Κατάλογος Προσωπικού

BIRGIT ZIARTIDOU

BZ
22892916
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ), 016
Πανεπιστημιούπολη

Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο στο Greifswald της Γερμανίας (M.Ed, 1985). Απέκτησε Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Γερμανικά σαν Ξένη Γλώσσα σε Θεωρία και Πρακτική από το Πανεπιστήμιο Kassel (1995-1998). Δίδαξε Γερμανικά στο Goethe-Zentrum (1990-2007). Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διδάσκει από το 1996. Συμμετέχει τακτικά σε σεμινάρια διδασκαλικής εκπαίδευσης και συνέδρια στην Κύπρο, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, έχει παρουσιάσει ομιλίες για την χρήση των διάφορων μέσων, για μαθησιακές τεχνικές και για τον ανασχηματισμό του σύλλαβου της Γερμανικής γλώσσας στην βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για αναφορά στις γλώσσες. Εμπλεκόμενη σε σεμινάρια και εργαστήρια για καθηγητές Γερμανικών και την προετοιμασία εξετάσεων διάφορων υπουργείων. Εγγεγραμμένη σαν τοπική καθηγήτρια της DAAD.

Μαθησιακές τεχνικές και η χρήση των διάφορων μέσων στο μάθημα.

Πολιτιστικά και ιστορικά θέματα στο μάθημα.

Ερευνα για βιογραφικό βιβλίο