Κατάλογος Προσωπικού

ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

PANAYIOTOU ALEXIA
+357-22893618
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 018 FEB01
Πανεπιστημιούπολη
Ed.D. (Human Development and Psychology), Harvard University, Graduate School of Education, ΗΠΑ, 2001.
M.P.P. (Public Policy), Harvard University, Kennedy School of Government, ΗΠΑ, 1996.
M.S. (Engineering-Economic Systems), Stanford University, ΗΠΑ, 1990.
B.A. (Economics and Political Science), Stanford University, ΗΠΑ, 1989.
 

Η Αλεξία Παναγιώτου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συμπλήρωσε τις βασικές της σπουδές στα Οικονομικά και τις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ, από το οποίο κατέχει επίσης και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοικητική Επιστήμη. Είναι μεταπτυχιακός απόφοιτος της Σχολής Δημόσιας Πολιτικής του Πανεπιστημίου Harvard, γνωστή ως Kennedy School of Government, ενώ το διδακτορικό της, επίσης από το Πανεπιστήμιο Harvard, επικεντρώθηκε σε θέματα πολιτισμικής ψυχολογίας.

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διδάσκει από το 2002. Η εξαιρετική της δουλειά στη διδασκαλία τιμήθηκε με έπαινο από το Πανεπιστήμιο το 2017, αφού προτάθηκε από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς της φοιτητές και φοιτήτριες για το πρώτο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας του Πανεπιστήμιου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται επικεντρώνονται γύρω από την αντιπροσώπευση του μάνατζμεντ και των μάνατζερς στη μαζική κουλτούρα (pop culture), το ρόλο του παράδοξου στην οργανωσιακή ζωή, τη σημασία του συμβολισμού και της γλώσσας στον οργανωσιακό χώρο και θέματα φύλου και εργασίας.  Η κ. Παναγιώτου έχει δημοσιεύσει την ερευνητική της δουλειά σε πολλά επιστημονικά περιοδικά του κλάδου των Οργανωσιακών Σπουδών αλλά και σε αρκετά βιβλία όπως φαίνονται πιο κάτω. Το άρθρο της «Τα Παράδοξα της Αλλαγής» (με το Γ. Κασίνη) πήρε το βραβείο της παγκόσμιας Ακαδημίας Διοίκησης (Academy of Management) για την καλύτερη ερευνητική εργασία σε θέματα οργανωσιακής αλλαγής. Η Δρ. Παναγιώτου διετέλεσε επίσης και ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα φύλου, εργασίας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Αντιπροσώπευση του μάνατζμεντ και των μάνατζερς στη μαζική κουλτούρα (pop culture), ο ρόλος του παράδοξου στην οργανωσιακή ζωή, η σημασία του συμβολισμού και της γλώσσας στον οργανωσιακό χώρο και θέματα φύλου και εργασίας.

 • SELECTED PEER-REVIEWED PUBLICATIONS

  Articles in Peer-Reviewed Journals

   • Bell, E., Panayiotou, A. and Sayers, J. (in press), Reading the TED talk Genre: Contradictions and Pedagogical Pleasures in Spreading Ideas about Management, Academy of Management Learning and Education. (DOI: 5465/amle.2017.0323)
   • Panayiotou, A., Putnam, L. and Kassinis, G. (2017), Generating Tensions: A Multilevel, Process Analysis of Organizational Change. Strategic Organization, 17(1): 8-37. (DOI:10.1177/1476127017734446).
   • Kassinis, G. and Panayiotou, A. (2017), Website Stories in Times of Distress: Learning from Liquidity. Management Learning, 48(4): 397–415. (first published online 2016, DOI: 1177/1350507617690684)
   • Kassinis, G. and Panayiotou, A. (2017), Visuality as Greenwashing: The Case of BP and Deepwater Horizon. Organization and Environment, 31(1): 25-47. (DOI: 10.1177/1086026616687014).
   • Kassinis, G. and Panayiotou, A. (2017), The Helix of Change: A Visual Metaphor. European Management Review, 14(2): 143-163. (first published online 2016, DOI: 10.1111/emre.12096).
   • Kassinis, G., Panayiotou, A., Dimou, A., and Katsifaraki, G. (2016), Gender and Environmental Sustainability: A Longitudinal Data Analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 23(6): 399-412. (first published online Feb. 2016, DOI: 10.1002/csr.1386).
   • Cheng, C., with Panayiotou, A. et al. (2016), Explaining Differences in Subjective Well-Being Across 33 Nations Using Multilevel Models: Universal Personality, Cultural relativity and National Income. Journal of Personality, 84(1): 46-58.
   • Panayiotou, A. (2015), Spacing Gender, Gendering Space: A Radical ‘Strong Plot’ in Film. Management Learning, 46(4): 427-443. (first published online 2014).
   • Panayiotou, A. (2012), Deconstructing the Manager: Discourses of Power and Resistance. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal (formerly Equal Opportunities International), 31(1): 10-26.
   • Panayiotou, A. and Kafiris, K. (2011), Viewing the Language of Space: Organizational Spaces, Power and Resistance in Popular Films. Journal of Management Inquiry, 20(3): 263-284.
   • Panayiotou, A. (2010), ´Macho´ Managers and Organizational Heroes: Competing Masculinities in Popular Films. Organization, 17(6): 659-684. (2nd most read article of this journal in 2012)
   • Schmitt, D., with Panayiotou, A. et al. (2007), The Geographic Distribution of Big Five Personality Traits: Patterns and Profiles of Human Self-Description Across 56 Nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(2): 173-212.
   • Kassinis, G. and Panayiotou, A. (2006), Perceptions Matter: CEO Perceptions and Firm Environmental Performance. Journal of Corporate Citizenship, 23(3): 67-80. 
   • Panayiotou, A. (2006), Constructing Labor: An Exploration of Emotional Reactions to Work in Two Cultural Settings. International Journal of Work, Organization and Emotion, 1(4): 352-365.
   • Panayiotou, A. (2004), Switching Codes, Switching Code: Emotional Responses of Bilinguals in English and Greek, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 25(2&3): 124-139.
   • Panayiotou, A. (2004), Bilingual Emotions: The Untranslatable Self, Studies in Sociolinguistics (Estudios de Sociolinguistica), 5 (1): 1-19.
    
  • Articles in Refereed Books
   • Panayiotou, A. (2016), The Margin as a Space of Resistance: Transforming Gendered Leadership through Popular Film, in Carole Elliott, Valerie Stead, Sharon Mavin and Jannine Williams (Eds), Gender, Media and Organization: Challenging Mis(s)Representations of Women Leaders and Managers. Chapter 14, pp. 243-258. Volume 5, Women and Leadership Book Series. London, UK: International Leadership Association and Information Age Publishing, Inc.
   • Panayiotou, A. and Kafiris, K. (2010), Firms in Film: Representations of Organizational Space, Gender and Power, in Dvora Yanow and Alfons von Marrewijk (Eds), Organizational Spaces: Rematerializing the Workaday World, Chapter 9, pp. 174-199. Cheltenham: Edward Elgar.
   • Panayiotou, A. (2006), Translating Guilt: An Endeavor of Shame in the Mediterranean?, in Aneta Pavlenko (Ed.), Bilingual minds: Emotional experience, expression, and representation, Chapter 7, pp. 183-208. New York, NY: Multilingual Matters.
    
  • Peer Reviewed Book Reviews
   • Panayiotou, A. (2018; first on line), Review of The Tyranny of Metrics by Jerry Z. Muller, Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2018. Organization.
   • Panayiotou, A. (2008), Review of Relational Perspectives in Organizational Studies by Olivia Kyriakidou and Mustafa Özbilgin (Eds), Cheltenham: Edward Elgar, 2006. Academy of Management Review, 33(3): 794-798.

  POLICY REPORTS

  European Union Programme for Employment and Social Solidarity. Exchange of Good Practices on Gender Equality (funded by PROGRESS).

  • Panayiotou, A. (2013). Equal Pay Day. Comments Paper, Cyprus.

  (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/exchange_of_good_practice_ee/cy_comments_paper_ee_2013_en.pdf

  European Commission’s Expert Group on Gender and Employment (EGGE), External reports commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality between women and men'

  • Panayiotou, A. (2008a). The Provision of Childcare Services in Cyprus
  • Panayiotou, A. (2008b). Gender segregation in the labour market: roots, implications and policy responses in Cyprus.
  • Panayiotou, A. (2008c). National Expert Assessment of the Gender Perspective in the National Action Plan for Employment—the Cyprus Case.

  European Commission’s Expert Group on Gender, Social Inclusion and Employment (EGGSIE), External reports commissioned by and presented to the Equal Opportunities Unit, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

  • Panayiotou, A. (2007). Gender mainstreaming in Cyprus: An analysis of employment policies from a gender perspective.
  • Panayiotou, A. (2006a). National Expert Assessment of the Gender Perspective in the National Report on Strategies for Social Protection and Social Inclusion—the Cyprus Case.
  • Panayiotou, A. (2006b). National Expert Assessment of the Gender Perspective in the National Reform Programme for Employment—the Cyprus Case.
  • Panayiotou, A. (2006c). The Gender Pay Gap in Cyprus: Origins and Policy Responses.
  • Panayiotou, A. (2005a). Assessment of the Gender Perspective in the National Reform Programme for Employment—The Cyprus national report.
  • Panayiotou, A. (2005b). Social Inclusion, Gender and Disadvantaged Groups—The Cyprus national report.
  • Panayiotou, A. (2004a). ‘Making work pay’ debates from a gender perspective – The Cyprus national report.
  • Panayiotou, A. (2004b). Gender Assessment of the National Action Plan on Employment – Report on Cyprus.
  • Panayiotou, A. (2004c). Reconciliation of work and Private life in Cyprus.

  Mutual Learning Programme of the European Employment Strategy, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

  • Panayiotou, A. (2004d). Increasing the Employment of Women through Flexible Work Arrangements—Statements and Comments on the Norwegian Policy and its Relevance to Cyprus.