Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

KYPRIANOU ANDREAS
22892294
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Green Park, 513
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
 O Ανδρέας Κυπριανού είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Κατασκευαστικής Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολογίας Μηχανικής, Sheffield, Μαστερ στα Μαθηματικά και Θεμελιώδης αρχές στην Πληροφορική, Oxford, και Διδακτορικού στη Μηχανολογία Μηχανική, Sheffield. ‘Eχει εμπειρία στα πιθανολογικά νευρωνικά δίκτυα, πειραματική και θεωρητική μηχανική των δονήσεων και επεξεργασία σήματος, εκ των προτέρων και έχει αναπτύξει ανεξάρτητα και σε συνεργασία ερευνητικές δραστηριότητες στην προηγμένη επεξεργασία σήματος δόνησης κατασκευών και την ανίχνευση κατασκευαστικών αστοχιών· αξιολόγηση κατάστασης λειτουργίας καλωδίων και φωτοβολταϊκών συστημάτων χρησιμοποιώντας πιθανολογικά νευρωνικά δίκτυα· εφαρμογές προηγμένης επεξεργασία σήματος για χαρακτηρισμό δομημένου περιβάλλοντος· επεξεργασία δεδομένων για εφαρμογές που σχετίζονται με τη νανοτεχνολογία.
 Προηγμένη επεξεργασία σήματος δόνησης κατασκευών και την ανίχνευση κατασκευαστικών αστοχιών
Πιθανολογικά νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές
Ανίχνευση αστοχιών σε δονούμενες κατασκευές