Κατάλογος Προσωπικού

ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ

CLERIDES SOFRONIS
2289 3709
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 111
Πανεπιστημιούπολη
Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά και Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin και διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Yale. Εργάστηκε ως ερευνητής στη Διεθνή Τράπεζα και δίδαξε στο Yale University και στο European University Institute και δειτέλεσε επισκέπτης ερευνητής στο Northwestern University. Είναι ερευνητικός εταίρος του Centre for Economic Policy Research (CEPR) και ανώτερος συνεργάτης του Rimini Centre for Economic Analysis. Διδάσκει κυρίως Βιομηχανική Οργάνωση, Μικροοικονομικά και Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης.
 
Από τον Δεκέμβριο 2021 είναι Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.
 
 
Το κύριο ερευνητικό του πεδίο είναι η εμπειρική βιομηχανική οργάνωση. Έχει εργαστεί σε θέματα τιμολόγησης, διάκρισης τιμών, και ποιότητας και πληροφόρησης. Έχει επίσης καταπιαστεί με θέματα διεθνούς εμπορίου, όπως τη σχέση εξαγωγών και παραγωγικότητας και το εμπόριο μεταχειρισμένων αγαθών. Έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες για διάφορες πτυχές της Κυπριακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Αυτή την περίοδο ασχολείται με τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε αγορές διαρκών και αποθηκεύσιμων αγαθών.
Clerides, S., P. Courty and Y. Ma (2023), “Store expensiveness and consumer saving: Insights from a new decomposition of price dispersion,” Quantitative Marketing and Economics, 21: 65-94.
 

Clerides, S. and P. Courty (2017), “Sales, Quantity Surcharge, and Consumer Inattention,” Review of Economics and Statistics, 99(2), May 2017.

Adamou, A., S. Clerides and T. Zachariadis (2014), "Welfare Implications of Car Feebates: A Simulation Analysis," Economic Journal 124(578), F420–F443.

Clerides, S. (2008), "Gains from Trade in Used Goods: Evidence from Automobiles," Journal of International Economics 76(2), 322-336.

Clerides, S. and C. Hadjiyiannis (2008), "Quality Standards for Used Durables: An Indirect Subsidy?," Journal of International Economics 75(2), 268-282.

Clerides, S. (2002), "Book Value: Intertemporal Pricing and Quality Discrimination in the US Market for Books," International Journal of Industrial Organization 20(10), 1385-1408, December 2002.

Clerides, S., S. Lach and J. Tybout (1998), "Is Learning by Exporting Important? Micro-Dynamic Evidence from Colombia, Mexico, and Morocco," Quarterly Journal of Economics 113(3), 903-947.