Κατάλογος Προσωπικού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

AN
22892784
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,
Πανεπιστημιούπολη
Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΣ 1986Διδακτορικό στην Χημεία,University of Washington, USA, 1992Post-doctoral Fellow, Research School of Chemistry, Australian National University, Australia, 1993-96 JSPS Fellow, Department of Materials, Faculty of Engineering, Mie University, Japan 1996-98 Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2000-7Αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008-σήμερα
Εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων σε προβλήματα ΧημείαςΔραστικά ενδιάμεσαΕλεύθερες ρίζες, δίριζες και συναφή συστήματαΚαρβοκατιόντα, καρβένια, νιτρένιαΠυραμιδικά αλκένια και τα οργανομεταλλικά τους σύμπλοκα
Α. Nicolaides Singlet Hydrocarbon Carbenes with High Barriers Toward Isomerization: A Computational Investigation, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 9070–9073.F. A. Theophanous, A. Nicolaides et al. Evidence for the Formation of the (Ph3P)2Pt Complex of 3,7-Dimethyl-tricyclo[3.3.0.03,7]oct-1(5)-ene, the Most Highly Pyramidalized Alkene in a Homologous Series. Isolation and X-ray Structure of the Product of the Ethanol Addition to the Complex, Org. Lett. 2006, 8, 3001-3004A. M. A. Kouskoulli et al. Estimating the π-bond energies and the stabilities of oxy-substituted carbocations , THEOCHEM 2007, 811, 355-359. (Invited paper for the Special Issue of Computational Organic Chemistry).D. Stefani et al. A computational study of the conformations of the boric acid (B(OH)3), its conjugate base ((HO)2BO?) and borate anion (B(OH)4?) THEOCHEM 2008, 853, 33-38.