Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

CHRISTOU ANNA
22892894
...
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B160
Πανεπιστημιούπολη

Αννα Χρίστου

Τηλ.: 22892894

Εmail: [email protected]

 

 • Εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών στους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υφιστάμενους φοιτητές Τμήματος για θέματα σπουδών, κανόνες φοίτησης, απαιτήσεις προγραμμάτων Τμήματος κτλ.
 • Εξυπηρέτηση συνεργατών, ερευνητών, εσωτερικών και εξωτερικών επισκεπτών και μελών ΔΕΠ του Τμήματος
 • Φοιτητικά Θέματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών)
 • Βραβεία/Χορηγίες/Δωρεές/ Υποτροφίες
 • Προκηρύξεις θέσεων μεταπτυχιακών σπουδών
 • Ετοιμασία Βεβαιώσεων/Recommendations Letters
 • Αιτήσεις GCE, εσωτερικών και εξωτερικών Μετεγγραφών και απόκτησης 2ου πτυχίου (διαδικασία θέσεων, προκηρύξεις)
 • Αναγνωρίσεις μαθημάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
 • Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι / ερευνητικοί Σύμβουλοι Φοιτητών
 • Γραφειακοί χώροι Τμήματος (τήρηση στοιχείων, κλειδιά κτλ)
 • Βιβλιοθήκη – Χειρισμός θεμάτων Βιβλιοθήκης
 • Παραγγελίες Γραφικής Ύλης
 • Κρατήσεις αιθουσών για παρουσιάσεις φοιτητών, ομιλίες κτλ
 • Κατάλογος Εμπειρογνωμόνων Τμήματος / ΄Εκδοση Ημερολογίου Πανεπιστημίου (έλεγχος στοιχείων)
 • Συμφωνίες Συνεργασίες
 • Banner Reports (χρήση Banner Reports, αναζήτηση στοιχείων και πληροφορικών κτλ).
 • Τήρηση Αρχείου Τμήματος
 • Παραλαβή πακέτων DHL, FEDEX, Courier, κτλ σε περιπτώσεις που οι υπεύθυνοι εργαστηρίων, οι φοιτητές η Τεχνικός Εργαστηρίων και η Λειτουργός Πανεπιστημίου Επιμελήτρια Εργαστηρίου απουσιάζουν.
 • Χειρισμός Μεταπτυχιακών Θεμάτων όσο αφορά τις διαδικασίες, τον συντονισμό και τις παρουσιάσεις: της Περιεκτικής εξέτασης, Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης, Διατριβές Μάστερ και Διδακτορικής Διατριβής των φοιτητών

  Αναλυτικά για τα Καθήκοντα πατήστε εδώ.