Κατάλογος Προσωπικού

ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

SOFOCLEOUS ATHINA
22892880
...
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 020
Πανεπιστημιούπολη
Αθηνά Σοφοκλέους
Email: [email protected]
 
Αρμοδιότητες:
 • Ακαδημαϊκά Θέματα (Ανελίξεις/Εκλογές μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού)
 • Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί
 • Ειδικό Εκπαιδευτικο Προσωπικό
 • Σαββατικές Άδειες/Eκθεσεις πεπραγμένων  Ακαδημαϊκού Προσωπικου
 • Συνεδρίες Συμβουλίου Τμήματος
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Διδακτικός φόρτος
 • Πρόγραμμα Εξετάσεων
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριων και συμμετοχή και εκπροσώπιση Τμήματος σε εκπαιδευτικές εκθέσεις, εκδηλώσεις
 • Φοιτητικά Θέματα (βαθμολογίες μαθημάτων, αναστολή φοίτησης, διαγραφές, προσωρινή διακοπή φοίτησης, παράταση σπουδών, ΄Αδεια μητρότητας/πατρότητας)
 • ΒΙΟ 442 Πρακτική ΄Ασκηση στη Βιολογία
 • Αλλαγή προγράμματος σπουδών (μεταπτυχιακών φοιτητών)
 • Πρόγραμμα Erasmus - Ανταλλαγές φοιτητών / Αναγνώριση μαθημάτων φοιτητών ERASMUS