Κατάλογος Προσωπικού

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

KARAMANOU IRENE
+357-22893608
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 01 110
Πανεπιστημιούπολη
The Pennsylvania State University Ph.D. – Business Administration (Accounting), 2000
Maastricht School of Management M.B.A. (Hons) - Marketing/Management, 1994
The University of Houston BBA (Summa Cum Laude) - Accounting, 1991
Επαγγελματικοί Τίτλοι:Certified Public Accountant, State of Texas 1995
Εμπειρική έρευνα κεφαλαιαγορών και συγκεκριμένα πώς η οικονομική πληροφόρηση επηρεάζει την κατανομή κεφαλαίου στην οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, τα ενδιαφέροντα μου επικεντρώνονται στη σχέση πληροφόρησης και εταιρικής αξίας, και στο ρόλο της νομοθεσίας και των οικονομικών μεσαζόντων, όπως οι οικονομικοί αναλυτές, στην εύρυθμη (ή όχι) λειτουργία των κεφαλαιαγορών τόσο στην Αμερική και Ευρώπη αλλά και σε αναδυόμενες αγορές ανά το παγκόσμιο.
Charitou, A., and I. Karamanou. "Sleeping with the enemy: Should Investment banks be allowed to engage in prop trading?"  Review of Accounting Studies, forthcoming

Charitou, A., I. Karamanou and N. Lambertides. “Analysts to the rescue?” Journal of Corporate Finance,  56, 2019: 108-128.

Charitou, A., N. Floropoulos, I. Karamanou and G. Loizides.  “Non-GAAP earnings disclosures on the face of the income statement: An Empirical investigation for the UK” The International Journal of Accounting, 55, 2018: 183-202.

Charitou, A., I. Karamanou and A. Kopita. “The determinants and valuation effects of classification choice on the statement of cash flows”,  Accounting and Business Research, 48, 2018: 613-650.

Charitou, A., I. Karamanou and A. Kopita.  “Are analyst stock recommendation revisions more informative in the post-IFRS period?” Journal of Business, Finance and Accounting, 45, 2018: 115-139.

Karamanou, I., A. Kopita and L. Lemessiou.  “The role and current status of IFRS in the completion of national accounting rules: Evidence on Cyprus”. Accounting in Europe, 14, 2017: 49-55.

Charitou A., I. Karamanou and N. Lambertides, “Who are the losers of IFRS adoption in Europe? An empirical examination of the cash flow effect of increased disclosure”, Journal of Accounting, Auditing and Finance 30, 2015: 150-180.

Karamanou I., The value relevance of analyst earnings forecasts in emerging markets, Advances in Accounting Incorporating Advances in International Accounting 28, 2012.

Karamanou I., On the determinants of optimism in financial analyst earnings forecasts: The effect of the market’s ability to adjust for the bias, Abacus 47,2011: 1-26. (Best paper Award)

Karamanou, I., and G. Nishiotis, Disclosure and the cost of capital: Evidence from the market’s reaction to firm voluntary adoption of IAS”, Journal of Business, Finance and Accounting 36, 2009:793-821

Karamanou, I. and N. Vafeas. 2005. The association between corporate boards, audit committees and management earnings forecasts: An empirical analysis. Journal of Accounting Research 43: 453-486.

Irani, A. and I. Karamanou, “A study of the economic consequences of Regulation FD (Fair Disclosure)”, 2004, Research in Accounting Regulation 17: 195-212.

Irani, A. J. and I. Karamanou. 2003. Regulation Fair Disclosure, analyst following, and analyst forecast dispersion. Accounting Horizons 17: 15-29.