Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΤΡΗ ΧΑΣΑΜΠΟΥΛΛΗ

CHASSAMBOULLI ANDRI
+35722893719
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 010
Πανεπιστημιούπολη
Κατέχει Ph.D. (2005) στα Οικονομίκά από το University of Maryland. Υπηρέτησε ως επίκουρη καθηγήτρια στο Central European University και ως ερευνητής στην Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας απο το 2005 μέχρι το 2007. Βρίσκεται στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστμίου Κύπρου από το 2007.


 
Search and Matching, Μετανάστευση, Μακροικονομικά, Οικονομικά της Αγοράς Εργασίας


 

Immigration and Labour Market Flows  (with I. Fontaine, I. Galvez-Iniesta and P. Gomes), Labour Economics,  86, 102454, 2024

Public-Sector Employment, Wages and Education Decisions  (with P. Gomes), Labour Economics.  82, 102345, 2023

Jumping the Queue: Nepotism and Public-Sector Pay  (with P. Gomes), Review of Economic Dynamics. 39, 344-366, 2021 

How Important Are Worker Gross Flows Between Public and Private Sector? (with I. Fontaine and P. Gomes ), Economic Letters. 192, 109204, 2020

The Economic Effect of Immigration Policies: Analyzing and Simulating the U.S. Case (wirth G. Peri), Journal of Economic Dynamics and Control. 114, 103898, 2020

The Labor Market Effects of Reducing the Number of Illegal Immigrants (with G. Peri), Review of Economic Dynamics. 18(4),  792-821, 2015

A search-Equilibrium Approach to the Effects of Immigration on Labor Market Outcomes (with T. Palivos), International Economic Review. 55(1), 111-129, 2014

The Impact of Immigration on the Employment and Wages of Native Workers (with T. Palivos), Journal of Macroeconomics. 38(A), 19-34, 2013

Labour-market Volatility in a Matching Model with Worker Heterogeneity and Endogenous Separations, Labour Economics. 24, 217-229, 2013

Cyclical Upgrading of Labor and Employment Differences across Skill Groups, The B.E. Journal of Macroeconomics (Contributions). 11(1), article 14, 2011