Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΥΣΩ ΠΕΛΕΚΑΝΗ

PELEKANI CHRYSO
22892917
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
Ιακώβειο Μέγαρο,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 29
Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στα τμήματα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών και Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έπειτα εισήλθε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στους τομείς της Εκπαίδευσης (Middlesex University, UK), της Τουρκικής γλώσσας και Λογοτεχνίας (University of Cyprus, CY), της Μετάφρασης (Birmingham University, UK) και των Νέων Τεχνολογιών στη Διδακτική της Γλώσσας (University of Nottingham).
 
Eργάστηκε ως καθηγήτρια Τουρκικής και Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Δίδαξε την Τουρκική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη γλώσσα στα Επιμορφωτικά Κέντρα, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Από το 2006 εργάζεται ως Ειδική Επιστήμονας στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
 
 • Ηλεκτρονική μάθηση,
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία,
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων,
 • Εκμάθηση δεύτερης γλώσσας,
 • Σχεδιασμός διδακτικού υλικού και οπτικοακουστικών μέσων,
 • Διαλεκτολογία,
 • Γλωσσικές Επαφές,
 • Συγκριτική Γλωσσολογία και Λογοτεχνία,
 • Θεωρία της Μετάφρασης
 • Pelekani, C. Language Teaching Methodology, International Journal of Teaching and Case Studies (IJTCS), 2009, Vol.2, No.2, pp. 193-200.
 • Pelekani, C. Turkish syllabus; Developing an Intercultural Language Curriculum (ILC), Language for International Dialogue, European Parliament Office in Cyprus and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus, 2008, pp.192-202.
 • Philippou, L, Papaevripidis, C. & Pelekani, C. Educational innovations implemented in the 18th Lemesos Primary School-Agiou Antoniou: from an underprivileged and infamous school to a national example of a multicultural education in practice, Language for International Dialogue, European Parliament Office in Cyprus and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus,2008, pp.332-339.
 • Kyratji, H. & Pelekani, C. Phonological Awareness in two transparent languages: The impact of Turkish Phonological Awareness on the Development of Greek Phonological Awareness, Athens: ATINER’S Conference Paper Series, 2012, No: LIT2012-0296.
 • Pelekani, C. Designing a pedagogically grounded e-learning activity, World Conference on Learning, Teaching & Administration – 2011 Sciences journal, Procedia Social and Behavioval, 2012,Volume 31, Pages 841–845.
 • Pelekani, C. and Kyratji, H., The linguistic profile of Turkish speaking people in Cyprus: Case studies of Turkish speaking children living in a Cypriot neighbourhood at the city of Limassol, 2nd Annual International Conference in Multicultural societies and education, University of Frederick, Nicosia.
 • Pelekani, C. Teaching Greek Language as a Second Language (L2). Case study in teaching Greek to Roma women at Polemidia area, Limassol. Conference proceedings “Breaking classroom silences: Addressing difficult issues in education”.
 • Pelekani,C., Celebration of the International Day of Roma, 8 April, at Kathimerini newspaper. http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=167874
 • Pelekani, C., Turkish loanwords in Russian Language, Tehlikedeki Diller Dergisi (in press)