Κατάλογος Προσωπικού

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

CONSTANTINIDES ARISTOTELES
22892924
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 006
Πανεπιστημιούπολη
Ο Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι εκ των ιδρυτικών μελών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο διορίστηκε το 2006 και διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος από το 2017 έως και το 2020. Έχει πτυχίο Νομικής (1994), μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό δίπλωμα (2003) από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν εξωτερικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης (1996-2006), έχει διδάξει στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (‘Νομικό Καθεστώς του Αιγαίου’, 2005-2006), ενώ υπήρξε συνεργάτης σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα του Α.Π.Θ (1998-2006). Είναι ανταποκριτής για την Κύπρο στο δίκτυο ‘International Law in Domestic Courts’, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό στη Βενετία, στο Κέντρο Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου του Amsterdam, στο Πανεπιστήμιο McGill του Montreal, καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Grenoble-Alpes, στο Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus του Κάουνας στη Λιθουανία, στο Ecole des Relations Internationales στο Παρίσι, και στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Έχει διατελέσει μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Περί Φυλακών Νόμου, της Επιτροπής για τους Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτητές Ασύλου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και των Επιτροπών της International Law Association για τις Μη Κρατικές Οντότητες και για την Αναγνώριση/Μη Αναγνώριση στο Διεθνές Δίκαιο, ενώ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και άλλων διεθνών επιστημονικών ενώσεων και δικτύων. Από το 2014 είναι μέλος της ομάδας νομικών που συμβουλεύουν τον ελληνοκύπριο διαπραγματευτή στις συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και το 2017 συμμετείχε στη διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κύπρο στην Ελβετία (Γενεύη, Mont Pelerin, Crans Montana). Το 2017 έλαβε το βραβείο ποιοτικής διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Διδάσκει τα μαθήματα: Διεθνές Δίκαιο I, Διεθνές Δίκαιο ΙΙ, Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών, Διεθνές Δίκαιο Ανάπτυξης, Εικονική Δίκη.
Προϋπόθεση για εκπόνηση διδακτορικού υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντινίδη είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή στο (Διεθνές) Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή, σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου Νομικής χωρίς ειδίκευση, τουλάχιστον μία ερευνητική εργασία στο δημόσιο διεθνές δίκαιο ή στο (διεθνές) δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή σχετική εργασιακή εμπειρία.
Δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών, με έμφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Το Κυπριακό πρόβλημα, με έμφαση σε ζητήματα κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το διεθνές δίκαιο στα εθνικά δικαστήρια και ιδίως στην κυπριακή έννομη τάξη.
Διεθνής (οικουμενική και περιφερειακή) προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων.
Μη κρατικές οντότητες, ιδίως μη κρατικές ένοπλες ομάδες.
Διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία.
Βιβλία
 
Νομικοί Περιορισμοί και Δικαστικός Έλεγχος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004) (διδακτορική διατριβή, 280 σελ.)
 
Κρίτων Τορναρίτης: Επιλεγμένες Γνωματεύσεις Συνταγματικού Δικαίου (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2019) (επιμέλεια, από κοινού με Κωνσταντίνο Κόμπο) (184 σελ.)
 
Το Κυπριακό Πρόβλημα σε Εξέλιξη – Διεθνής Διάσταση, Ζητήματα Διακυβέρνησης, Ανθρώπινα Δικαιώματα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011) (281 σελ.) (επιμέλεια, από κοινού με Αναστασία Σαμαρά- Κρίσπη)
 
The Diversity of International Law – Essays in Honour of Professor Kalliopi K. Koufa (Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009) (674 σελ.) (επιμέλεια, από κοινού με τον Νίκο Ζάικο)
 
Άρθρα και Κεφάλαια σε Βιβλία
 
Minorities’, in Manfred Nowak, Christina Binder, Jane Hofbauer and Philip Janig (Eds),Elgar Encyclopedia of Human Rights (Cheltenham: Edward Elgar, 2022) 487-494

Minorities, Rights of’, in Manfred Nowak, Christina Binder, Jane Hofbauer and Philip Janig (Eds), Elgar Encyclopedia of Human Rights (Cheltenham: Edward Elgar, 2022) 494-507
 
‘Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών’, στο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος και Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας (επιμ.), Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, 4η έκδοση (Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2022) σελ. 407-452
 
‘Διπλωματική Προστασία’, στο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος και Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας (επιμ.), Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, 4η έκδοση (Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2022) σελ. 523-547 (από κοινού με τον Βασίλη Περγαντή)
 
'The Legal and Policy Framework of Cyprus for the Fight Against Poverty at the Domestic and International Levels', in Mads Andenas, Jeremy Perelman and Christian Scharling (Eds), The Fight Against Poverty and the Right to Development (Berlin: Springer, 2020) 79-100
 
Social Rights of Minorities’, in Christina Binder, Jane Hofbauer, Flavia Piovesan and Amaya Úbeda de Torres (Eds), Research Handbook on International Law and Social Rights (Cheltenham: Edward Elgar, 2020) 250-268
  
Territorial Disputes in the Context of Secessionist Conflicts’, in Marcelo Kohen and Mamadou Hebie (Eds), Research Handbook on Territorial Disputes in International Law (Cheltenham: Edward Elgar, 2018) 343-395 (με τον Théodore Christakis)
 
'Statehood and Recognition’, in André Nollkaemper, August Reinisch, Ralph Janik and Florentina Simlinger (Eds),  International Law in Domestic Courts. A Casebook (Oxford, Oxford University Press, 2018) 30-72
 
'Economic and Social Rights’, in André Nollkaemper, August Reinisch, Ralph Janik and Florentina Simlinger (Eds),  International Law in Domestic Courts. A Casebook (Oxford, Oxford University Press, 2018) 616-661
 
Jus Cogens’, in André Nollkaemper, August Reinisch, Ralph Janik and Florentina Simlinger (Eds),  International Law in Domestic Courts. A Casebook (Oxford, Oxford University Press, 2018) 257-287
 
Terrorism’, in André Nollkaemper, August Reinisch, Ralph Janik and Florentina Simlinger (Eds),  International Law in Domestic Courts. A Casebook (Oxford, Oxford University Press, 2018) 456-541
 
Extradition’, in André Nollkaemper and Ilias Plakokefalos (Eds), The Practice of Shared Repsonsibility (Cambridge, Cambridge University Press, 2017) 128-161
 
The Cyprus Problem in the United Nations Security Council’, 19 Austrian Review of International and European Law (2014) 29-66 (published in 2017)
 
Hans Kelsen on the Eligibility of the Future Republic of Cyprus as a Member of the United Nations’, in Clemens Jabloner, Thomas Olechowski and Klaus Zeleny (Eds),
 Das internationale Wirken Hans Kelsens (Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts 37) (Vienna, Manz, 2016) 166-188
 
‘Η Θέση του Διεθνούς Δικαίου στην Κυπριακή Έννομη Τάξη’, στο Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη (Επιμ.), Αίνος Μνήμης Καθηγητού Ηλία Κρίσπη: Συμβολές στην Επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2015) 229-239
 
'Human Right to Development', in Anja Mihr and Mark Gibney (eds), The SAGE Handbook of Human Rights (London, SAGE, 2014) σελ. 941-958
 
The Legal Situation of Same-Sex Couples in Greece and Cyprus’, in Daniele Gallo, Luca Paladini and Pietro Pustorino (Eds.), Same-Sex Couples Before National, Supranational and International Jurisdictions (Berlin, Springer, 2013) σελ. 319-342 (από κοινού με τον Spyridon Drosos)
 
Transjudicial Dialogue and Consistency in Human Rights Jurisprudence: A Case Study on Diplomatic Assurances against Torture’, in Ole Kristian Fauchald and Andre Nollkaemper (Eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-)Fragmentation of International Law (Oxford, Hart, 2012) 267-295
 
‘Το Κυπριακό πρόβλημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών’, στο Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη και Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης (επιμ.), Το Κυπριακό Πρόβλημα σε Εξέλιξη – Διεθνής Διάσταση, Ζητήματα Διακυβέρνησης, Ανθρώπινα Δικαιώματα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011) σελ. 17-51
 
The Corfu Channel Case in Perspective: The Factual and Political Background’, στο Karine Bannelier, Theodore Christakis, Sarah Heathcote (Eds.), The ICJ and the Development of International Law: The Lasting Impact of the Corfu Channel Case (London, Routledge, 2011) σελ. 41-59
 
Human Rights Obligations and Accountability of Armed Opposition Groups: The Practice of the UN Security Council’, 4:1 Human Rights and International Legal Discourse (2010) σελ. 89-110
 
‘Securitizing’ Development: Advantages and Pitfalls of the Security Council’s Involvement in Development Issues’, στο Marius Emberland and Christoffer C. Eriksen (Eds.), The New International Law - An Anthology, (Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2010) σελ. 203-219
 
Η Πρακτική των Διπλωματικών Διαβεβαιώσεων ως Καταστρατήγηση της Απαγόρευσης Επαναπροώθησης’, στο Ιωάννης Στεφανίδης και Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου (Επιμ.), Αφιέρωμα στην Καθηγήτρια Καλλιόπη Κ. Κούφα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010) σελ. 225-242
 
Questioning the Universal Relevance of the Universal Declaration of Human Rights’, 62/63 Cuadernos Constitucionales (2008) σελ. 49-63
 
‘Η Απαγόρευση Επαναπροώθησης Αλλοδαπών σε Χώρες όπου Κινδυνεύουν με Βασανιστήρια: Διεθνές Δίκαιο και Κυπριακή Έννομη Τάξη’, 1 Λυσίας (2008) σελ. 7-19
 
‘Η Οριοθέτηση και Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο’, στο Καλλιόπη Κ. Κούφα και Φωτεινή Παζαρτζή (επιμ.), Η Διεθνής Ποινική Δικαιοσύνη ως Μηχανισμός Επιβολής του Διεθνούς Δικαίου (Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007) σελ. 307-324
 
‘Η Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια ως Μέσο της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας’, στο Παναγιώτης Γκλαβίνης (Επιμ.), Η Δημόσια Χρηματοδότηση της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Θεσσαλονίκη, Copy City Press, 2006) σελ. 7-92
 
'An Overview of Legal Restraints on Security Council Chapter VII Action with a Focus on Post-Conflict Iraq', paper presented at the inaugural conference of the European Society of International Law in Florence (2004)