Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΤΣΗ-AZAIS

CM
22895163
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Ιακώβειο Μέγαρο,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 29
Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Lyon II, Γαλλία (Ξένες Γλώσσες, 1990). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lyon II (Μεταπτυχιακό σε μετάφραση και διερμηνεία, 1991, Μεταπτυχιακό σε Ξένες γλώσσες, 1992). Μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία με εξιδίκευση στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, 1993,στο Πανεπιστήμιο Jean Moulin - Lyon III, Γαλλία.Έχει διδάξει για δέκα χρόνια Γαλλικά ως ξένη γλώσσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, πρώιν Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο και από το 2002 στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Eμπλεκόμενη σε σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και εργαστήρια για καθηγητές ξένων γλωσσών. Ενεργό μέλος της επιτροπής DELF/DALF από το 1994 και πιστοποιημένο μέλος του συμβουλίου εξεταστών του University of Cambridge για το IGCSE Foreign Language French από το 2004.
 
Διδασκαλία, εκμάθηση και απόκτηση ξένων γλωσσών και ειδικότερα της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, εφαρμογές της τεχνολογίας και του διαδικτύου στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, διδασκαλία Γαλλικών για συγκεκριμένους σκοπούς, διγλωσσία/πολυγλωσσία.