Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΤΗΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ

LOIZIDES ANTIS
22894567
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B106
Πανεπιστημιούπολη

Ο Άντης Λοϊζίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Θεωρία στο London School of Economics and Political Science και με διδακτορικές σπουδές στην Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης στο Queen Mary University of London.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πολιτική θεωρία, την ιστορία της πολιτικής σκέψης, την πρόσληψη του έργου κλασσικών στοχαστών (reception of classics / classical reception), και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές (digital humanities). Εστιάζει στην ωφελιμιστική ηθική και πολιτική σκέψη, με ειδικό ενδιαφέρον στους John Stuart Mill και James Mill, στις κλασσικές τους επιρροές και σε ζητήματα συγγραφικής απόδοσης (authorship attribution) τα οποία προκύπτουν από το εκτενές τους συγραφικό έργο.

Ο Λοϊζίδης είναι ο συγγραφέας των James Mill's Utilitarian Logic and Politics (Routledge, 2019) και John Stuart Mill’s Platonic Heritage: Happiness through Character (Lexington Books, 2013). Μέχρι σήμερα, εκτός από διάφορα κεφάλαια σε βιβλία, έχει δημοσιεύσει άρθρα στα History of Political Thought (2 άρθρα), The Review of Politics, Utilitas, Modern Intellectual History, British Journal for the History of Philosophy, History of European Ideas, Australian Journal of Politics & History, και στο ΙΕΕΕ Access (2 άρθρα ως συ-συγγραφέας). Επίσης, ο Άντης Λοϊζίδης επιμελήθηκε της έκδοσης του Mill’s A System of Logic: Critical Appraisals (Routledge, 2014) και συν-επιμελήθηκε (με τον Κ.Ν. Δημητρίου) την έκδοση των John Stuart Mill: A British Socrates (Palgrave Macmillan, 2013) και Scientific Statesmanship, Governance and the History of Political Philosophy (Routledge, 2015).

 Πολιτική Θεωρία, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, Βρετανικός Ωφελιμισμός
Μονογραφίες:
2019. James Mill’s Utilitarian Logic and Politics (Routledge).
2013. John Stuart Mill’s Platonic Heritage: Happiness Through Character (Lexington Books).

Συλλογικοί/Επιμελημένοι Τόμοι:
2015. Scientific Statesmanship, Governance and the History of Political Philosophy. Co-editor with K.N. Demetriou (Routledge).
2014. Mill’s A System of Logic: Critical Appraisals. Editor (Routledge).
2013. John Stuart Mill: A British Socrates. Co-editor with K.N. Demetriou (Palgrave Macmillan).

Άρθρα/Κεφάλαια:
2024. '"The Teacher of Teachers": James Mill and the education of John Stuart Mill'. The Review of Politics 84 (1): 47-69.
2023Co-author with Andreas Neocleous and Panagiotis Nicolaides. 'Did John Stuart Mill write On Social Freedom?' Humanities 12 (5): 1-18.
2023. 'Local and Contextual: John Stuart Mill's The Subjection of Women'. Australian Journal of Politcs & History 69 (2): 190-209.
2022. Co-author with Andreas Neocleous and Giorgos Kataliakos. 'Text Mining in 19th-Century Essays for Investigating a Possible Collaborative Authorship Problem: John Stuart Mill and Harriet Taylor Mill'. IEEE Access 10: 20937-20947.
2021. 'Permanence, Progression and Mill’s The Subjection of Women’. History of Political Thought 42 (4): 705-729.
2020. Co-author with Andreas Neocleous. 'Machine Learning and Feature Selection for Authorship Attribution: The Case of Mill, Taylor Mill and Taylor, in the Nineteenth Century'. IEEE Access 9: 7143-7151.
2020. Co-author with Terence Ball. 'James Mill'. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 Edition), ed. Edward N. Zalta.
2019. 'Utility, Reason and Rhetoric: James Mill's Metaphor of the Historian as Judge'. Utilitas 31 (4): 431-49.
2019. 'James Mill on Happiness'. In: G. Varouxakis and M. Philp (eds.) Happiness and Utility: Essays Presented to Frederick Rosen (UCL Press): 161-83.
2019. 'The Mills'. In: C. Moore (ed.) Brill's Companion to the Reception of Socrates (Brill): 793-819.
2018. ‘Induction, Deduction, and James Mill’s “Government”’. Modern Intellectual History 15 (1): 33-61.
2017. ‘James Mill on the Conditions of Good Government’. History of Political Thought 38 (2): 267-94.
2017. ‘John Stuart Mill: Individuality, Dignity and Respect for Persons’. In: G. Giorgini and E. Irrera (eds.) The Roots of Respect. A Historic-Philosophical Itinerary (De Gruyter): 187-206.
2016. ‘Mill’s Aesthetics’. In: D.E. Miller and C. Macleod (eds.), A Companion to Mill (Wiley): 250-65.
2015. ‘Introduction’. In: Scientific Statesmanship, Governance and the History of Political Philosophy (Routledge): 1-8.
2014. ‘Mill on Happiness: A Question of Method’. British Journal for the History of Philosophy 22 (2): 302-21.
2014. ‘James Mill and George Grote: A Defense of “Theoretic” Reform’. In: K.N. Demetriou (ed.) George Grote and the Classical Heritage: A Brill Companion (Brill): 47-84.
2014. ‘Mill on the Method of Politics’. In: Mill’s A System of Logic: Critical Appraisals (Routledge): 218-45.
2014. ‘Introduction [The Reception of Mill’s A System of Logic]’. In: Mill’s A System of Logic: Critical Appraisals (Routledge): 1-43.
2013. ‘Taking their Cue from Plato: James and John Stuart Mill’. History of European Ideas 39 (1): 121-40.
2013. ‘The Socratic Origins of John Stuart Mill’s “Art of Life”’. In: John Stuart Mill: A British Socrates (Palgrave Macmillan): 75-96.
2013. ‘Introduction [John Stuart Mill as Britain’s Socrates]’. In: John Stuart Mill: A British Socrates (Palgrave Macmillan): 1-16.