Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

CHRISTOFI CHRISTAKIS
22894544
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B203A
Πανεπιστημιούπολη
 Ο Χριστάκης Χριστοφή γεννήθηκε το 1975. Σπούδασε Πλαστικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille, όπου απέκτησε τους τίτλους DEUG, Licence και Master d’ Arts Plastiques. Επίσης, σπούδασε Γαλλική Λογοτεχνία και κατέχει τίτλους Licence, Maîtrise, D.E.A. Πήρε τον τίτλο του διδάκτορα Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών του ίδιου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο το δραματικό/εικαστικό έργο και την παράσταση στον Σ. Μπέκετ. Έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές του ΑΠΚΥ (2012-2015, 2016-2018) είναι Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (2019). Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά συνέδρια και δημοσιεύσει κριτικές για τη θεωρία και τις λογοτεχνικές, εικαστικές και θεατρικές πρακτικές.
 

Χριστάκης Χριστοφή  Λέκτορας «Τεχνών – Γραμμάτων – Πολιτισμού: Γαλλία – Ευρώπη » 

Θεωρία και λογοτεχνικές, εικαστικές και θεατρικές πρακτικές. 

Ευρωπαϊκές Σπουδές (Τέχνες – Γράμματα – Πολιτισμός) 

Γαλλική Λογοτεχνία του 20ου (ποίηση, θέατρο, μυθιστόρημα) 

Τέχνη – Λογοτεχνία – Πολιτισμός (διεπιστημονικές σχέσεις) 

Christofi, Christakis. 2023. “Narratives of the Migrant Crisis”, GJHSS 23(A4), 15-24, https://doi.org/10.34257/GJHSSAVOL23IS4PG15

Christofi, Christakis. 2023. « Mobilité humaine et identité culturelle dans Iphigénie en Tauride de Goethe », in Umberto Mondini, Alina Dimitrova, Marios Kamenou (ed), Human mobility and cultural identity through history, Progetto Cultura, 117-136.

Christofi, Christakis. 2023. « Création artistique et culture de l’effacement en ligne et à Chypre », Symbolon, 23 (1, 42), 51-63. Création artistique et culture de l’effacement en ligne et à Chypre | Symbolon (uartpress.ro)

Christofi, Christakis. 2022.  La plasticité et le théâtre de S. Beckett, Harmattan.

Christofi, Christakis. 2022. “Music and Art in Cyprus During the COVID- 19 Pandemic”, Symbolon 23, 71-83. 23 (2022): Music And Art in Pandemic | Symbolon (uartpress.ro)

Christofi, Christakis. 2022. « Les estivants, des gens de passage », in David Pinho Barros (dir.), « Holiday poetics », Imaginaires 25.

Christofi, Christakis. 2022. « Œuvres et espaces intermédiaux chez Tadeusz Kantor », in Jokeng, Albert Jiatsa, Kuete, Roger Fopa & Guiyoba, François (dir.), Le discours scientifique comme pratique intermédiale. L’Harmattan : Questions Contemporaines, p. 95-118

Christofi, Christakis. 2021. « Littérature, Internet et interculturalité », SEMEION MED No 6 juillet 2021.  Littérature, Internet et interculturalité | Christakis | SEMEION MED (imist.ma)

Christofi, Christakis. 2021. « Résistance et Expression dans le Théâtre Beckettien », in Sadok Bouhlila (edit.), The Dynamics of Resistance and Discontent , TAELS/Gabes 2021, p.  211-224.

Christofi, Christakis. 2021. « Σκηνή 018 » & « Σύνοδος των Θεάτρων της Ευρώπης», στο Αντώνης Πετρίδης (επιμ.), Λεύκωμα για τα πενηντάχρονα του ΘΟΚ (Accepted for Publication/ Retenu pour publication/ Υπό έκδοση)

Christofi, Christakis. 2021. « Nomades », in Rodica Chira (ed.) Des hommes et des cages. Arts Longa, p. 26-30.

Christofi, Christakis. 2021. « Bing objet corps »,  in Myriam Marrache-Gouraud, Poétique(s) de l'objet. Travaux de Littérature, Droz, p. 215-226.

Christofi, Christakis. 2020. “Online Intercultural Communication”, Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives No 18, p. 124-131.  

Christofi, Christakis. 2020. « Imagination et re/présentation dans l’œuvre dramatique de Samuel Beckett », CRELIS No 10- juin 2020, p. 230-241.

Christofi, Christakis. 2020. « Nomades », in Rodica Chira (ed.) Des hommes et des cages. (Retenu pour publication)

Christofi, Christakis. 2020. « Le théâtre de Beckett sur la scène chypriote » [« Ο Μπέκετ στην κυπριακή θεατρική σκηνή»], in Constantinou et al. Le théâtre à Chypre à l’époque moderne et contemporaine [Επιστημονικό Συνέδριο «Το θέατρο στη νεότερη και σύγχρονη Κύπρο»,] Hrodotos & Musée du Théâtre de Chypre [Ηρόδοτος & Θεατρικό Μουσείο Κύπρου] 2020, p. 579-592.

Christofi, Christakis. 2020. « Œuvres et espaces intermédiaux chez Tadeusz Kantor », in Jokeng, Albert Jiatsa, Kuete, Roger Fopa & Guiyoba, François. (ed.)  Le discours scientifique comme pratique intermédiale. (Accepted for Publication/ Retenu pour publication)

Χριστοφή, Χριστάκης. 2020. « Σκηνή 018 » & « Σύνοδος των Θεάτρων της Ευρώπης», στο Αντώνης Πετρίδης (επιμ.), Λεύκωμα για τα πενηντάχρονα του ΘΟΚ  (Accepted for Publication/ Retenu pour publication/ Υπό έκδοση)

Χριστοφή, Χρίστακης. 2020. « Πολιτισμική κριτική και καλλιτεχνική δημιουργία κατά την πανδημία του COVID-19 στο διαδίκτυο : η περίπτωση της Κύπρου», Πέλοπας 4/2 2020, σ. 57-70.

Christofi, Christakis. 2020. « Résistance et Expression dans le Théâtre Beckettien », in The dynamic of resistance and discontent , TAELS, 2020 (Accepted for Publication/ Retenu pour publication)

Christofi, Christakis, 2019. « Trouver des formes plastiques » dans De Martin Paul Ango Medjo, Raymond Mbassi Atéba, Robert Fotsing Mangoua,  Qui a peur de Dionysos: Visages, paysages et présages de l'art dramatique, Lettres et Langues, Essai Littéraire.

Christofi, Christakis & Domna, Moyseos. 2019. « La politique dans deux poèmes de la poésie chypriote », Revue Legs et Litterature, 2019/N°, Vol. II. P. 95-110.

Christofi, Christakis. 2016. « Lignes de fuite de l’œuvre dramatique de Samuel Beckett », Symbolon, 17/XXXI, 2016, p. 24-29. 

Christofi, Christakis. 2016. …,  ISBN 978-9963-2273-0-3  

Christofi, Christakis, 2016, “Performing exhibition”, Symposium /Residency, Dysfunctionalities of Contemporary Art 2, TEPAK, 02 December. [Χριστοφή Χριστάκης, «Επιτελεστική Έκθεση», Συμπόσιο/Residency Καλλιτεχνών, Δυσλειτουργίες στη Σύγχρονη Τέχνη 2, ΤΕΠΑΚ 02 Δεκεμβρίου].

Christofi, Christakis. 2015. « Le corps plastique dans l’œuvre dramatique de Beckett : image, matière, mouvement, geste », STUDIA UBB DRAMATICA, LIX, 1, 2015, p. 79-102.

Christofi, Christakis. 2014. “Beckett at the boundaries”, Staging Beckett at the Margins, International Conference University of Chester 11th-12th September 2014. 

Christofi, Christakis. 2014. « S. Beckett et Voix en jeu scénique », STUDIA UBB DRAMATICA, LIX, 2, 2014, p. 47-58,  http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/883.pdf  

Christofi, Christakis. 2013. « L’u-topie dans En attendant Godot de S. Beckett », Symbolon, 25/XIV, 2013, p. 17-24. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=804   

Christofi, Christakis. 2013. Fin de théâtre ; Théâtre de la mort, Fin de Partie de S. Beckett : Le statut de la représentation, PAF.