Κατάλογος Προσωπικού

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

THEOCHARIDES THEOCHARIS
22892259
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Green Park, 110
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
Ο Δρ. Θεοχάρης Θεοχαρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Κύ-πρου. Είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Υπολογιστών από το Pennsylvania State University το 2002, και του Διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική και Μηχανική Υπολογιστών το 2005, από το ίδιο πανεπιστήμιο. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε αρκετά σημαντικές ερευνητικές περιοχές όπως είναι αυτές των Ενσωματωμένων Συστημάτων, Συστημάτων σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα,Aξιοπιστίας Συστημάτων και Συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας Τα συγκεκριμένα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ειδικές εφαρμογές υπολογιστών με έμφαση στην έξυπνη διεπαφή ανθρώπου και υπολογιστή, καθώς και στην αναδυώμενη περιοχή του ανελισσόμενου υλικού υπολογιστών και ενσωματωμένων συστημάτων (evolvable hardware). Είναι ΔΕΠ του Τμήματος ΗΜΜΥ από το 2005, και διευθύνει το Εργαστήριο Επεξεργαστών Ειδικών Εφαρμογών και Συστημάτων σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν δημοσιευθεί σε πολλά έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι Senior Member του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικής (IEEE), μέλος του Association of Computer Machinery (ACM), τεχνικός επιμελητής (Associate Editor) στο Περιοδικό IEEE Consumer Electronics, και μέλος στην εκδοτική επιτροπή (editorial board) των έγκριτων περιοδικών IEEE Consumer Electronics Magazine, IEEE Design & Test και ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems. Επιπρόσθετα, είναι μέλος σε τεχνικές επιτροπές διακεκριμένων διεθνών συνεδρίων στον τομέα της σχεδίασης υλικού υπολογιστών και ρομποτικής.
Ενσωματωμένα Συστήματα και Ενσωματωμένη Υπολογιστική Όραση, Επεξεργαστές για Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Ειδικών Εφαρμογών - Ψηφιακοί Επεξεργαστές εικόνας, ήχου και σημάτων. Ανελισσόμενο υλικό (evolvable hardware). Επεξεργασία μέσω ετερογενών αρχιτεκτονικών. Υπολογιστές ειδικών πεδίων (domain-specific computing),Βιοπληροφορική σε Αναδιατασσόμενη Λογική.

Christos Kyrkou, Christos-Savvas Bouganis, Theocharis Theocharides, Marios Polycarpou, "Boosting the Hardware-Efficiency of Cascade Support Vector Machines for Embedded Classification Applications" International Journal of Parallel Programming (Accepted to Appear).

Christos Kyrkou, Eftychios Christoforou, Stelios Timotheou, Theocharis Theocharides, Christos Panayiotou, Marios Polycarpou, "Optimizing the Detection Performance of Smart Camera Networks Through a Probabilistic Image-Based Model" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (Accepted to Appear)

Christos Kyrkou, Theocharis Theocharides, "Accelerating object detection via a visual-feature-directed search cascade: algorithm and field programmable gate array implementation," J. Electron. Imaging 25(4), 041013 (2016), doi: 10.1117/1.JEI.25.4.041013.

Christos Kyrkou, Christos Laoudias, Theocharis Theocharides, Christos Panayiotou, Marios Polycarpou, "Adaptive Energy-Oriented Multi-Task Allocation in Smart Camera Networks", in IEEE Embedded Systems Letters, vol. 8, no. 2, pp. 37-40, June 2016.

Christos Ttofis, Christos Kyrkou, and Theocharis Theocharides, "A Low-Cost Real-Time Embedded Stereo Vision System for Accurate Disparity Estimation Based on Guided Image Filtering", in IEEE Transactions on Computers, vol. 65, no. 9, pp. 2678-2693, Sept. 1 2016.

Christos Kyrkou, Chrisos-Savvas Bouganis, Theocharis Theocharides, Marios Polycarpou,"Embedded Hardware-Efficient Real-Time Classification with Cascade Support Vector Machines", IEEE Transactions on Neural Network and Learning Systems, vol. 27, no. 1, pp. 99-112, January 2016.

Vasos Soteriou, Theocharis Theocharides and Elena Kakoulli, "A Holistic Approach Towards Intelligent Hotspot Prevention in Network-on-Chip-Based Multicores", in IEEE Transactions on Computers, vol. 65, no. 3, pp. 819-833, March 1 2016.

Christos Ttofis, Christos Kyrkou, and Theocharis Theocharides, "A Hardware-Efficient Architecture for Accurate Real-Time Disparity Map Estimation", ACM Transactions on Embedded Computing Systems, vol. 14, no. 2, p. 36, 2015.

Christos Kyrkou, Christos Ttofis, and Theocharis Theocharides, "A Hardware Architecture for Real-Time Object Detection Using Depth and Edge Information," ACM Transactions on Embedded Computing Systems, vol. 13, no. 3, pp. 54:1-54:19, December 2013.

Dimitris Koukounis, Christos Ttofis, Agathoklis Papadopoullos, Theocharis Theocharides, "A High Performance Hardware Architecture for Portable, Low-Power Retinal Vessel Segmentation," Integration, the VLSI Journal, Available online 28 November 2013, ISSN 0167-9260, http://dx.doi.org/10.1016/j.vlsi.2013.11.005.

Theocharis Theocharides, Agathoklis Papadopoulos, et al. "Reconfiguring the Bioinformatics Computational Spectrum: Challenges and Opportunities of FPGA-Based Bioinformatics Acceleration Platforms," Design & Test, IEEE , vol.31, no.1, pp.62,73, Feb. 2014

A. Papadopoulos, I. Kirmitzoglou, V. J. Promponas, T. Theocharides, "FPGA-based hardware acceleration for local complexity analysis of massive genomic data," Integration, the VLSI Journal, Volume 46, Issue 3, June 2013, Pages 230-239

Christos Ttofis, Stavros Hadjitheophanous, Athinodoros S. Georghiades, and Theocharis Theocharides, "Edge-Directed Hardware Architecture for Real-Time Disparity Map Computation," Computers, IEEE Transactions on , vol.62, no.4, pp.690,704, April 2013