Κατάλογος Προσωπικού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

AS
0030-6944789404
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, ‘’Nice Dream’’ Building, 2 Nikokreontos St. (and Themistokli Dervi), 3rd Floor, Nicosia 1066 Dervi).

EDUCATION

Ph.D.  Physics (Physics - Geophysics)     Applied Geophysics in Archaeology

Univ. of Nebraska-Lincoln (USA)

August 1992

M.Sc.  Physics (Physics - Geophysics)    Applied Geophysics in Archaeology

Univ. of Nebraska-Lincoln (USA)

May  1990

M.A.      Physics (High Energy Particle Physics)

Boston University  (USA)

May  1988

B.A.      Astronomy & Physics

Boston University  (USA)

January 1985

 

Catalog of Courses taught at the University of Cyprus

AΡX227_Fundamentals_of_GeoInformatics

AΡX227_Bασικές Αρχές της Γεωπληροφορικής στην Αρχαιολογία

AΡX229_Geophysical and Satellite Remote Sensing

AΡX370_Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

AΡX653_Introduction _to_GIS_I

APX670_Applications of GeoInformatics in Archaeology

ARX671_Computational and Analytic Techniques in the Humanities and Social Sciences

ARC699_Advanced Topics in Digital Humanities

______________________________________________________________________________________________


Supervision of PostDoc and Ph.D. Dissertations & Research

Post Doc Researchers

 1. Sara Zanni (Italy). Geophysical Prospection and Digital Humanities. Universtiy of Cyprus (2022-2023).
 1. Cristina Manzetti (Italy). The role of the crave for antiques during the grand tour in shaping a European identity, YUFE-Univrsity of Cyprus (01/09/2021-31/08/2024).
 1. Marc-Antoine Vella (France). Geophysical Prospection and Digital Humanities. Universtiy of Cyprus (2020-2021)
 1. Alexandru Hegyi (Romania). GeoInformatics and Digital Humanities. University of Cyprus (2020)
 1. Maria Papadaki (Greece). Βυζαντινή Πελοπόννησος: Nέες Προοπτικές για την Μελέτη των Οικισμών, Εκκλησιών και Χρήση Γης (7ος-13ο μΧ.) (Greek National Scholarships) (2020-2022)
 1. Rebecca_Sheifried_(U.S.A.) European Frontiers: Rural Spaces and Expanding States. EUROFRONT. H2020-MSCA-IF-2016. (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships. (2017-2019).
 1. Gianluca Cantoro (Italy), Aerial photography, UAV and Photogrammetry applications of Archaeological Sites, ARISTEIA-ANCIENT CITY-STORM project (2014-2018).
 1. Guglielmo Strapazzon (Italy), GPR and other Geophysical Techniques for mapping urban cultural centers, NIARCHOS project (2018-2019).
 1. Melda Küçükdemirci (Turkey), GPR processing and GIS, NIARCHOS project (2018).
 1. Νασος Αργυριου (Greece), Γεωμορφολογικά και Γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά του τοπίου μέσω δορυφορικής τηλεπισκόπησης ARISTEIA II-ANCIENT CITY-NIARCHOS (2014-2018).
 1. Tuna Kalayci (Turkey). Fusion Techniques and Geophysical Prospection of Thessalian Neolithic magoules. ARISTEIA-IGEAN-STORM project (2013-2017).
 1. Giorgos Papantoniou (Cyprus/Ireland), ‘Unlocking’ Sacred Landscapes: A Holistic Approach to Cypriot Sanctuaries and Religion. With the collaboration of the University of Dublin, Trinity College, Ireland (Prof. Christine Morris) and the Institute for Mediterranean Studies (Rethymnon, Crete), Greece. Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences - Government of Ireland CARA Postdoctoral Mobility Fellowships in the Humanities and Social Sciences (2011-2015).
 1. Jamie Donati (U.S.A.), Applications of Satellite Remote Sensing for the detection of Landscape Features of Archaeological Sites ONASSIS & KRIPIS-POLITEIA (2013-2015)
 1. Ian Moffat (Australia). Electromagnetic and magnetic prospection of archaeological sites. KIPIS-POLITEIA project (2014-2015)
 1. Abir Jrad (Tunisia). Soil Properties in Arxchaelogical Content. KRIPIS-POLITEIA. (2015)
 1. Kelsey Lowe (USA). Geophysical Prospection of Archaeological Sites KRIPIS-POLITEIA (2015)
 1. Athos Agapiou (Cyprus). Experimentation with Satellite Remote Sensing applied in Olive Oil Mills, Waste sposal Areas, KRIPIS-POLITEIA (2015).
 1. Evita Kalogiropoulou (Greece), Archaeology of Neolithic Greece. ARISTEIA II-ANCIENT CITY (2014-2015)
 1. Francois-Xavier Simon (France), Electromagnetic Surveying of Archaeological Sites. POLITEIA-KRIPIS (2014-2015)
 1. Carmen Cuenca – Garcia (Spain). Soil Properties, Chemical Analyses, Magnetic susceptibility of soils from Archaeological sites STAR-LAB & KRIPIS-POLITEIA (2014-2015)
 2. Δημήτρης Αλεξάκης (Greece), Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στην Αρχαιολογική Έρευνα, (2012-2013)


Ph.D. Dissertations

 1. Giulia Albertazzi, The shapes of water: the ecological, productive and ideological dimension of the human-water relationship in prehistoric a protohistoric Cyprus, Department of History and Archaeology, University of Cyprus (in progress, 2023-).
 2. Eleni Vallianatou. Diachronic settlement pattern analysis in Messenian landscapes: an interdisciplinary GIS approach to Upper Messenia from Prehistory to Modern times. Department of History and Archaeology, University of Cyprus (in progress, 2023-).
 3. Panagiotis Theofanous, The course of copper: Topography and socio-economic implications through the spatial analysis of archaeological sites of copper production and distribution and its redistribution networks during the Late Bronze Age in Cyprus. Department of History and Archa, eology, University of Cyprus, Nicosia (in progress, 2022-).
 4. Maria Katiri. Local Histories of Central Plain Sites during the Early and Middle Bronze Age in Cyprus. An Environmental and Topographical Approach. - Τοπικές Ιστορίες Θέσεων της Κεντρικής Πεδιάδας κατά την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο. Μία Περιβαλλοντική και Τοπογραφική Προσέγγιση, University of Cyprus (σε εξέλιξη, 2022)
 5. Nuray Nisan Köknar, Μaritime Cultural Landscape of Western Anatolia during the Late Bronze Age. Department of History and Archaeology, University of Cyprus (σε εξέλιξη, 2021-)
 6. Xρήστος Μάρης, Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη συντήρηση και προστασία αρχαιολογικών χώρων με ψηφιδωτό διάκοσμο, και περίπτωση μελέτης τη Δήλο, Architectural Conservation Laboratory, Universtiy of West Attica. (σε εξέλιξη, 2020-).
 7. Μαρία Κοιλάκου, Reconstruction and Retrospective Monitoring of Land Cover with the use of Historical Landscape Representations. An Empirical Analysis for Mediterranean Cities, Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (σε εξέλιξη, 2021 - ).
 8. Περικλής Χρυσαφακόγλου, Το Νεολιθικό αποτύπωμα στο Θρακικό τοπίο: ανθρωπογενές περιβάλλον και ευρήματα μέσα από τις εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (σε εκέλιξη, 2020-).
 9. Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος,, Χαρτογραφώντας τα μοντέλα ανθρώπινης εγκατάστασης και τις τεχνολογικές εξελίξεις στη Μεσολιθική Ελλάδα, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε εξέλιξη, 2019-)
 10. Φώτιος Καραγιώργος. Η αρχιτεκτονική και οικιστική παράδοση του Αγίου Όρους κατά τους 19ο-21ο αι., Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (σε εξέλιξη, 2019-)
 11. Θεοδώρα Αντωνίου, The European Neighborhood Policy in the Southern Neighborhood - Βridging the Security and Development Nexus? Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου (σε εξέλιξη, 2019-)
 12. Μαρία Κυλάφη, Μελέτη της Χρήσης και Εξέλιξης του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος στην Περιοχή της Χερσονήσου Κορυφασίου, του όρμου της Βοϊδοκοιλιάς και της Λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας στην Πυλία, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (σε εξέλιξη 2020-)
 13. Κατερίνα Αθανασάκη, Αρχαιολογία των Προϊστορικών Τοπίων στη Βόρεια Παράλια Ζώνη του Νομού Ηρακλείου. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις και Χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (σε εξέλιξη, 2011-)
 14. Νεκταρία Χετζογιαννάκη, Η Τοπογραφία της Φωκίδας κατά την Πρώϊμη και Μέση Βυζαντινή Περίοδο. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2017-2023)
 15. Άρια Μαυρογιάννη, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ανάπτυξη Μεταγνωσιακών Στρατηγικών. Πρόγραμμα παρέμβασης για τη διδασκαλία πραγματολογικών κειμένων. Σχολή Επιστημών Αγωγής – Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2017-2023)
 16. Μερόπη Μανατάκη, Ανάπτυξη Τεχνικών Επεξεργασίας Γεωραντάρ για την ανάδειξη δομών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος» (Learning from Ground Penetrating Radar data to identify ancient buried structures), Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά (2013-2021).
 17. Eλένη Χριστάκη, Αρχιτεκτονικά Στοιχεία και Οικοδομική των Νεοανακτορικών Κτηρίων. Μεθοδολογία Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης της Αρχαιολογικής Πληροφορίας με τη Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος και Ψηφιακών Αναπαραστάσεων. Η Περίπτωση του Κτηρίου της Ζωμίνθου, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2020).
 18. M. Nτουκάκης, Ανάπτυξη μεθόδου και μετρήσεις μαγνητικών ιδιοτήτων αρχαιολογικών υλικών και πετρωμάτων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά (Συμμετοχή σε εξεταστική Επιτροπή: 2019.
 19. Γεώργιος Μαλαπέρδας, Γεωγραφικός Ψηφιακός Άτλαντας Πληροφοριών Μυκηναϊκών Θέσεων της Πελοποννήσου, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (σε εξέλιξη, 2012- 2019)
 20. Άγγελος Χλιαουτάκης, Agent Based Modelling in Archaeological Landscapes. Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά (σε εξέλιξη, 2012- 2020)
 21. Cristina Manzetti, The Theaters of Crete. A VR Perspective, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης (2018)
 22. Sylviane Dederix, “The Minoan Funerary Landscape”, Université Catholique de Louvain (UcL)BELGIUM (2014)
 23. Alexandra Karamitrou, Combined Use of Geophysical Data, Satellite Remote Sensing Data and Geographical Information Systems (GIS) to locate and map Archaeological Relics", Geology Department, Αristotle University of Thessaloniki (2009)
 24. Άθως Αγαπίου, «Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ΚύπρουCYPRUS (2009-2012)
 25. Maria Cristina Salvi, "Individuazione e ricostruzione di siti archeologici attraverso l'uso integrato di tecniche di remote sensing (Individualization and reconstruction of archaeological sites through the integrated use of remote sensing techniques. University of Ferrara – ITALY (2006-2012).
 26. Δημήτρης Αλεξάκης, “Η Συμβολή της Γεωμορφολογίας, με την βοήθεια της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στη Χαρτογράφηση Αρχαιολογικών Θέσεων”, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2003 -2009 ).
 27. Σοφία Τοπούζη, “Διερεύνηση του Οικιστικού Πλέγματος της Νήσου Ικαρίας κατά την Αρχαιότητα”, Tομέας Κλασσικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2001 -2008 )
 28. Nίκος Παπαδόπουλος, “Ανάπτυξη αλγορίθμων για την τρισδιάστατη αντιστροφή γεωηλεκτρικών δεδομένων που προέρχονται απο αρχαιολογικούς χώρους”, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2003 -2007)
 29. Emanuela de Marco, “Oλοκληρωμένες Μαγνητικές και Αρχαιομαγνητικές Μετρήσεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους: Συμβολή στις Καμπύλες Αναφοράς για τον Ελληνικό Χώρο”, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2003 -2006)
 30. Steven Soetens, “Minoan Peak Sanctuaries: Building a Cultural Landscape Model Through a GIS Αpproach”. Supervisors & Supporting Institutes: Jan Driessen - Département d’archéologie et d’histoire de l’art, Université Catholique de Louvain (UcL), BELGIUM & Dr. Apostolos Sarris - Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing & Archaeo-environment, Institute of Mediterranean Studies, Foundation for Research and Technology, Hellas (F.O.R.T.H.) (1999 - 2006).
 • Applied Shallow depth Geophysics & Remote Sensing.
 • Application on Digital Heritage, spatial modeling, networking, Geodatabases
 • Integrated Shallow Depth Geophysical Prospection. Signal Processing, mapping, and modeling.
 • Site Assessment & Spatial analysis and modeling through the application of Satellite Remote Sensing and Geographical Information Systems (G.I.S.).
 • Satellite image processing and classification techniques.
 • Landscape Archaeology, Spatial History, Digital Humanities.
 • Digital archaeological maps. Cultural Resources Management (CRM). Web_GIS applications.
 • Environmental research. Development Strategies.
 • Bridging the gap between Innovative Technologies and Cultural Studies.
 • Mediterranean Collaborations on Cultural Heritage Issues.

PUBLISHED ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS

 

2024.

 

Jour_138

Sdralia, A.-M., Sarris, A., Kassianidou, V. and Rehren, Th. 2024. Late Roman metallurgical site patterns, the case studies of two smelting sites in Western Cyprus, Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 53, 104362, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104362.

2023.

 

Jour_137

George Malaperdas, Apostolos Sarris, 2023. Communication networks in archaeology: The case of Mycenaean Messenia, Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 51, 104155, ISSN 2352-409X, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104155.

Jour_136

Cuenca-García, C., Aidona, E., Wilson, C., Jrad, A. and Sarris, A. 2023. Geophysical and Geochemical Proxies of Neolithic Sites from Thessaly: A Comparative Study on the Potential of Soil Magnetic Susceptibility and Phosphate Analyses for Minimally Invasive Location and Interpretation of Buried Features. Geosciences13(1), 3. https://doi.org/10.3390/geosciences13010003

Jour_135

Sarris, A. 2023, Site Discovery: Geophysical Prospection. Reference Module in Social Sciences, 1-13, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90799-6.00029-X

 Jour_134  Riebe, D. J., J. Dani, A. Gyucha, M. Stibrányi, G. Mesterházy, M. Pethe, A. Sarris, N. Argyriou, V. Nuccio. 2023. “Előzetes eredmények a Csökmő-káposztás-dombi késő újkőkori herpályi településkomplexum kutatásaiból (Tell A Different Story: Preliminary Results from Investigations at the Late Neolithic Herpály Settlement Complex of Csökmő-Káposztás-domb),” Magyar Régészet (Hungarian Archaeology). 3:1-13. https://doi.org/10.36338/ha.2023.3.1

Jour_133

Masini, Ν., Sarris, Α. and Lasaponara, R. (eds.). 2023. Advances in Remote Sensing for Exploring Ancient History, Special Issue. Remote Sensing. https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/Advances_Remote_Sensing_Exploring_Ancient_History

Jour_132

Agapiou, A., Hegyi, A., Gogâltan, F., Stavilă, A., Sava, V., Sarris, A., Floca, Cr. and Dorogostaisky, L. 2023. Exploring the largest known Bronze Age earthworks in Europe through medium resolution multispectral satellite images, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 118 (15), April 2023. 10.1016/j.jag.2023.103239

2022.

 

Jour_131

Katsianis, M., Kalayci, T. and Sarris, A. 2022. Bridging Digital Approaches and Legacy in Archaeology. Digital 2022, 2(4), 538-545; https://doi.org/10.3390/digital2040029.

Jour_130

Avramidou, A., Donati, J. C., Papadopoulos, N., Sarris, A., Karadima, C., Pardalidou, C., Garyfallopoulos, A., Aitatoglou, P. and Tasaklaki, M. 2022. The Peraia of Samothrace project: report on the 2020–2021 fieldwork campaign, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 12(2), pp. 281–317. https://doi:10.57573/be-ja.12.281-317.

Jour_129

Küçükdemirci, M. and Sarris, A. 2022. GPR Data Processing and Interpretation Based on Artificial Intelligence Approaches: Future Perspectives for Archaeological Prospection. Remote Sensing 2022, 14, 3377. https://doi.org/10.3390/rs1414337

Jour_128

Vella, M.-A. & Sarris, A. 2022. Geophysical survey in archaeological context: A review from Cyprus. Archaeological Prospection,1–34.https://doi.org/10.1002/arp.1856

2021.

 

Jour_127

Manzetti, M. C., & Sarris, A. 2021. A Methodological Approach for Intra – Site Analysis of Prehistoric Settlements. Studies in Digital Heritage, 5(2), 88–106. https://doi.org/10.14434/sdh.v5i2.3298

Jour_126

Manataki, M., Vafidis, A. and Sarris, A. 2021. GPR Data Interpretation Approaches in Archaeological Prospection. Applied Sciences, 2021, 11, 7531. https://doi.org/10.3390/ app11167531 (https://www.mdpi.com/2076-3417/11/16/7531/pdf).

Jour_125

Polykretis, Chr., Alexakis, D., Grillakis, M. Sarris, A., Agapiou, A., Branca, C. and Papadopoulos, N. 2021. Assessment of water-induced soil erosion as a threat to cultural heritage sites: The case of Chania prefecture, Crete Island, Greece, Big Earth Data, https://doi.org/10.1080/20964471.2021.1923231.

Jour_124

Mavrogianni, A., Vassilaki, E., Sarris, A., & Yachnakis, E. 2021. Do Computer and Foreign Language Literacy Affect Native Language (L1) Reading Strategies? Advances in Social Sciences Research Journal, 8(6). 543-559. https://drive.google.com/file/d/1dUBFbqpieP6QPY1mX0BUzNwMt3bynKk8/view

 

 

Jour_123

Hanssens, D., Vijver, E.V.D., Waegeman, W., Everett, M.E., Moffat, I., Sarris, A. and De Smedt, P. 2021, Ambient temperature and relative humidity based drift correction in frequency domain electromagnetics using machine learning. Near Surface Geophysics. https://doi.org/10.1002/nsg.12160 

Jour_122

Hegyi, Alexandru, Diaconescu, Dragos, Urdea, Petru, Sarris, Apostolos, Pisz, Michael, Onaca, Alexandru, 2021. Using Geophysics to Characterize a Burial Mound of the Pre-historic Yamnaya Culture in Romania, Remote Sensing, 13 (5), 842. https://doi.org/10.3390/rs1305084

2020.

 

Jour_121

Schmidt, A., Dabas, M. and Sarris, A., 2020, Dreaming of Perfect Data: Characterizing Noise in Archaeo-Geophysical Measurements, Geosciences 2020, 10(10), 382; https://doi.org/10.3390/geosciences10100382 

Jour_120

Nevett, L. C., Tsigarida, E. B., Archibald, Z. H., Stone, D. L., Ault, B. A., Akamatis, N., Cuijpers, E., Donati, J. C., García-Granero, J. J., Hartenberger, B., Horsley, T., Lancelotti, C., Margaritis, E., Alcaina-Mateos, J., Nanoglou, S., Panti, A., Papadopoulos, N., Pecci, A., Salminen, E., Sarris, A., Stallibrass, S. M., Tzochev, C. and Valdambrini, C. 2020. “CONSTRUCTING THE ‘URBAN PROFILE’ OF AN ANCIENT GREEK CITY: EVIDENCE FROM THE OLYNTHOS PROJECT,” The Annual of the British School at Athens. Cambridge University Press, pp. 1–50. doi: 10.1017/S0068245420000118.

Jour_119

Jan Driessen & Apostolos Sarris (2020): Archaeology and Geophysics in Tandem on Crete, Journal of Field Archaeology, v. 45 (8):571-587, DOI: 10.1080/00934690.2020.1826749

Jour_118

Mavrogianni, A., Vassilaki, E., Spantidakis, G., Sarris, A., Papadaki-Michailidi, E. & Yachnakis, E. 2020. An Alternative Factorization of the Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory Associated with the Greek National Curriculum and Its Psychometric Properties, Creative Education Vol.11 No.8, 1299-1323. doi: 10.4236/ce.2020.118096.

Jour_117

Hegyi, A., Sarris, A., Curta, F., Floca, C., Forțiu, S., Urdea, P., Onaca, A., Timofte, F., Pisz, M., Timuț, S., Nica, M., Maciulschi, D., Stavilă, A. 2020. Deserted Medieval Village Reconstruction Using Applied Geosciences. Remote Sensing 12, 1975. DOI:10.3390/rs12121975

Jour_116

Küçükdemi̇rci̇, M. & Sarris, A. 2020. Deep Learning Based Automated Analysis of Archaeo-geophysical Images. Archaeological Prospection, Volume 27, Issue 2, DOI10.1002/arp.1763. [10 most downloaded paper (June 2022)].

Jour_115

Papantoniou, G., Sarris, A., Morris, C. E., & Vionis, A. K. 2020. Digital Humanities and Ritual Space: A Reappraisal, Open Archaeology, 5(1), 598-614. doi: https://doi.org/10.1515/opar-2020-0103

 

PUBLISHED BOOKS, PROCEEDINGS VOLUMES & ARTICLES IN BOOKS

2023

 

   

BOOK_65

Philip Verhagen and Apostolos Sarris, 2023. Chapter 12: GIS-based Spatial Analysis and Modelling, in Pedro Trapero Fernández and André Carneiro (eds), GIS Applications in Roman Landscape and Territory, Bar Publishing, International Series, BAR S3139, pp. 173-181, Oxford.

BOOK_64

Mohammad RavankhahMaria João Revez,,Rosmarie de WitAngelos ChliaoutakisAthanasios V. ArgyriouJoern Birkmann, Apostolos Sarris and Maja Žuvela-Aloise. 2023. A Cultural Heritage Risk Index – The STORM Project Perspective. In Good Practices for Disaster Risk Management of Cultural Heritage. Rohit JigyasuDowon KimLata Shakya (Eds.). 1st Edition, Routledge, London. pp. 45-56. https://doi.org/10.4324/9781003356479

BOOK_63

Sarris, A. 2023. “Site Discovery: Geophysical Prospection”, in Efthymia Nikita and Thilo Rehren (eds.) Encyclopedia of Archaeology, 2nd Edition, Reference Collection in Social Sciences, Academic Press, Elsevier.

2022.

 

BOOK_62

Sarris, A. 2022. Geophysics. In: Gilbert, A.S., Goldberg, P., Mandel, R.D., Aldeias, V. (eds) Encyclopedia of Geoarchaeology. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44600-0_166-1.

BOOK_61

Sarris, A., Kalayci, T. and Donati, J. 2022. The Environment and its Evolution around the Tell. Geophysical Investigations. In Platia Magoula Zarkou.  The Neolithic Period. Environment Stratigraphy and Architecture, Chronology, Tools, Figurines and Ornaments. Edited by Eva Alram-Stern, Kostas Gallis and Giorgos Toufexis. Oriental and European Archaeology (OREA), 23, Austrian Academy of Sciences Press, Vienna, pp. 64-81.

2021.

 

BOOK_60

Sarris, A. and Manataki, M. 2021. Geophysical Investigations at Sissi. Phase III (2017). AEGIS - rapports   de   fouilles, Excavations at Sissi V. Preliminary Report on the 2017-2019 Campaigns. VOLUME 1&2. Edited by Jan Driessen, with M. Anastasiadou, I. Caloi, T. Claeys, S. Déderix, M. Devolder, R. Dubois, F. Gaignerot-Driessen, N. Kress, C. Langohr, Q. Letesson, L.M. Magno, I. Mathioudaki, O. Mouthuy, A. Schmitt, T. Terrana, E. Tsafou, D. Wolf. PUL- Presses Universitaires de Louvain. pp. 23-34.

   

BOOK_59

Apostolos Sarris, Tuna Kalayci & Nikos Papadopoulos. 2021. Revealing the hidden cultural landscape of the volcanic island of Therasia through geophysical techniques, in Kostas Sbonias and Iris Tzachili (eds.) THERASIA III. ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AND LANDSCAPE HISTORY OF AN ISLAND COMMUNITY, Ta Pragmata, Athens, pp. 104-123.

   

BOOK_58

Sarris, A., Papadopoulos, N. & Gourley, B. 2021. Sikyon - The Urban Survey – Chapter 2.2. Geophysical Survey. In Yiannis A. Lolos (ed.) Sikyon I- The Urban Survey. Volume I. Meletimata 82. National Hellenic Research Foundation, Institute of Historical Research, Athens, pp. 27-35.

   

BOOK_57

Maria Costanza Lentini, Jari Pakkanen and Apostolos Sarris. 2021. Topographical research and geophysical surveys at Naxos in Sicily 2012–2019. In Trinacria, “An Island Outside Time” – International Archaeology in Sicily. Edited by Christopher Prescott, Arja Karivieri, Peter Campbell, Kristian Göransson and Sebastiano Tusa, Oxbow Books, Oxford and Philadelphia, pp. 1-11.

2020.

 

BOOK_56

Sarris, A., 2020. Chapter 6: Geophysical Remote Sensing. In Bikeri : Two Copper age villages on the great Hungarian plain, Part II: Regional Investigations in the Körös River Drainage,  edited by William A. Parkinson, Attila Gyucha, and Richard W. Yerkes. First edition. Los Angeles : UCLA: The Cotsen Institute of Archaeology Press, Series: Monumenta archaeologica ; 46, ISBN 9781950446162, pp. 75-94.

BOOK_55

Dederix, S., Papadimitriou, N., Balitsari, A., Cantoro, G., Efstathiou, A., Manataki, M., Nazou, M., Sarris, A. and Laffineur, R., 2020. Prehistoric Thorikos: Preliminary Report of the 2018 and 2019 Fieldwork Campaigns. 2020. In Thorikos – Reports and Studies XII, edited by Roald F. Docter and Maud Webster, Belgian Archaeological School in Greece, Peeters Publishers, Leuven, pp. 35-58.

BOOK_54

Dirix Th., Sarris A., Déderix S. & Driessen, J. 2020. The Quest of Vesalius’ grave. New insights. In the shadow of Vesalius, Van Hee R. (Editor), Garant Publishers, Antwerp (Belgium)/Apeldoorn (The Netherlands), 219-240.

BOOK_53

Sarris, A., Kalayci, T., Papadopoulos, N., Argyriou, N., Donati, J., Kakoulaki G., Manataki, M., Papadakis, M., Nikas, N., Scotton, P. and Kissas, K. 2020. Geophysical explorations of the classical coastal settlement of Lechaion, Peloponnese (Greece). In Mapping the Past – From Sampling Sites and Landscapes to Exploring the “Archaeological Continuum”, Michael Dabas, Stefano Campana and Apostolos Sarris (Eds.), Proceedings of the XVIII UISPP World Congress (4-9 June 2018, Paris, France), Volume 8, Session VIII-1 Archaeopress Publishing Ltd., Oxford, pp. 43-52.

BOOK_52

Dabas, M., Campana, St. and Sarris, A. (Eds.). 2020. Mapping the Past – From Sampling Sites and Landscapes to Exploring the “Archaeological Continuum”, Proceedings of the XVIII UISPP World Congress (4-9 June 2018, Paris, France), Volume 8, Session VIII-1 Archaeopress Publishing Ltd., Oxford.

BOOK_51

Sarris. A., 2020. Processing and analyzing Geophysical Data. In Archaeological Spatial Analysis: A Methodological Guide, ed. by Mark Gillings, Piraye Hacıgüzeller and Gary Lock, 1st Edition (January 29, 2020), Routledge, pp. 376-407, ISBN 9780815373230 - CAT# K338400.

 

BOOK_50

Panagiotaki, M., Panagiotakis, N. and Sarris, A. 2020. Introduction. Lightning-Fire-Kiln-Beacon, in Cutting Edge Technologies in Ancient Greece – Materials Science Applied to Trace Ancient Technologies in the Aegean World. Edited by Marian Panagiotaki Ilias Tomazos and Fotios Papadimitrakopoulos, Oxbow Books, Oxford and Philadelphia, pp. 1-7.