette, Paul and de Waele, Jean-Michel, ‘Democracies Européennes’, pp. 87-102, Paris: Armand Colin, 2nd edition. (in French)

9. Agapiou-Josephides, Kalliope (2009)  ‘From an Interesting Colonial Legacy to Post-Conflict Contextualisation’, in Suksi, Markku and Jaichand, Vinodh (eds)  ‘60 Years of the Universal Declaration on Human Rights’, pp. 265-279, Antwerp: Intersentia.

10. Agapiou-Josephides, Kalliope (2009) ‘La position particulière de Chypre en matière migratoire’ in Berramdane, Abdelkhaleq et Rossetto, Jean, ‘La politique européenne de l’immigration’, pp. 203-232, Paris: Karthala. (in French)

11. Agapiou-Josephides, Kalliope (2006), ‘Préface’, in Agapiou-Josephides K. and  Rossettto J., (eds) ‘L’adhésion de Chypre à l’Union Européenne. Analyses et Perspectives’ Brussels: Bruylant, pp. 1-4, (in French)

12. Agapiou-Josephides, Kalliope (2006), ‘Le plan du S.G. de l’ONU à l’épreuve de l’exercice communautaire’, in Agapiou-Josephides, Kalliope and  Rossetto, Jean (eds) ‘L’adhésion de Chypre à l’Union Européenne. Analyses et Perspectives’ Brussels: Bruylant, pp. 61-99 (in French)

13. Agapiou-Josephides, Kalliope (2005) ‘E-Europe: Keeping up with Innovation and Integration. E-Governance and E-Democracy in Cyprus’, 23 p.  in Maria Grazia Melchionni (ed), ‘Le relazioni transmediterranee nel tempo presente: dialogo interculturale, integrazione, modernizzazione, conflitti’,  Soveria Mannella,  Rubbettino, pp. 383-403

14. Agapiou-Josephides, Kalliope (2005) ‘Old and New Patterns of Domestic Politics in the European Perspective: The Debate in the Republic of Cyprus’, in Lucarelli S. & Radaelli C. ‘Mobilizing Politics and Society? The EU Convention’s Impact on Southern Europe’, London: Routledge,  pp. 152-172

15. Agapiou-Josephides, Kalliope (2004) ‘Frauen und Politik in Zypern - Der Lange Weg in die Politik und die Europaische Perspektive’, in Hoecker B. und Fuchs G. ‚Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa, Band II: Die Beitrittsstaaten’, VS Für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004, pp. 245-258 (in German)

16. Agapiou-Josephides, Kalliope (2003) ’The Political System of Cyprus at the Threshold of the European Union: Patterns of Continuity and Change and Adaptation’, in XUEREB Peter ‘Euro-Med Integration and the Rings of Friends, The Mediterranean’s European Challenge, European Documentation and Research Center, University of Malta, pp. 237-252

17. Agapiou-Josephides, Kalliope (2002) ‘Political Science in Cyprus’ in Klingemann Hans-Dieter. et all. (ed) ‘Political Science in Central and Eastern Europe: the State of the Discipline Ten Years After the Revolution’, Sigma, Berlin, pp. 53-69

18. Agapiou-Josephides, Kalliope and Katsikides Savvas (2001) ‘Socio-political Dimension of Cyprus – EU Accession Negotiations’ in J. Swierkocki (ed) ‘Accession Negotiations – Selected Results’, European Institute, Lodz, pp. 35-51

19. Agapiou-Josephides, Kalliope (2001) ‘European Union and Cyprus. Women and Politics: An Unknown Aspect of the Harmonisation Process’, in ‘Open University at Skali Aglantzias, Lectures. First Year 1998-1999, Nicosia, pp. 45-68.

Αγαπίου-Ιωσηφίδου Καλλιόπη (2001) ‘Ευρωπαϊκή Ένωση και Κύπρος. Γυναίκα και Πολιτική: Μιά άγνωστη πτυχή της εναρμόνισης’ στο ‘Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο Σκαλί Αγλαντζιάς. Πρώτος χρόνος1998-1999’, Λευκωσία, σσ. 45-68.

20. Agapiou-Josephides, Kalliope (2000) ‘The Cyprus Question, Human Rights and the European Union’, in Bourlyianni-Vraila Chr., ‘The Cyprus Question and Human Rights’, Sakkoulas, Athenes-Kommotini, pp. 69-81(in Greek)

(Αγαπίου-Ιωσηφίδου Καλλιόπη. (2000) ‘Κυπριακό, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ένωση’ in Μπουρλογιάννη-Βραϊλα Χρ., ‘Κυπριακό και Ανθρώπινα Δικαιώματα’), Σάκκουλας, Αθήνα-Κομμοτηνή, pp. 69-81)

 

Research Publications/ Reports to International Organisations

1. Agapiou-Josephides, Kalliope, Benoit-Rohmer, Fl. et alli (2012) ‘Women’s Rights During Democratic Transitions’, DROI, European Parliament, p. 151

Available at: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=792 

2.  ‘Cyprus National Report on the Implementation of the Beijing Platform for Action (1995) and the outcome of the twenty-third Special Session of the General Assembly (2000)’, Nicosia, 2005. Expert report prepared for the Republic of Cyprus and submitted to the United Nations.

Available: United Nations website:

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/CYPRUS-English.pdf http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/responses.htm

3. Agapiou-Josephides, Kalliope (2004) ‘Cypriot Report and Analysis of the Legislature and Political parties websites» 21p. European University Institute, Florence.  See   Trechsel A., R. Kies, F. Mendez, and P. Schmitter (2003)  ‘Evaluation of the Use of New Technologies in Order to Facilitate Democracy in Europe: E-democratizing the Parliaments and Parties in Europe’, STOA Report (Scientific and Technological Option Assessment), Directorate-General for Research, European Parliament.

4. Agapiou-Josephides, Kalliope (2003) ‘Participation of Women and Men in Political and Public Decision-Making, Recommendation Rec (2003)3’, Expert report, prepared on behalf of the Republic of Cyprus for the Council of Europe.

5. Agapiou-Josephides, Kalliope (2001) ‘Political Science:  Women in the Profession:  Assessing the Gender Gap in European Political Science”, Project Athena, European Political Science Network (epsNet), Available: http://www.epsnet.org/publications, 26 p.

6. ‘The Europeanization of Cyprus: Polity, Policies and Politics’ by Angelos Sepos, London: Palgrave Macmillan 2008, p. 211, South European Society and Politics, London: Routledge, Taylor and Francis Group, 2009, pp. 366-368.

Available: http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/default_en.htm

 

Book Reviews

1. ‘The Europeanization of Cyprus: Polity, Policies and Politics’ by Angelos Sepos, Palgrave Macmillan 2008, pp. 211, South European Society and Politics, London: Routledge, Taylor and Francis Group, Vol. 14, No3, September 2009, pp. 366-368.

2. ‘Cyprus. The Search for a Solution’ by David Hannay, London: I.B.Tauris, 2005, p. 256., South European Society and Politics, London: Routledge, Taylor and Francis Group, 2006,Volume 11, No 2, pp. 322-324. 

 

Προσωπική ιστοσελίδα: https://ucy.academia.edu/KalliopeAgapiouJosephides