Κατάλογος Προσωπικού

ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ

CHARMPIS DIMOS
22892202
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park, GP313
Ο Δήμος Χαρμπής πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), από το οποίο έλαβε Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού το 1994. Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) το 1999 παρακολουθώντας διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΜΠ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2003 αναγορεύτηκε Διδάκτορας Μηχανικός του ΕΜΠ έχοντας εκπονήσει διατριβή σε θέματα Υπολογιστικής Μηχανικής. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής συνεργάστηκε με ερευνητικές ομάδες στο ΕΜΠ και στο Πανεπιστήμιο του Innsbruck (Αυστρία) κατά το διάστημα 2003-2005. Από τον Αύγουστο του 2005 είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου τώρα κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
 

Ερευνητικός τομέας: Δομοστατική Μηχανική και Μηχανική Υποδομών

Κύρια ερευνητικά αντικείμενα: Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Ανάλυση αξιοπιστίας/ευρωστίας κατασκευών και συστημάτων, Ανάλυση κύκλου ζωής φθειρόμενων κατασκευών, Βελτιστοποίηση σχεδιασμού κατασκευών, Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία, Ενεργειακή απόδοση κτηρίων

D.C. Charmpis, M. Papadrakakis, “Improving the computational efficiency in finite element analysis of shells with uncertain properties”Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (Elsevier), 194(12-16), pp. 1447-1478, 2005.

N.D. Lagaros, D.C. Charmpis, M. Papadrakakis, “An adaptive neural network strategy for improving the computational performance of evolutionary structural optimization”Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (Elsevier), 194(30-33), pp. 3374-3393, 2005.

H.J. Pradlwarter, G.I. Schuëller, P.S. Koutsourelakis, D.C. Charmpis, “Application of line sampling simulation method to reliability benchmark problems”Structural Safety (Elsevier), 29(3), pp. 208-221, 2007.

D.C. Charmpis, G.I. Schuëller, M.F. Pellissetti, “The need for linking micromechanics of materials with stochastic finite elements: a challenge for materials science”Computational Materials Science (Elsevier), 41(1), pp. 27-37, 2007.

V. Papadopoulos, D.C. Charmpis, M. Papadrakakis, “A computationally efficient method for the buckling analysis of shells with stochastic imperfections”Computational Mechanics (Springer), 43(5), pp. 687-700, 2009.

D.C. Charmpis, “Incomplete factorization preconditioners for the iterative solution of Stochastic Finite Element equations”Computers and Structures (Elsevier), 88(3-4), pp. 178-188, 2010.

D.C. Charmpis, P. Komodromos, M.C. Phocas, “Optimized earthquake response of multi-storey buildings with seismic isolation at various elevations”Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Wiley), 41(15), pp. 2289-2310, 2012.

V. Vavourakis, D. Loukidis, D.C. Charmpis, P. Papanastasiou, “A robust finite element approach for large deformation elastoplastic plane-strain problems”, Finite Elements in Analysis and Design (Elsevier), 77, pp. 1-15, 2013.

R. Illampas, I. Ioannou, D.C. Charmpis, “Adobe bricks under compression: experimental investigation and derivation of stress-strain equation”Construction and Building Materials (Elsevier), 53, pp. 83-90, 2014.

R. Illampas, D.C. Charmpis, I. Ioannou, “Laboratory testing and finite element simulation of the structural response of an adobe masonry building under horizontal loading”Engineering Structures (Elsevier), 80, pp. 362-376, 2014.

D.C. Charmpis, M.C. Phocas, P. Komodromos, “Optimized retrofit of multi-storey buildings using seismic isolation at various elevations: assessment for several earthquake excitations”Bulletin of Earthquake Engineering (Springer), 13(9), pp. 2745-2768, 2015.

D.C. Charmpis, A. Kontogiannis, “The cost of satisfying design requirements on progressive collapse resistance – Investigation based on structural optimization”, Structure and Infrastructure Engineering (Taylor & Francis), 12(6), pp. 695-713, 2016.

G.S. Papavasileiou, D.C. Charmpis, “Seismic design optimization of multi-storey steel-concrete composite buildings”, Computers and Structures (Elsevier), 170, pp. 49-61, 2016.

R. Illampas, I. Ioannou, D.C. Charmpis, ‘Experimental assessment of adobe masonry assemblages under monotonic and loading-unloading compression’, Materials and Structures (Springer/RILEM), 50(1), Article 79, pp. 1-18, 2017.

R. Illampas, R.A. Silva, D.C. Charmpis, P.B. Lourenço, I. Ioannou, ‘Validation of the repair effectiveness of clay-based grout injections by lateral load testing of an adobe model building’, Construction and Building Materials (Elsevier), 153, pp. 174-184, 2017.

A. Kyriakidis, A. Michael, R. Illampas, D.C. Charmpis, I. Ioannou, ‘Thermal performance and embodied energy of standard and retrofitted wall systems encountered in Southern Europe’, Energy (Elsevier), 161, pp. 1016-1027, 2018.

D.C. Charmpis, ‘The effect of correlations among random member properties on structural reliability’, Structures (Elsevier), 19, pp. 463-475, 2019.

A. Kyriakidis, A. Michael, R. Illampas, D.C. Charmpis, I. Ioannou, ‘Comparative evaluation of a novel environmentally responsive modular wall system based on integrated quantitative and qualitative criteria’, Energy (Elsevier), 188, Article 115966, pp. 1-12, 2019.

G.S. Papavasileiou, D.C. Charmpis, ‘Earthquake-resistant buildings with steel or composite columns: Comparative assessment using structural optimization’, Journal of Building Engineering (Elsevier), 27, Article 100988, pp. 1-10, 2020.

G.S. Papavasileiou, D.C. Charmpis, N.D. Lagaros, ‘Optimized seismic retrofit of steel-concrete composite buildings’, Engineering Structures (Elsevier), 213, Article 110573, pp. 1-12, 2020.

F. Alogdianakis, D.C. Charmpis, I. Balafas, ‘Macroscopic effect of distance from seacoast on bridge deterioration – Statistical assessment based on structural condition recordings’, Structures (Elsevier), 27, pp. 319-329, 2020.

A.I. Ioannou, S.J. Pantazopoulou, M.F. Petrou, D.C. Charmpis, ‘Experimental investigation of ECC jackets for repair of pre-damaged R.C. members under monotonic loading’, Buildings (MDPI), 11(5), Article 180, pp. 1-18, 2021.