Κατάλογος Προσωπικού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ

HADJINICOLAS GEORGE
+357-22893625
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B012
Πανεπιστημιούπολη
Ph.D., Business Administration, Operations Management, University of Southern California, Los Angeles, California, 1993.
 
M.S., Statistics, University of Southern California, Los Angeles, California, 1990.
 
M.S., Computer Engineering, University of Southern California, Los Angeles, California, 1989.
 
B.S., Electrical Engineering (Cum Laude), University of Southern California, Los Angeles, California, 1988.
The Production-Marketing Interface, International Manufacturing/Operations Management, Serial Production Systems, Product Positioning Methods
Voss C., Soteriou A.C., Hadjinicola G.C., and Theoharakis V., "The Diversity of the POM Field as Reflected in the Evaluation of its Journals," International Journal of Management, Business, and Economics, Vol. 1, pp. 23-52, 2014.

Hadjinicola, G.C, Charalambous C., and Muller E., "Product Positioning Using a Self-Organizing Map and the Rings of Influence," Decision Sciences, Vol. 44, pp. 431-461, 2013.

Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., "The Effect of Yield Variability on the Decision to Improve the Performance of Multi-Stage Production Systems," Operations Management Research, Vol. 5, pp. 3-13, 2012.

Soteriou A.C. and Hadjinicola G.C., "Resource Allocation to Improve Customer Satisfaction in a Multistage Service Delivery System: An Application in a Hotel," International Journal of Logistics and Transport, Vol. 5, No. 2, pp. 7-13, 2011.

Hadjinicola G.C., “Manufacturing Costs in Serial Production Systems with Rework,” Journal of the Operational Research Society, Vol. 61, pp. 342-351, 2010
 
Kumar K.R., Loomba A.P.S., and Hadjinicola G.C., “A Heuristics for Marketing-Production Decisions in Industrial Channels of Distribution,” International Journal of Operations and Quantitative Management, Vol. 15, pp. 207-221, 2009.
 
Theoharakis, V., Voss, C., Hadjinicola, G.C., and Soteriou, A.C., “Insights on Factors Affecting Production and Operations Management (POM) Journal Evaluation,” Journal of Operations Management, Vol. 25, pp. 932-955, 2007.
 
Hadjinicola G.C. and Kumar K.R., “The Effect of Firm Number on Equilibrium Product Positioning and Pricing: A Marketing-Production Perspective,” International Transactions in Operational Research, Vol. 14, pp. 325-347, 2007.
 
Hadjinicola G.C. and Soteriou, A.C., “Factors Affecting the Research Productivity of Operations Management Groups: An Empirical Study,” Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Vol. 10, pp.1-16, 2006.
 
Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., “Reducing the Cost of Defects in Multistage Production Systems: A Budget Allocation Perspective,” European Journal of Operational Research , Vol. 145, No. 3, pp. 621-634, 2003.
 
Hadjinicola G.C. and Kumar K.R., “Modeling Manufacturing and Marketing Options In International Operations,” International Journal of Production Economics, Vol. 75, No. 3, pp. 287-304, 2002.
 
Hadjicostas P. and Hadjinicola G.C., “The Asymptotic Distribution of the Proportion of Correct Predictions of a Holdout Sample in Logistic Regression,” Journal of Statistical Planning and Inference, Vol. 92, No. 1-2, pp. 193-211, 2001.
 
Kumar K.R., Loomba A.P.S., and Hadjinicola G.C., “Marketing-Production Coordination in Channels of Distribution,” European Journal of Operational Research, Vol. 126, No. 1, pp. 189-217, 2000.
 
Hadjinicola G.C., “Product Positioning and Pricing Under Production Cost Considerations,” Decision Sciences, Vol. 30, No. 3, pp. 849-864, 1999.
 
Soteriou A.C. and Hadjinicola G.C., “Resource Allocation to Improve Service Quality Perceptions in Multistage Service Systems,” Production and Operations Management, Vol. 8, No. 3, pp. 221-239, 1999.
 
Soteriou A.C., Hadjinicola G.C., and Patsia K., “Assessing the Quality of POM Related Journals: The European Perspective,” Journal of Operations Management, Vol. 17, No. 2, pp. 225-238, 1999.
 
Hadjinicola G.C. and Kumar K.R., “Factors Affecting International Product Design,” Journal of the Operational Research Society, Vol. 48, No. 11, pp. 1131-1143, 1997.
 
Hadjinicola G.C. and Panayi C., “The Overbooking Problem in Hotels with Multiple Tour-Operators,” International Journal of Operations and Production Management, Vol. 17, No. 9, pp. 874-885, 1997.
 
Kumar K.R. and Hadjinicola G.C., “Resource Allocation to Defensive Marketing and Manufacturing Strategies,” European Journal of Operational Research, Vol. 94, No. 3, pp. 453-466, 1996.
 
Kumar K.R., Hadjinicola G.C., and Lin T., “A Heuristic Procedure for the Single-Row Facility Layout Problem,” European Journal of Operational Research, Vol. 87, No. 1, pp. 65-73, 1995
 
Rajagopalan S. and Hadjinicola G.C., “Allocating and Scheduling Mobile Diagnostic Imaging Equipment Among Hospitals,” Production and Operations Management, Vol. 2, No 3, pp. 164-176, 1993.
 
Kumar K.R. and Hadjinicola G.C., “Cellular Manufacturing at Champion Irrigation Products,” International Journal of Operations and Production Management, Vol. 13, No. 9, pp. 53-61, 1993.
 
Hadjinicola G.C. and Goldstein L., “Markov Chain Modelling of Bioassay Toxicity Procedures,” Statistics in Medicine, Vol. 12, No. 7, pp. 661-674, 1993.