Κατάλογος Προσωπικού

ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΙΠΑ

TSIPA ARGYRO
22893503
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Νεοκλέους, 102
Λεωφ. Κυρηνείας 96
Η Αργυρώ Τσιπά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ήταν ερευνητικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Συνθετικής Βιολογίας της Μεγάλης Βρετανίας (Imperial College London). Κατέχει διδακτορικό στη Μηχανική Βιοδιεργασιών και μεταπτυχιακό στην προχωρημένη Χημική Μηχανική από το Imperial College London. Αποφοίτησε από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ειδικεύεται στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία και στη Μηχανική Βιολογικών Συστημάτων. 
 
 
 
 
 
 Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε:
 
(α) βιολογική απορρύπανση υγρών αποβλήτων,
 
(β) βελτιστοποίηση παραγωγής ουσίων προστιθέμενης αξίας από βιολογικά συστήματα.
 
(γ) βελτιστοποίηση βιολογικών διεργασιών και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών,
 
(δ) μελέτη γονιδιακής και πρωτεινικής έκφρασης καινοτόμων βιολογικών συστημάτων,
 
(ε) δυναμική μαθηματική μοντελοποίηση για τη βελτίωση των βιοδιεργασιών,
 
(στ) συνθετική βιολογία για βελτιστοποίηση της βιολογικής απορρύπανσης,
 
 
 
-Varnava C.K., Persianis P., Ieropoulos I., Tsipa A. (2024).  Electricity generation and real oily wastewater treatment by Pseudomonas citronellolis 620C in a microbial fuel cell: pyocyanin production as electron shuttle. Bioprocess and Biosystems Engineering, 47, 903–917 

-Varnava C.K., Grenni P., Mariani L., Hadjipakkou H., Lefkaritis G., Pinakoulaki E., Chronakis N., Kalogerakis N., Tsipa A. (2024). Characterization, Production Optimization and Ecotoxicity of a Lipopeptide Biosurfactant by Pseudomonas citronellolis using oily wastewater, Biochemical Engineering Journal, 205, 109257
 
-Tsipa A., Papalli M., Christou A., Pissaridou P., Vasquez M. I. (2023). Ex-situ biological treatment of industrial saline seafood wastewater by salt-tolerant mixed cultures and phytotoxicity evaluation, Journal of Environmental Chemical Engineering, 11, 109195.
 
-Tsipa A. , Stylianou K., Papalli M., Papageorgiou E., Kyriakou L., Rigopoulos I., Ioannou I., Pinakoulaki E. (2021). Iron-Stimulated Production and Antimicrobial Potential of a Novel Biosurfactant Produced by a Drilling Waste-Degrading Pseudomonas citronellolis Strain, Processes, 9, 686
 
-Tsipa A.*., Pitt J.A.*, Banga J., Mantalaris A.. (2020). A dual parameter identification approach for data-based predictive modelling of hybrid gene regulatory network-growth kinetics in Pseudomonas putida mt-2, Bioprocess and Biosystems Engineering, 43, 1671–1688
 
-Buldum G*., Tsipa A.*, Mantalaris A. (2020). Linking engineered gene circuits kinetic modelling to cellulose biosynthesis prediction in Escherichia coli: towards bioprocessing of microbial cell factories. Industrial & Engineering Chemistry Research, 59, 4659-4669.
 

-Moore S.J., MacDonald J.T., Wienecke S., Ishwarbhai A., Tsipa A., Aw R., Kylilis N., Bell D.J., McClymont D.W., Jensen K., Polizzi K.M., Biedendieck R., Freemont P.S. (2018). Rapid acquisition and model-based analysis of cell-free transcription--translation reactions from nonmodel bacteria. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115, E4340--E4349.

-Tsipa A., Koutinas M., Usaku C., Mantalaris A. (2018). Optimal bioprocess design through a gene regulatory network – Growth kinetic hybrid model: Towards replacing Monod kinetics. Metabolic Engineering, 48, 129-137.

-Tsipa A., Koutinas M., Pistikopoulos E.N., Mantalaris A. (2016). Transcriptional kinetics of the cross-talk between the ortho-cleavage and TOL pathways of toluene biodegradation in Pseudomonas putida mt-2. Journal of Biotechnology, 228, 112-123.