Κατάλογος Προσωπικού

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

MICHAEL AIMILIOS
22892977
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Κεντρικά Κτήρια, 105A
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75

Ο Αιμίλιος Μιχαήλ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Dipl.Arch.Eng., M.Sc., Ph.D., είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου, Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» (E&EDB), Μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» και Μέλος του Συμβουλίου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Από το 2006 μέχρι το 2017, πριν την εκλογή του στη παρούσα θέση, εργάστηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου ως λέκτορας, επισκέπτης λέκτορας και ως συνεργάτης ερευνητής. Το Εαρινό Εξάμηνο του 2020, υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικής και Σχεδιασμού του Πολυτεχνείου του Μονάχου, Technical University of Munich (TUM).

Ο Αιμίλιος Μιχαήλ κατέχει Διδακτορικό Τίτλο στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Κτιρίων και Ενέργεια στην Αρχιτεκτονική από τη Σχόλη Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του τιμήθηκε με πληθώρα ακαδημαϊκών διακρίσεων, περιλαμβανομένων του Βραβείου Ακαδημαϊκής Αριστείας ΕΜΠ 2004, του Αργυρού Μεταλλίου ΕΜΠ 2004 για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση και του Βραβείου Καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας 2004. Η διδακτορική του εργασία προτάθηκε από την Σχόλη Αρχιτεκτόνων για το Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής ΕΜΠ 2011. Τιμήθηκε επίσης με πληθώρα ακαδημαϊκών υποτροφιών για τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του, περιλαμβανομένων των Ετήσιων Υποτροφιών Ακαδημαϊκής Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος για τα έτη 1999-2004, της Υποτροφίας Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευγενίδου Ιδρύματος 2005-2006, της Υποτροφίας για Διδακτορικές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική και το Περιβάλλον από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος 2005-2009 και της Υποτροφίας για Διδακτορικές Σπουδές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 2006-2010.

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα και επικεντρώνονται στους τομείς του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων και της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας. Οι ερευνητικές προτεραιότητες του περιλαμβάνουν τους τομείς του Ενοποιημένου Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, της Αειφόρου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, της Βιοκλιματικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων της Παραδοσιακής και Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, των Προηγμένων Συστημάτων Κτιριακού Κελύφους και των Καινοτόμων Αειφόρων Δομικών Κατασκευής. Έχει συμμετάσχει ως Ερευνητικός Υπεύθυνος (PI) και/ή Συντονιστής Έργου σε 18 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Πρόγραμμα Erasmus+, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον ιδιωτικό τομέα εξασφαλίζοντας για το UCy - E&EDB Research Lab συνολική χρηματοδότηση πέραν του 1.8 εκατομμύριου εύρω.

Το αρχιτεκτονικό του έργο, με έμφαση στον τομέα του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμό και της Ενέργειας στην Αρχιτεκτονική, έχει λάβει 16 διακρίσεις σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και παρουσιάστηκε σε 30 εκθέσεις αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και το εξωτερικό. Έχει μεταξύ άλλων παρουσιαστεί και βραβευτεί σε αρχιτεκτονικές διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας περιλαμβανόμενης της 12ης International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia 2010 και της 22ης Biennial of Industrial Design 2010, όπου έλαβε το Quality Concept Award. Το ερευνητικό του έργο για τον Περιβαλλοντικό και Ενεργειακό Σχεδιασμό έχει δημοσιευθεί σε 35 επιστημονικά περιοδικά (refereed scientific journals), 10 special issues και 82 πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Επιπλέον, ο Αιμίλιος Μιχαήλ έχει ενεργή προσφορά στην ερευνητική κοινότητα ως κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ως μέλος διεθνών επιστημονικών, οργανωτικών και επαγγελματικών επιτροπών.

Από το 2021, ο Αιμίλιος Μιχαήλ είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και από το 2011 έως σήμερα Εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Από το 2017 έως το 2021 υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, ενώ από το 2012 μέχρι το 2017 κατείχε την θέση του Αντιπροέδρου Μελών και Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) και υπήρξε εκπρόσωπος του ΣΑΚ στη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA). Από το 2013 μέχρι το 2017 διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ). Από τις θέσεις που κατείχε, ο Αιμίλιος Μιχαήλ συμμετείχε ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλος σε σειρά επιστημονικών, τεχνικών και επαγγελματικών επιτροπών περιλαμβανομένων των επίτροπων για την Κρατική Αρχιτεκτονική Πολιτική, την Ενεργειακή Πολιτική και την επιτροπή για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

 
 
 
Integrated Architectural Design

 

Architectural Technology; Sustainability and Construction Design; Adaptable Building Envelope Design; Building Integrated Renewable Energy Sources (RES)

 

Energy & Environmental Design of Buildings

 

Passive and Low Energy Architecture; Indoor Human Comfort; Innovative & Sustainable Construction Components; Environmental Conservation of Vernacular and Modern Movement Architecture; Energy and Environmental Awareness

 

 

Refereed International Scientific Journal Articles (35)

 • Englezou M., Michael A., (2022) Investigation of natural lighting spectrum using CIE S 026 melanopic metrics: A pilot study in the climatic conditions of Southern Europe, Lighting Research & Technology Journal, 2022 SAGE Journals (accepted)
 • Heracleous C., Michael A., Savvides A., Hayles C. (2022), A Methodology to Assess Energy-Demand Savings and Cost-Effectiveness of Adaptation Measures in Educational Buildings in Warm Mediterranean Region, Energy Reports, 8(C115):5472-5486, (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.03.140
 • Philokyprou, M., Michael, A., Malaktou E. (2021) A typological Environmental and Socio-Cultural Study of Semi-open Spaces in the Eastern Mediterranean Vernacular Architecture: The case of Cyprus, Frontiers of Architectural Research, 10, 483-501 (2021). DOI: https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.03.001 FoAR Best Paper Award 2021
 • Heracleous, C., Michael, A., Savvides, A., Hayles, C, (2021). Climate change resilience of school premises in Cyprus: An examination of retrofit approaches and their implications on thermal and energy performance, Journal of Building Engineering, 44 (2021), 103358, Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103358
 • Philokyprou, M., Michael, A., (2021) Environmental Sustainability in the Conservation of Vernacular Architecture. The Case of Rural and Urban Traditional Settlements in Cyprus. International Journal of Architectural Heritage, UARC, (2021), Taylor and Francis, DOI: https://doi.org/10.1080/15583058.2020.1719235
 • Heracleous, C., Michael, A., (2020) Thermal Comfort Models and Perception of Users in Free-running School Buildings of East-Mediterranean Region. Energy and Buildings 215 (2020) 109912, Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109912
 • Kyritsi, E., Michael A., (2020) An Assessment of the Impact of Natural Ventilation Strategies and Window Opening patterns in Office Buildings in the Mediterranean Basin. Building and Environment 175 (2020) 106384, Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106384
 • Michael A., Savvides A., Vassiliades C., Triantafyllidou E., (2020) Design and Creation of an Energy Efficient Prefabricated Housing Unit based on Specific Taxonomy and Optimization Techniques. Procedia Manufacturing, Volume 44, 2020, pp. 261-268, Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.230
 • Triantafyllidou E., Michael A., (2020) The Impact of Installing a Concave Curved Profile Blind to a Glass Window for Visual Comfort in Office Buildings. Procedia Manufacturing, Volume 44, 2020, pp. 269-276, Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.231
 • Kyriakidis A., Illampas R., Michael A., (2020) Parametric Investigation for the Improvement of the Overall Sustainable Performance of an Innovative Masonry Wall System. Procedia Manufacturing, Volume 44, 2020, pp. 286-293, Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.233
 • Englezou M., Michael A., (2020) Assessment of Daylight Performance and the Impact of Shading Devices for Typical In-patient Rooms in Healthcare Facilities in Cyprus. Procedia Manufacturing, Volume 44, 2020, pp. 277-285 Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.232
 • Savvides, A., Michael, Α., Vassiliades C., Triantafyllidou, E., (2020) Towards an Environmentally – Purpose Designed Prefabricated Housing Unit: An Affordable and Spatially Flexible Housing Solution. International Journal of Environmental Science, 5, 235-240, ISSN: 2367-8941
 • Heracleous, C., Michael, A., (2019) Experimental Assessment of the Impact of Natural Ventilation on Indoor Air Quality and Thermal Comfort Conditions of Educational Buildings in the Eastern Mediterranean Region during the Heating Period. Journal of Building Engineering 26 (2019) 100917, Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100917
 • Kyriakidis A., Michael, A., Illampas, R., Charmpis, D.C., Ioannou, I., (2019) Comparative Evaluation of a Novel Environmentally Responsive Modular Wall System Based on Integrated Quantitative and Qualitative Criteria. Energy 188 (2019) 11596, Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.115966
 • Vassiliades, C., Kalogirou, S., Savvides, A., Michael, A., (2019) A Roadmap for the Building Integration of Active Solar Systems. Applied Sciences 2019, 9(12), 2462, MDPI, Special Issue:  Sustainable Re-Design of the Built Environment, DOI: https://doi.org/10.3390/app9122462
 • Savvides, A., Vassiliades, C., Michael, A., Kalogirou, S., (2019) Siting and Building-Massing Considerations for the Urban Integration of Active Solar Energy Systems. Renewable Energy 135 (2019) 963-974, Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.12.017
 • Heracleous C., Michael A., (2018) Assessment of Overheating Risk and the Impact of Natural Ventilation in Educational Buildings of Southern Europe under Current and Future Climatic Conditions. Energy 165 (2018) 1228-1239, Elsevier, DOI: 10.1016/j.energy.2018.10.051
 • Vassiliades, C., Michael, A., Savvides, A., Kalogirou, S., (2018) Improvement of Passive Behaviour of Existing Buildings through the Integration of Active Solar Energy Systems. Energy 163 (2018) 01-15, Elsevier, DOI: 10.1016/j.energy.2018.08.148
 • Philokyprou, M., Michael, A., Thravalou, S., Ioannou, I., (2018) Thermal Performance Assessment of Vernacular Residential Semi-Open Spaces in Mediterranean climate. Indoor and Built Environment 2018, Vol. 27(8) 1050–1068, SAGE, First Published Online: March 14, 2017, DOI: 10.1177/1420326X17699037
 • Philokyprou, M., Michael, A., (2018) The Environmental and Social Role of Semi-Open Spaces in Vernacular Architecture of The Eastern Mediterranean Area. The Case of Cyprus. Ecology and the Environment, vol. 217, (2018), 559-611, ISSN 1743-3541, WIT Press, DOI: 10.2495/SDP180511
 • Kyriakidis A., Michael, A., Illampas, R., Charmpis, D.C., Ioannou, I., (2018) Thermal Performance and Embodied Energy of Standard and Retrofitted Wall Systems Encountered in Southern Europe. Energy 161C (2018) 1016-1027, Elsevier, DOI: 10.1016/j.energy.2018.07.124
 • Thravalou, S., Philokyprou, M., Michael, A., (2018) The Impact οf Window Control on Thermal Performance. Investigating Adaptable Interventions in Vernacular Mediterranean Heritage. Journal of Architectural Conservation, 24:1 (2018) 41-59, Routledge, DOI: 10.1080/13556207.2018.1456058
 • Michael, A., Gregoriou, S., Kalogirou, S.A., (2018) Environmental Assessment of an Integrated Movable System for the Improvement of Indoor Visual Comfort of Existing Buildings. Renewable Energy 115 (2018), 620-633, Elsevier, DOI: 10.1016/j.renene.2017.07.07
 • Michael, A., Demosthenous D., Philokyprou, M., (2017) Natural Ventilation for Cooling in Mediterranean Climate: A Case Study in Vernacular Architecture of Cyprus. Energy and Buildings 144 (2017) 333–345, Elsevier, DOI: 10.1016/j.enbuild.2017.03.040
 • Illampas R., Kyriakidis A., Michael A., (2017) Computational Evaluation of the Thermal, Environmental and Structural Performance of an Innovative Masonry System. Procedia Environmental Sciences 38 (2017) 812-820, Elsevier, DOI: 10.1016/j.proenv.2017.03.166
 • Philokyprou, M., Michael, A., Thravalou, S., Ioannou, I., (2017) Thermal performance assessment of vernacular residential semi-open spaces in Mediterranean climate. Indoor and Built Environment (2017) 01-20, SAGE, First Published Online: March 14, 2017, DOI: 10.1177/1420326X17699037
 • Michael, A., Heracleous, C., (2017) Assessment of natural lighting performance and visual comfort of educational architecture in Southern Europe. The case of typical educational school premises in Cyprus. Energy and Buildings 140 (2017) 443–457, Elsevier, DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.12.087
 • Philokyprou, M., Michael, A., Malaktou, E., Savvides, A., (2017) Environmentally responsive design in Eastern Mediterranean. The case of vernacular architecture in the coastal, lowland and mountainous regions of Cyprus. Building and Environment 111 (2017) 91-109, Elsevier, DOI: 10.1016/j.buildenv.2016.10.010
 • Michael, A., Heracleous, C., Thravalou, S., Philokyprou, M., (2017) Lighting performance of urban vernacular architecture in the East-Mediterranean area: Field study and simulation analysis. Indoor and Built Environment, 26/4 (2017) 471-487, SAGE, First Published Οnline: December 10, 2015, DOI: 10.1177/1420326X15621613
 • Michael, A.G., Alexandrou, K.C., Konatzii, P.G, Kalli, A.K, (2016) An Environmental Renovation Strategy based on Adaptive Control Optimisation of a Modular Light Regulating Façade System. The Built Environment, 161 (2016), 71-82, ISSN 1743-3509, WIT Press, DOI: 10.2495/ARC160071
 • Savvides, A., Michael, A., Malaktou, E., Philokyprou, M., (2016) Examination and assessment of insolation conditions of streetscapes of traditional settlements in the Eastern Mediterranean area. Habitat International 53 (2016) 442-452, Elsevier, DOI: 10.1016/j.habitatint.2015.12.002
 • Philokyprou, M., Michael, A., (2016) Social and Environmental Aspects of Courtyards in Cyprus Vernacular Architecture. Serbian Architectural Journal, Speciall Issue on Vernacular Architecture, From Tradition to the Future, SAJ 8 (2016) 75-90, ISSN: 1821-3952
 • Kyriakidis A., Michael A., Illampas R., (2016) Parametric Numerical Assessment of the Thermal Performance and Environmental Impact of an Innovative Masonry Construction Component. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 3/16 (2016), 6-19, SACE, ISSN: 2029–9990, DOI: 10.5755/j01.sace.16.3.16174
 • Malaktou E., Philokyprou, M., Michael, A., Savvides A., (2016) Thermal Assessment of Traditional, Partially Subterranean Dwellings in Coastal and Mountainous Regions in the Mediterranean Climate. The Case of Cyprus. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 3/16 (2016), 82-96, SACE, ISSN: 2029–9990, DOI: 10.5755/j01.sace.16.3.16155
 • Bougiatioti, F., Michael, A., (2015) The architectural integration of active solar systems. Building applications in the Eastern Mediterranean region. Renewable and Sustainable Energy Reviews 47 (2015) 966-982, Elsevier, DOI: 10.1016/j.rser.2015.03.030
 • Philokyprou, M., Michael, A., (2013) Evaluation of the Environmental Features of Vernacular Architecture. A Case Study in Cyprus. International Journal of Heritage in the Digital Era (2012) 1, 349-354, SAGE, DOI: 10.1260/2047-4970.1.0.349

Academic Book Authorship (1)

 • Michael, A., Overall Comfort Conditions and Energy Performance of School Premises in Cyprus.
  Volume 1: Primer, ISBN (vol. 01): 978-9963-9912-1-1 (p.558),
  Volume 2: Appendix, (vol. 02) 978-9963-9912-2-8 (p.330), (set): 978-9963-9912-0-4,
  Series: Bioclimatic Design and Energy Efficiency in Architecture, Nicosia, March 2011, DOI: 10.12681/eadd/30314, in Greek

Academic Book Editorship (5)

 • Michael, A., Phocas, M.C., Kontovourkis, O., (2019) Architectural Synergies: Participatory Design and Construction of Timber Pavilion Prototype. ISBN: 978-9963-700-98-1, Nicosia, (p. 105), 2019
 • Philokyprou, M., Michael, A., (2014) Τhe Bioclimatic Aspects of the Vernacular Architecture of Cyprus. ISBN: 978-9963-33-9912-4-2, (p. 64), Nicosia, December 2014, in Greek
 • Michael, A., Eftychi M., (eds.), (2014) The Role of the Built Environment in the Education. ISBN: 978-9963-9912-3-5, (p. 98), Nicosia, December 2013, in Greek and in English
 • Hadjichristos, Ch., Michael, A., (2011) Encounters: a Walking Movie, Cyprus Participation at Biennale Architettura 2010. ISBN: 978-9963-9990-0-2, publisher: Ministry of Education and Culture, Republic of Cyprus, 1st edition: Nicosia, 2010, 2nd edition: Nicosia, 2011 (p. 82), in Greek and in English
 • Michael, A., Constantinou, Ch., Feraios, S., (2009) Learning from the Heritage of the Modern. publisher: Ministry of the Interior, Republic of Cyprus, ISBN: 978-9963-33-024-9, Nicosia 2009 (p. 164), in Greek and in English

International Scientific Journal Articles after Presentation in International Conferences (10)

National Journal Articles (10)

International Conference Proceedings Papers (82)

International Conference Proceedings Papers – Abstracts (9)

National Conference Proceedings Papers (6)