Κατάλογος Προσωπικού

Χαράλαμπος Ευριπίδου

EVRIPIDOU CHARALAMPOS
22892649
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B127
Πανεπιστημιούπολη
Ph.D. (2014), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τίτλος: Εφαρμογές των συστημάτων ριζών στην Γεωμετρία και Φυσική
Επιβλέπων: Καθηγητής Παντελής Δαμιανού.
M.Sc. (2010), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
B.Sc.  (2009), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
 
Integrable systems (continuous and discrete), Coxeter groups, partial differential equations (infinite dimensional dissipative dynamical systems), Lehmer's problem.