Κατάλογος Προσωπικού

Χριστίνα Χαραλαμπίδου

CHARALAMBIDOU CHRISTINA
22895162
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ), 012
Πανεπιστημιούπολη
Σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση :
Μεταπτυχιακό στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα, Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Γαλλία.
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε Συγκριτική Λογοτεχνία, University of California, Riverside, USA
Πτυχίο (Maitrise) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ειδίκευση στη Γλωσσολογία), Πανεπιστημίο Κύπρου.
Diplome d’Etudes Françaises, Πανεπιστήμιο Λυών ΙΙ, Γαλλία
 
Παρακολούθηση σειράς ειδικών σεμιναρίων και εντατικών μαθημάτων εξειδίκευσης στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας  (CAVILAM (Vichy, Γαλλία), Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου).
 
Επαγγελματική πείρα:
Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό: Διδασκαλία Γαλλικών, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011 – σήμερα),
Ειδικός Επιστήμονας: Διδασκαλία Γαλλικών, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2010),
Διδακτικό προσωπικό: Διδασκαλία Γαλλικών, Τμήμα Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Ξένων Γλωσσών, University of California, Riverside, USA (2003-2004)
 
Επαγγελματικές συνεργασίες:
Ενεργό μέλος και πιστοποιημένη εξετάστρια της επιτροπής Γαλλικών εξετάσεων DELF/DALF, εμπλεκόμενη σε σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και εργαστήρια για εξεταστές και καθηγητές Γαλλικών για τις εξετάσεις DELF/DALF. 
 
Γλώσσες:
Ελληνικά (μητρική γλώσσα)
Γαλλικά / Αγγλικά (Γ2)
Ισπανικά /Γερμανικά (Β1)
 
  • Εφαρμογές της Τεχνολογίας και του Διαδικτύου στην εκμάθηση ξένης γλώσσας.
  • Διδασκαλία των Γαλλικών χρησιμοποιώντας νέες διδακτικές προσεγγίσεις όπως μαθησιοκεντρικές - συμμετοχικές (task-based learning) και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
  • Διδασκαλία Γαλλικών για συγκεκριμένους σκοπούς.
  • Στρατηγικές απόκτησης μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
  • Λεξικολογία