Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΡΑΕΝΤ ΟΝΤΙ

ONTI CHRISTOS-RAENT
22892624
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 141
Πανεπιστημιούπολη
 Εκπαίδευση
  • (2018) Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα (Επιβλέπων: Καθ. Θεόδωρος Βλάχος).
  • (2013) Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα.
  • (2010) Πτυχίο στα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα.

Προηγούμενες Θέσεις

  • (09/2020 - 05/2022) Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
  • (2018) Μεταδιδακτορική θέση, IMPA - Instituto de Matematica Pura e Aplicada, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία.
  • Διαφορική Γεωμετρία
  • Γεωμετρία υποπολυπτυγμάτων / Ισομετρικές εμβαπτίσεις
  • Σχέση μεταξύ Γεωμετρίας και Τοπολογίας υποπολυπτυγμάτων