Κατάλογος Προσωπικού

ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΙΠΑ

TSIPA ARGYRO
22893503
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Νεοκλέους, 102
Λεωφ. Κυρηνείας 96
Η Αργυρώ Τσιπά είναι Λέκτορας Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Σεπτέμβριο του 2019. Ήταν ερευνητικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Συνθετικής Βιολογίας της Μεγάλης Βρετανίας (Imperial College London). Κατέχει διδακτορικό στη Μηχανική Βιοδιεργασιών και μεταπτυχιακό στην προχωρημένη Χημική Μηχανική από το Imperial College London. Αποφοίτησε από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ειδικεύεται στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία και στη Μηχανική Βιολογικών Συστημάτων. 
 
 
 
 
 
 Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε:
 
(α) βιολογική απορρύπανση υγρών αποβλήτων,
 
(β) μελέτη γονιδιακής και πρωτεινικής έκφρασης καινοτόμων βιολογικών συστημάτων,
 
(γ) δυναμική μαθηματική μοντελοποίηση για τη βελτίωση των βιοδιεργασιών,
 
(δ) βελτιστοποίηση βιολογικών διεργασιών και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών,
 
(ε) συνθετική βιολογία για βελτιστοποίηση της βιολογικής απορρύπανσης,
 
(στ) βελτιστοποίηση παραγωγής ουσίων προστιθέμενης αξίας από βιολογικά συστήματα.
 
 -Tsipa A. , Stylianou K., Papalli M., Papageorgiou E., Kyriakou L., Rigopoulos I., Ioannou I., Pinakoulaki E. (2021). Iron-Stimulated Production and Antimicrobial Potential of a Novel Biosurfactant Produced by a Drilling Waste-Degrading Pseudomonas citronellolis Strain, Processes, 9, 686
 
-Tsipa A.*., Pitt J.A.*, Banga J., Mantalaris A.. (2020). A dual parameter identification approach for data-based predictive modelling of hybrid gene regulatory network-growth kinetics in Pseudomonas putida mt-2, Bioprocess and Biosystems Engineering, 43, 1671–1688
 
-Parmaki , Tsipa A., Vasquez M. I., Teixeira R. A. M., Ferreira F. C., Afonso C. A. M., Drouza C., Koutinas M.. (2020). Resolution of alkaloid racemate: A novel microbial approach for the production of enantiopure lupanine via industrial wastewater valorization, Microbial Cell factories, 19, 1-10.
 
-Buldum G*., Tsipa A.*, Mantalaris A. (2020). Linking engineered gene circuits kinetic modelling to cellulose biosynthesis prediction in Escherichia coli: towards bioprocessing of microbial cell factories. Industrial & Engineering Chemistry Research, 59, 4659-4669.

-Exley K., Reynolds C.R., Suckling L., Chee S-M., Tsipa A,, Freemont P.S., McClymont D., Kitney R.I. (2019). Utilising datasheets for the informed automated design and build of a synthetic metabolic pathway. Journal of Biological Engineering, 13, 8.

-Moore S.J., MacDonald J.T., Wienecke S., Ishwarbhai A., Tsipa A., Aw R., Kylilis N., Bell D.J., McClymont D.W., Jensen K., Polizzi K.M., Biedendieck R., Freemont P.S. (2018). Rapid acquisition and model-based analysis of cell-free transcription--translation reactions from nonmodel bacteria. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115, E4340--E4349.

-Tsipa A., Koutinas M., Usaku C., Mantalaris A. (2018). Optimal bioprocess design through a gene regulatory network – Growth kinetic hybrid model: Towards replacing Monod kinetics. Metabolic Engineering, 48, 129-137.

-Tsipa A., Koutinas M., Vernardis S.I., Mantalaris A. (2017). The impact of succinate trace on pWW0 and ortho-cleavage pathway transcription in Pseudomonas putida mt-2 during toluene biodegradation. Bioresource Technology, 234, 397-405.

-Tsipa A., Koutinas M., Pistikopoulos E.N., Mantalaris A. (2016). Transcriptional kinetics of the cross-talk between the ortho-cleavage and TOL pathways of toluene biodegradation in Pseudomonas putida mt-2. Journal of Biotechnology, 228, 112-123.