Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

ANDREOU CHRYSAFIS
22893813
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Green Park, GP408
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
Ο Δρ. Χρυσάφης Ανδρέου εκλέχθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2018 ως λέκτορας. Είναι επικεφαλής του νεοσύστατου Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας Απεικόνισης και Ανίχνευσης.

Είναι κάτοχος δύο πτυχίων (στη φυσική και στα μαθηματικά) από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πεννσυλβανίας (2006),  μεταπτυχιακού διπλώματος (Μάστερ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2008), και διδακτορικού στη Βιομοριακή Επιστήμη και Μηχανική από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα (2013).

Έχει αναπτύξει μικρορευστοδυναμικά συστήματα για χημική ανάλυση, με βάση την σκέδαση Ράμαν με ενίσχυση επιφανείας, με εφαρμογές στην ανίχνευση ναρκωτικών στο σάλιο, αντιβιωτικών στο γάλα, και χημική ανάλυση αερίων ροών. Είναι έμπειρος στη σύνθεση μεταλλικών νανοσωματιδίων, λήψη και ανάλυση βιοδειγμάτων, και επεξεργασία δεδομένων με χημειομετρικές μεθόδους, καθώς και στην αριθμητική προσομοίωση χημικών φαινομένων μεταφοράς και αντιδράσεων.

Έχει επίσης εργαστεί σαν ερευνητής στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), όπου ανέπτυξε μια νέα μέθοδο ιατρικής οπτικής φασματικής απεικόνισης με μοριακά στοχευμένα νανοσωματίδια, για την απεικόνιση και χαρακτηρισμό καρκινικών όγκων (2014-2018).

  • Νανοτεχνολογία και νανοϊατρική 
  • Μοριακή, φασματογραφική και βιοϊατρική απεικόνιση
  • Χημική ανίχνευση βιορευστών
  • Αυτοματοποίηση με μικρορευστοδυναμικά συστήματα
  • Χημειομετρική ανάλυση
 

[13] S.Roberts*, C.Andreou*, C.Choi, P.Donabedian, M.Jayaraman, E.C.Pratt, J.Tang, C.Pe ́rez-Medina, M.J.de la Cruz, W.J.M.Mulder, J.Grimm, M.F.Kircher, T.Reiner, Sonophore-enhanced nanoemulsions for optoacoustic imaging of cancer, Chemical Science, 2018. *equal first co-author 

[12] C.Kaittanis, C.Andreou, H.Hieronymus, N.Mao, C.A.Foss, M.Eiber, G.Weirich, P.Panchal, A.Gopalan, J.Zu- rita, S. Achilefu, G. Chiosis, V. Ponomarev, M. Schwaiger, B. S. Carver, M. G. Pomper, and J. Grimm: Prostate- specific membrane antigen cleavage of vitamin B9 stimulates oncogenic signaling through metabotropic glu- tamate receptors, Journal of Experimental Medicine, 2017. 

[11] S. Banala, S. Fokong, C. Brand, C. Andreou, B. Krautler, M. Rueping, and F. Kiessling: Quinone-Fused Por- phyrins as Contrast Agents for Photoacoustic Imaging, Chemical Science, 2017. 

[10]T.R.Nayak*,C.Andreou*,A.Oseledchyk,W.D.Marcus,H.C.Wong,J.Massague ́,andM.F.Kircher:Tis- sue Factor-Specific Ultra-bright SERRS Nanostars for Raman Detection of Pulmonary Micrometastases,Nanoscale, 2017. *equal first co-author 

[9] A. Oseledchyk, C. Andreou, M. A. Wall, and M. F. Kircher: Folate-targeted SERRS Nanoprobe Ratiometry for Detection of Microscopic Ovarian Cancer, ACS Nano, 2016. 

[8] M. Spaliviero, S. Harmsen, R. Huang, M. A. Wall, C. Andreou, J. A. Eastham, K. A. Touijer, P. T. Scardino, and M. F. Kircher: Detection of Lymph Node Metastases with SERRS Nanoparticles, Molecular Imaging and Biology, 2016. 

[7] C. Andreou, V. Neuschmelting, D.-F. Tschaharganeh, C.-H. Huang, A. Oseledchyk, P. Iacono, H. Karabeber, R. R. Colen, L. Mannelli, S. W. Lowe, and M. F. Kircher: Imaging of Liver Tumors Using Surface-Enhanced Raman Scattering Nanoparticles, ACS Nano, 2016. 

[6] C. Andreou, R. Mirsafavi, M. Moskovits, and C. D. Meinhart: Detection of Low Concentrations of Ampicillin in Milk, Analyst, 2015. 

[5] B.Piorek, C.Andreou, M.Moskovits, and C.D.Meinhart: Discrete Free- Surface Millifluidics for Rapid Capture and Analysis of Airborne Molecules Using Surface Enhanced Raman Spectroscopy, Analytical Chemistry, 2014. 

[4] M. R. Barmi, C. Andreou, M. R. Hoonejani, M. Moskovits, and C. D. Meinhart: Aggregation Kinetics of SERS- Active Nanoparticles in Thermally Stirred Sessile Droplets, Langmuir, 2013. 

[3] C.Andreou, M.R.Hoonejani, M.R.Barmi, M.Moskovits, and C.D.Meinhart, Rapid Detection of Drugs of Abuse in Saliva Using Surface Enhanced Raman Spectroscopy and Microfluidics, ACS Nano, 2013. 

Review Articles

[2] C.Andreou, S.Pal, L.Rotter, J.Yang, and M.F.Kircher: Molecular Imaging in Nanotechnology and Theranos- tics, Molecular Imaging and Biology, 2017. 

[1] C. Andreou, S. A. Kishore, and M. F. Kircher: Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: A New Modality for Cancer Imaging, Journal of Nuclear Medicine, 2015.