Κατάλογος Προσωπικού

ΑΓΓΕΛΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

KLEANTHOUS ANGELA
22 89 2907
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ), 018
Πανεπιστημιούπολη
Η Αγγέλα Κλεάνθους διδάσκει στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2006 και ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου Γλωσσών από το 2008. Έχει διδάξει Αγγλικά σε πανεπιστημιακό επίπεδο στον Καναδά και στην Κύπρο. Διδάσκει Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς σε προχωρημένο επίπεδο καθώς και Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς (Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα, Αγγλικά για Πληροφορική, Αγγλικά για Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων). Κατά το Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 είχε την εποπτεία των μαθημάτων ΓΛΩ 100 και ΓΛΩ 101, καθώς και την εποπτεία για τα μαθήματα Αγγλικών για Ειδίκευση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2013- Χειμερινό Εξάμηνο 2013, Χειμερινό Εξάμηνο 2015. Το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 υπήρξε συντονίστρια του Αγγλικού τομέα στο Κέντρο Γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 2018-2019. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων για επιμόρφωση φοιτητών  (English Works 2012, 2013, 2015) και καθηγητών (ELT for a Day: Current Trends 2016, 2017, 2019), καθώς και στην αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών για το μάθημα ΓΛΩ 201: Αγγλικά για Δημόσια Δοιήκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι μέλος στο CyLing (Cyprus Linguistic Society), CALICO (Computer Assisted Language Instruction Consortium), CyTEA (Cyprus Teachers of English Association) και EuroCALL (European association for Call Assisted Language Learning).
 
Επίσης είναι πιστοποιημένη εξετάστρια από το CIE (Cambridge International Examinations) για το προφορικό μέρος της εξέτασης IGCSE-ESL.
 
Έχει σπουδάσει Αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΒΑ, 2003) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (ΜΑ, 2005) από το πανεπιστήμιο Concordia στο Μοντρεάλ, Καναδά. Από το 2021 είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Γλασκώβης, Σκοτίας (PhD). Η διατριβή της επικεντρώθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας και συγκεκριμένα των weblogs στην βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα.
 
 
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Τεχνολογία της Εκπαίδευσης στην Εκμάθηση Γλωσσών, Κοινωνική Δικτύωση και Διδασκαλία Γλώσσας, Εκμάθηση Δεύτερης Γλώσσας, Συνεργατική Μάθηση, Εκμάθηση Αγγλικών για Τεχνικούς Σκοπούς, Μικτή Μάθηση
 
Kleanthous, A. (2021). Engaging Students in Online Learning during a Pandemic. In book: Learning and Collaboration Technologies: New Challenges and Learning Experiences, 8th International Conference, LCT 2021, Held as Part of the 23rd HCI International Conference, HCII 2021, Virtual Event, July 24–29, 2021, Proceedings, Part I (pp.456-468) DOI:10.1007/978-3-030-77889-7_32 

 

Kleanthous, A. & Cardoso W. (2016). Collaboration through Blogging: The Development of Writing and Speaking Skills in ESP Courses. In S. Papadima-Sophocleous, L. Bradley & S. Thouësny (Eds), CALL communities and culture – short papers from EUROCALL 2016 (pp. 225-229). Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2016.

 

Kleanthous, A. (2016). Collaboration through Blogging to Develop Writing and Speaking Skills in English for Specific Purpose (ESP) Courses. Proceedings of EDULEARN16 Conference, 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain.

 

Kleanthous, A. (2012). Using audioblogs and videoblogs in language teaching. In J. Burston, D. Tsangari & F. Doa (Eds), Foreign Language Instructional Technology: Theory and Practice (pp. 156-167). Nicosia: University of Nicosia Press.