Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

PAPADOPOULOU ANNA
22892893
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B162
Πανεπιστημιούπολη

Η Άννα Παπαδοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και επικεφαλής του εργαστηρίου Μοριακής Οικολογίας και Εξέλιξης. Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συνέχισε με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο  Imperial College London (Ηνωμένο Βασίλειο) στο πεδίο της Βιοποικιλότητας και της Εξελικτικής Βιολογίας. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (ΗΠΑ) και σε δύο ερευνητικά κέντρα του CSIC (Ισπανία) μέχρι το 2017 που εκλέχθηκε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Εκπαίδευση:

Imperial College London, UK; Ecology and Evolutionary Biology; Ph.D. 2010

Imperial College London, UK; Taxonomy and Biodiversity; MSc. 2003

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημιο Αθηνών; Πτυχίο Βιολογίας 2001

 

Μεταδιδακτορική έρευνα και ακαδημαϊκές θέσεις:

2023- σήμερα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2017-2022: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2015-2017: Research Fellow, Doñana Biological Station (EBD-CSIC), Σεβίλλη, Ισπανία

2013-2015: Postdoctoral Fellow, EEB Department, University of Michigan, Ann Arbor, ΗΠΑ

2011-2013: Postdoctoral Fellow, Institute of Evolutionary Biology, Βαρκελώνη

 

GoogleScholar

ResearchGate

προσωπική ιστοσελίδα

ιστοσελίδα εργαστηρίου

 Εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας και Εξέλιξης 

Το εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας και Εξέλιξης εφαρμόζει σύγχρονες μοριακές τεχνικές για την απάντηση οικολογικών ερωτημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των νησιωτικών βιοκοινοτήτων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε μοριακούς δείκτες και γενωμικά δεδομένα για τη μελέτη της φυλογένεσης, φυλογεωγραφίας και γενετικής πληθυσμών νησιωτικών οργανισμών καθώς και για την ανάλυση προτύπων βιοποικιλότητας νησιωτικών οικοσυστημάτων, με στόχο την κατανόηση των οικολογικών και εξελικτικών διεργασιών που διαμορφώνουν τους νησιωτικούς βιοκόσμους.

Αυτά είναι κάποια από τα θέματα στα οποία εστιάζεται η έρευνα του εργαστηρίου:

1. Συγκριτική φυλογεωγραφία και γενωμική πληθυσμών για την κατανόηση του ρόλου των οικολογικών χαρακτηριστικών των νησιωτικών ειδών στην τάση τους για διασπορά και στην εξελικτική τους διαφοροποίηση.

2. Μελέτη της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών και της κυμαινόμενης στάθμης της θάλασσας κατά τη διάρκεια του Τεταρτογενούς στη δημογραφική ιστορία και τη διαφοροποίηση των νησιωτικών οργανισμών.

3. Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών εργαλείων για την ταυτοποίηση και οριοθέτηση ειδών, εκτίμηση της βιοποικιλότητας και καταγραφής της δίαιτας ταξινομικών ομάδων που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.

Για τους σκοπούς αυτούς, συνδυάζουμε εργασία πεδίου με εργαστηριακή δουλειά και βιοπληροφορικές αναλύσεις μοριακών και γονιδιωματικών δεδομένων.

Noguerales V, Meramveliotakis E, Castro-Insua A, Andujar C, Arribas P, Creedy TJ, Overcast I, Morlon H, Emerson BC, Vogler AP, & Papadopoulou A (2023). Community metabarcoding reveals the relative role of environmental filtering and spatial processes in metacommunity dynamics of soil arthropods across a mosaic of montane forests. Molecular Ecology doi.org/10.1111/mec.16275

Overcast, I, Noguerales, V, Meramveliotakis, E, Andújar, C, Arribas, P. Creedy, TJ, Emerson, B.C., Vogler, AP, Papadopoulou, A & Morlon, H (2023). Inferring the ecological and evolutionary determinants of community genetic diversity. Molecular Ecology doi.org/10.1111/mec.16958

Fujisawa, T, Noguerales, V, Meramveliotakis, E, Papadopoulou, A & Vogler, AP (2023). Image-based taxonomic classification of bulk biodiversity samples using deep learning and domain adaptation. Systematic Entomology 48: 387-401

Creedy, TJ, Andujar, C, Meramveliotakis, E, Noguerales, V, Overcast, I, Papadopoulou, A, Morlon, H, Vogler, AP, Emerson, BC & Arribas, P (2022). Coming of age for COI metabarcoding of whole organism community DNA: towards bioinformatic harmonisation. Molecular Ecology Resources 22: 847-861

Arribas P, Andújar C, Bidartondo MI, Bohmann K, Coissac É, Creer S, deWaard JR, Elbrecht V, Ficetola GF, Goberna M, Kennedy S., Krehenwinkel H, Leese F, Novotny V, Ronquist F, Yu DW, Zinger L, Creeedy TJ, Meramveliotakis E, Noguerales V, Overcast I, Morlon H, Vogler AP, Papadopoulou A & Emerson BC (2021). Connecting high‐throughput biodiversity inventories: Opportunities for a site‐based genomic framework for global integration and synthesis. Molecular Ecology 30:1120-1135

Tonzo, V, Papadopoulou, A & Ortego, J (2020). Genomic footprints of an old affair: Single nucleotide polymorphism data reveal historical hybridization and the subsequent evolution of reproductive barriers in two recently diverged grasshoppers with partly overlapping distributions. Molecular Ecology 29: 2254-2268

Tonzo, V, Papadopoulou, A & Ortego, J (2019). Genomic data reveal deep genetic structure but no support for current taxonomic designation in a grasshopper species complex. Molecular Ecology 28: 3869-3886

Papadopoulou, A, Knowles LL (2017). Linking micro- and macroevolutionary perspectives to evaluate the role of Quaternary sea-level oscillations in island diversification. Evolution 71: 2901–2917

Papadopoulou A, Knowles LL. (2016) Towards a paradigm shift in comparative phylogeography driven by trait-based hypotheses. Proc. Natl. Academy Sci. USA 113:8018-8024

Papadopoulou, A, Knowles LL. (2015) Species-specific responses to island connectivity cycles: refined models for testing phylogeographic concordance across a Mediterranean Pleistocene Aggregate Island complex. Molecular Ecology 24: 4252-4268

Papadopoulou, A, Taberlet, P, Zinger, L. (2015) Metagenome skimming for phylogenetic community ecology: a new era in biodiversity research. Molecular Ecology 24: 3515-3517

Papadopoulou, A, Knowles LL. (2015) Genomic tests of the species-pump hypothesis: recent island connectivity cycles drive population divergence but not speciation in Caribbean crickets across the Virgin Islands. Evolution 69: 1501–1517

Papadopoulou, A, Chesters, D, Coronado, I, De la Cadena, G, Cardoso, A, Reyes, JC, Maes, J-M, Ricardo M. Rueda, RM, Gómez-Zurita J (2015). Automated DNA-based plant identification for large-scale biodiversity assessment. Molecular Ecology Resources 15: 136-152

Papadopoulou, A, Cardoso, A, Gómez-Zurita, J (2013). Diversity and diversification of Eumolpinae (Coleoptera: Chrysomelidae) in New Caledonia. Zoological Journal of the Linnean Society 168: 473-495

Papadopoulou A, Anastasiou I, Spagopoulou F, Stalimerou M, Terzopoulou S, Legakis A, Vogler AP (2011). Testing the species-genetic diversity correlation in the Aegean archipelago: toward a haplotype-based macroecology? American Naturalist 178: 241-255

Papadopoulou, A, Anastasiou, I, Vogler, AP (2010). Revisiting the insect mitochondrial molecular clock: the mid-Aegean trench calibration. Molecular Biology & Evolution 27: 1659-1672

Papadopoulou, A, Jones, AG, Hammond PM, Vogler, AP (2009). DNA taxonomy and phylogeography of beetles of the Falkland Islands (Islas Malvinas). Molecular Phylogenetics & Evolution 53: 935 – 947

Papadopoulou, A, Monaghan, MT, Barraclough, TG, Vogler, AP (2009). Sampling Error Does Not Invalidate the Yule-Coalescent Model for Species Delimitation. A Response to Lohse. Systematic Biology 58: 442 – 444

Papadopoulou, A, Anastasiou, I, Keskin, B, Vogler, AP (2009). Comparative phylogeography of tenebrionid beetles in the Aegean archipelago: the effect of dispersal ability and habitat preference. Molecular Ecology 18: 2503 – 2517

Papadopoulou, A, Bergsten, J, Fujisawa, T, Monaghan, MT, Barraclough, TG, Vogler, AP (2008). Speciation and DNA barcodes: testing the effects of dispersal on the formation of discrete sequence clusters. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 363: 2987 – 2996

Hunt, T, Bergsten, J, Levkanicova, Z, Papadopoulou, A, John, OS, Wild, R, Hammond, PM, Ahrens, D, Balke, M, Caterino, MS, Gomez-Zurita, J, Ribera, I, Barraclough, TG, Bocakova, M, Bocak, L, Vogler, AP (2007). A comprehensive phylogeny of beetles reveals the evolutionary origins of a superradiation. Science 318: 1913 – 1916