Κατάλογος Προσωπικού

AHMET YIKIK

YIKIK AHMET
22893963
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Φραγκόπουλος, FR202
Λεωφ. Καλλιπόλεως 59
Ο Ahmet Yıkık γεννήθηκε στην Κύπρο και αποφοίτησε από το τμήμα Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου της Σμύρνης το 1999 (ΒΑ). Πήρε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2013 (ΜΑ). Εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: Η Αντανάκλαση του Προβλήματος της Ταυτότητας στα Σύγχρονα Τουρκοκυπριακά Μυθιστορήματα, στο ίδιο τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2019 (PhD). Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων  «Φωνές από την Περιφέρεια της Λογοτεχνίας Γράφοντας από την Κύπρο» [στα τουρκικά]» (Kesit, Κωνσταντινούπολη 2022) και «Το Πρώτο Σειριακό Μυθιστόρημα στην Τουρκοκυπριακή Λογοτεχνία: Μια Ματιά  [στα τουρκικά]» (Günce, 'Αγκυρα 2021).  Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ακαδημαϊκά περιοδικά όπως το Cahiers du Centre d’Études Chypriotes (2020) και το Archivum Ottomanicum (2019), και έχει συνεισφέρει κεφάλαια στα βιβλία: Μελέτες για τη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία Όψεις και Προοπτικές (2021), Linguistic Minorities in Turkey and Turkic Speaking Minorities of the Periphery (2018),  και Press and Mass Communication in the Middle East Festschrift for Martin Strohmeier (2017). Έχει μεταφράσει στην τουρκική γλώσσα τις ποιητικές συλλογές του Γιώργου  Μολέσκη και του Ανδρέα Τιμοθέου καθώς επίσης και βιβλία διηγημάτων του Κωνσταντίνου Μακρή και της Σωτηρίας Κ. Βασιλείου. Έχει γράψει λογοτεχνικές κριτικές, κριτικές βιβλίων, δοκίμια και έχει μεταφράσει ποίηση, διηγήματα και άρθρα από τα ελληνικά ή αγγλικά στα τουρκικά και από τα τουρκικά στα ελληνικά, τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά έντυπα όπως: Duvardaki DelikGaile, Adreskıbrıs, Arka Bahçe, Uçsuz, İnsanzamanmekan, Νέα Εποχή, Διάλογος (Κύπρος), ŞiirdenKurşun Kalem, Turnalar, Sincan İstasyonu, Kitaplık, Evrensel Kültür, Patika, Sözcükler, Cumhuriyet Kitap (Τουρκία) και Ένεκεν, Εντευκτήριο (Ελλάδα). Είναι ο συντάκτης των ποιητικών συλλογών Azala Azala (2020), του Jenan Selçuk,  και Sakangur (2015) του Gürgenç Korkmazel και του βιβλίου διηγημάτων του ίδιου συγγραφέα με τον τίτλο Gizli Hazırlık (2018).


Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία από την περίοδο του Τανζιμάτ τον 19ο αιώνα ● Μη μουσουλμάνοι συγγραφείς τουρκικής λογοτεχνίας ● Λογοτεχνικές θεωρίες ● Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας ● Οθωμανική/Τουρκοκυπριακή λογοτεχνία  από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.
 

Βιβλία

Yıkık Ahmet, Edebiyatın Kıyısından Sesler -Kıbrıs'ta Yazma Uğraşları [Φωνές από την Περιφέρεια της Λογοτεχνίας Γράφοντας από την Κύπρο], Istanbul: Kesit Yayınları, 2022.

onkapak küçük

 

 

Yıkık Ahmet, Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Roman: Bir Bakış [Το Πρώτο Σειριακό Μυθιστόρημα στην Τουρκοκυπριακή Λογοτεχνία: Μια Ματιά], Ankara: Günce Yayınları, 2021. 

 

Bir Bakış Kitap Kapağı küçük

 

Κεφάλαια σε βιβλία

Yıkık Ahmet, "Kıbrıs Türk ve Rum Edebiyatlarında Ortak Bir Destan: Hasan Bulliler [ A common epic in Turkish and Greek Cypriot Literatures: Hasan Bulliler]". In Ahmet Kırkan and Yunus Cengiz (Eds.), Linguistics and Comparative Literature Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat -Karşılaştırmalı Edebiyat-, Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, 2023, pp. 398-418.

Yıkık Ahmet, "Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Hikaye Kaytaz-zade Mehmed Nazım'ın Adem-i İhtiyat'ı [First serialised short story in Turkish Cypriot literature: Kaytaz-zade Mehmed Nazım's Absence of Precaution" In Levent Ali Çanaklı and Nihan Abir (Eds.), Rahim Tarım Armağanı [Festschrift for Rahim Tarım], Bursa: Emin Yayınları, 2022, pp. 463-469.

Yıkık Ahmet, "Akın Gazetesinden Kıbrıs Türk Toplumu ve Edebiyatının İzini Sürmek [Tracking the Turkish Cypriot community and its literature in Akın]" . In Fatih Korkmaz (Ed.), 9th International Congress of Turcology Proceedings Book, Istanbul, Turkey: Istanbul Universitesi Yayınları, 2022, pp. 1-13. http://dx.doi.org/10.26650/pb/aa10aa14.2023.001.077 

Yıkık Ahmet, "The Intellectual Agenda of the Muslim Cypriots in İrşad, their First Magazine", In Stelios Irakleous, Michalis N. Michael and Athanasios Koutoupas (Eds.), Cultural Exchanges in the Eastern Mediterranean: Asia Minor, Cyprus and Egypt,  Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022, pp. 119-139.

Yıkık Ahmet, "Kıbrıs’ta Osmanlıca Basın, İlk Roman ve Milli Kimlik [Ottoman press, first novel and national identity in Cyprus]", In Turgay Düğen, Mesut Sönmez (Ed.), VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt II , Niğde: Kesit Yayınları, 2021, pp. 181-194.

Yıkık Ahmet, "Analysis of poems of Turkish-Cypriot poetess Tuğçe Tekhanlı in the context of world literature", In Yakup Yılmaz (Ed.),  III. Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Istanbul: RumeliYA Yayıncılık, 2021, pp. 117-132.

Yıkık Ahmet,  “Η γυναίκα και η κοινωνία στη βόρεια Κύπρο με βάση το μυθιστόρημα Καλοκαιρινό Κρυολόγημα [The image of woman and society in the novel A Summer Chill] ”, In Γεώργιος Σαλακίδης & Börte Sagaster (Eds.), Μελέτες για τη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία Όψεις και Προοπτικές, Thessaloniki: Κ.– Μ. Stamouli publications, 2021, pp. 313-337.

Yıkık Ahmet, “Notions of identity, multiculturalism, and the image of the 'other' in Mıgirdiç Margosyan's work.”, In  Christiane Bulut (Ed.), Linguistic Minorities in Turkey and Turkic Speaking Minorities of the Periphery, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018, pp. 453-464.

Yıkık Ahmet, “A Protagonist in Cyprus’ Tanzimat Literature: Kaytazzade Mehmet Nazım.”, In Börte Sagaster, Theoharis Stavrides and Birgitt Hoffmann (Eds.), Press and Mass Communication in the Middle East Festschrift for Martin Strohmeier, Bamberg: University of Bamberg Press, 2017, pp. 151-170.
 

Άρθρα σε περιοδικά

Yıkık Ahmet, "Elif Şafak'ın On Dakika Otuz Sekiz Saniyesi'nde Toplumsal Hareketlilik Açısından Göç Sorunsalı [The problematic of migration in terms of social mobility in Elif Shafak's 10 Minutes 38 Seconds in this Strange World]", Sosyolojik Düşün, vol. 8, no. 3, 2023, pp. 394-422. https://doi.org/10.37991/sosdus.1336749

Yıkık Ahmet, "Historical novel as a propaganda tool: Reviving Ottoman past within fiction", Turkish Historical Review, vol. 13, no. 1-2, 2022, 233-259. https://doi.org/10.1163/18775462-bja10043

Yıkık Ahmet, "Tarihçinin Yazdığı Tarihi Roman Olarak Bedel [Requital as a historic novel written by a historian]", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi vol. 8, no. 3, 2021, pp. 455-467 .

Yıkık Ahmet, "The Ottoman press as a political and literary platform in Cyprus between 1878-1900"  Cahiers du Centre d’Études Chypriotes, no. 50, 2020, 351-372. https://doi.org/10.4000/cchyp.522

Yıkık Ahmet, “Towards a modern Turkish Cypriot literature and a new identity notion”, Archivum Ottomanicum, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, vol. 36, 2019, pp. 131-148.

 

Άρθρα σε εγκυκλοπαίδειες

Yıkık Ahmet,"Margosyan, Mıgırdiç: Tespih Taneleri", in: Arnold H.L. (eds.), Kindlers Literatur Lexikon (KLL).  Stuttgart: J.B. Metzler, 2021. http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1007/978-3-476-05728-0_14640-1

 

Άλλες δημοσιεύσεις

 

Μεταφράσεις βιβλίων από τα ελληνικά στα τουρκικά

Niki Marangou, Karşı Kıyıya Geçenler (G. Korkmazel and A. Yıkık, Trans.), Nicosia: Işık Kitabevi Yayınları, 2021.

Moleskis Yorgos, Yarım Kalan Şiir (A. Yıkık, Trans.), Nicosia: Heteropia Publications, 2020.

Tsangari Maria , “Öyküler” (A. Yıkık, Trans.), In Maria Minaand Gürgenç Korkmazel (eds.) Διηγήματα/Öyküler,  Larnaca: Cyprus Writers Union, 2018, pp. 103-121.

Makris Konstantinos,“Öyküler" (A. Yıkık, Trans.),”In Maria Mina and Gürgenç Korkmazel (eds.) Διηγήματα/Öyküler, Larnaca: Cyprus Writers Union, 2018, pp. 31-46.

Timotheou Andreas, "Şiirler" (A. Yıkık, Trans.), In Papaleontiou Lefteris and Gürgenç Korkmazel  (eds.) Ποιήματα/Şiirler. Nicosia: Cyprus Writers Union, 2016, pp. 55-101.

Vasiliou Sotiria, “Evrenin Güncesi” (A. Yıkık, Trans.), In  Lefteris Papaleontiou and Gürgenç Korkmazel  (eds.) Διηγήματα/Öyküler,  Nicosia: Cyprus Writers Union, 2014, pp. 137-176.