Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

CS
22892630
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 130
Πανεπιστημιούπολη
BSc, University of Aston in Birmingham, UK, 1987PhD, University of Nottingham, UK, 1991
Lie Group Analysis of Differential Equations
N.M.Ivanova, R.O.Popovych and C.Sophocleous, 'Group Analysis of Variable Coefficient Diffusion--Convection Equations. I. Enhanced Group Classification', Lobachevsky Journal of Mathematics 31, 100-122, 2010.C.Tsaousi and C.Sophocleous, 'Differential invariants for systems of linear hyperbolic equations', Journal of Mathematical Analysis and Applications 363, 238-248, 2010. O.O.Vaneeva, R.O.Popovych and C.Sophocleous, 'Enhanced Group Analysis and Exact Solutions of Variable Coefficient Semilinear Diffusion Equations with a Power Source', Acta Applicandae Mathematicae 106, 1-46, 2009.C.Sophocleous, P.G.L.Leach and K.Andriopoulos, ``Algebraic Properties of Evolution Partial Differential Equations Modelling Prices of Commodities'', Mathematical Methods in the Applied Sciences 31, 679-694, 2008.