Κατάλογος Προσωπικού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ

DEMESTICHA STELLA
+357 22 893568
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας,
Γλάδστωνος 12

ΣΠΟΥΔΕΣ

2002                Διδακτορική διατριβή: Οι κυπριακοί αμφορείς της ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου. Επόπτης: καθ. Δημήτρης Μιχαηλίδης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.       

1994                Πρώτος Κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών: Εισαγωγή στην Κυπριακή Αρχαιολογία. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

1992                Πτυχίο Αρχαιολογίας. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔPAΣTHPIOTHTA

2015 – σήμερα Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ενάλιας Αρχαιολογίας. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2010 - 2015    Επίκουρη καθηγήτρια Ενάλιας Αρχαιολογίας, Κάτοχος Έδρας Ιδρύματος ΘΕΤΙΣ. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2009 - 2010    Επισκέπτρια ειδική επιστήμων. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2007 - 2008   Επισκέπτρια λέκτωρ Ενάλιας Αρχαιολογίας. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2007                Ειδική επιστήμων (Π.Δ. 407). Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο         Πελοποννήσου. 

2004- 2006     Αναπληρώτρια διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ).

2001-2003      Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Μουσείων του ΠΙΟΠ.

1999 – 2001    Υπάλληλος του Τμήματος Μουσείων του ΠΙΟΠ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 Προπτυχιακά μαθήματα:

ΑΡΧ 180: Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία

ΑΡΧ 220 Κεραμική οικιακής χρήσης (Κλασικοί, Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι)

ΑΡΧ 271: Πλοία και λιμάνια των κλασικών χρόνων 

ΑΡΧ 272: Η ναυτική παράδοση της Κύπρου ανά τους αιώνες

ΑΡΧ 273: Πλοία, λιμάνια και εμπόριο κατά τους Βυζαντινούς χρόνους

ΑΡΧ 274: Θαλάσσια ταξίδια στην αρχαιότητα

ΑΡΧ 285: Μέθοδοι και Τεχνικές της Υποβρύχιας Αρχαιολογικής έρευνας

AΡX 286: Πρώιμη Ναυσιπλοΐα στην Ανατολική Μεσόγειο 

AΡX 361: Αμφορείς: ιστορία, χρήση και ερμηνεία 

 1. Μεταπτυχιακά μαθήματα

ΑΡΧ 666/791: Διαχείριση Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΑΡΧ 654: Το Εναλιο Πολιτιστικό Τοπίο

ΑΡΧ 655: Η Αρχαιολογία των Ναυαγίων

 Ναυτική και υποβρύχια αρχαιολογία, αρχαίοι θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι, αμφορείς, κεραμεική της ύστερης αρχαιότητας, αρχαία και προβιομηχανική κεραμεική τεχνολογία.

Προγράμματα Πεδίου 

 1. Διεύθυνση της ανασκαφής του Ναυαγίου Μαζωτού(2007 - σήμερα)
 1. Διεύθυνση της ανασκαφής του Ναυαγίου ΝησιώνΠαραλιμνίου (2014 - σήμερα)

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα:

 1. CONNECTING: Research and Innovation Knowledge Centre for Engineering in Heritage (RESTART 2016 – _2020 Small Scale Infrastructures/1222/0062). Διάρκεια 30 μήνες (2023-2025). Συνολικός Προϋπολογισμός 699.960 € (Συντονισμός των δράσεων της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας/ΕΡΕΝΑΕ, ως Εταίρου του Εργου)

   

 2. THETIDA: Technologies and methods for improved resilience and sustainable preservation of underwater and coastal cultural heritage to cope with climate change, natural hazards and environmental pollution (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01). Διάρκεια: 42 μήνες (2023-2026). Συνολικός Προϋπολογισμός 3.999.287 € (Συντονισμός των δράσεων της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας/ΕΡΕΝΑΕ, ως Εταίρου του Εργου)

 3. ProTeAS: The PROduction and TEchnology of Late Roman I Amphorae in Cyprus. An interdisciplinary Study of kiln site material and their digital documentation. (Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου ΚύπρουΕπιτροπή Προγραμμάτων Λεβέντη) Διάρκεια: 24 μήνες (2022-2024) Συνολικός Προϋπολογισμός 20.000€.(Συντονισμός του προγράμματος)

 4. ΑΝΔΙΚΑΤ:Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού (Πρόγραμμα Συνεργασίας  Interreg V-A  «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020). Διάρκεια: 36 μήνες (2018-2021) [webpage: https://andikat.eu]. Συνολικός Προϋπολογισμός 2.588.550,81€. (Συντονισμός των δράσεων της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας/ΕΡΕΝΑΕ, ως Εταίρου του Εργου)
 5.  SAROCYDelineating probable sea routes between Cyprus and its surrounding coastal areas at the start of the Holocene: A simulation approach (RESTART 2016-2020. EXCELLENCE/0918/0143). Διάρκεια: 24 μήνες (2019-2021) [webpage: http://sarocy.cut.ac.cy]. Συνολικός Προϋπολογισμός 150.000 €. (Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημιου Κύπρου).
 6. iMARECULTUREAdvanced VR, iMmersive serious games and Augmented REality as tools to raise awareness and access to European underwater CULTURal heritagE(Horizon 2020 - CULT-COOP-08-2016). Διάρκεια: 36 μήνες (2016 – 2019) [webpage: https://imareculture.eu]. Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.218.125€ (Συντονισμός των δράσεων της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας/ΕΡΕΝΑΕ, ως Εταίρου του Εργου)
 7.  ΚΑΡΑΒΟΙ: Τα ναυτικά ακιδογραφήματα των μεσαιωνικών μνημείων της Κύπρου: χαρτογράφηση, αποτύπωση και ψηφιοποίηση (Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου ΚύπρουΕπιτροπή Προγραμμάτων Λεβέντη). Διάρκεια: 24 μήνες (2014-2016) [webpage: https://www.ucy.ac.cy/karavoi/  https://ucy.ac.cy/marelab/en/research/karaboi]. Συνολικός Προϋπολογισμός: € 30.000€. (Συντονισμός του προγράμματος)
 8. Sailing in Cyprus through the centuries(Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, National Framework Programme for Research, Technological Development and Innovation 2009-2010, ΑΝΘΡΩ/0311(ΒΕ)/09). Διάρκεια: 36 μήνες (2015-2018) [webpage: https://www.ucy.ac.cy/sailing/en/]. Συνολικός Προϋπολογισμός: € 97.000€ (Συντονισμός του προγράμματος)

Επίβλεψη Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Dr Massimiliano Secci, Α living shipwreck. A composite study of scrambLIng deVIces: three-dimensional modeliNG and biological analysiS for tHe understandIng of site formation Processes in archaeological shipWRECK sites (University of Cyprus Internal Research Programme 'Postdoctoral Researchers'. Διάρκεια 2018-2020)

 

 Κατάλογος Δημοσιεύσεων

 1. Βιβλία
 2. ΓιαννοπούλουΜ. και Σ. Δεμέστιχα(1998). Τσ΄καλαριά Τα εργαστήρια κεραμικής του Μανταμάδου Λέσβου. Αθήνα: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Κοινότητα Μανταμάδου Λέσβου
 3. Knapp, A.B. και S. Demesticha(2017Mediterranean Connections. Maritime Transport Containers and Seaborne Trade in the Bronze and EarlyIron Ages. Walnut Creek, California: Left Coast Press

 4. Επιμέλεια τόμων
 5. Demesticha, S. (ed.) (2015Per Terram, Per Mare: Trade and Distribution of Roman Amphorae in the Eastern and Central Mediterranean, (Studies in Mediterranean Archaeology, PB 180). Uppsala: Åström Editions
 6. Demesticha, S., and A. B. Knapp (2016).  Maritime Transport Containers in the Bronze-Iron Age Aegean and Eastern Mediterranean. (Studies in Mediterranean Archaeology and Literature, PB 183). Uppsala: Åströms Förlag.

III. Άρθρα σε περιοδικά με σύστημα κρίσης

 1. Manning, S., Lorentzen, B., & Demesticha, S. (2022). Dating Mediterranean shipwrecks: the Mazotos ship, radiocarbon dating and the need for independent chronological anchors. Antiquity. 96 (388), 968-980

 2. Briggs, L., Demesticha,S., Katzev, S., Wylde Swiny, H., Craig, O. E., Drieu, L. (2022). There’s more to a vessel than meets the eye: Organic residue analysis of ‘wine’ containers from shipwrecks and settlements of ancient Cyprus (4th–1st century BCE). Archaeometry, 64(3), 779-797

 3. Secci, M., Demesticha, S., Jimenez, C., Papadopoulou, C., & Katsouri, I. (2021).  A LIVING SHIPWRECK: An integrated three-dimensional analysis for the understanding of site formation processes in archaeological shipwreck sites. Journal of Archaeological Science: Reports, 35, 102731.

 4. Demesticha, S. Semaan, L. Morsy, Z. (2019). Capacity Building in Maritime Archaeology: The Case of the Eastern Mediterranean (Cyprus, Lebanon and Egypt). Journal of Maritime Archaeology, 14(3), 369-389.
 5. Poullis, C. Kersten-Oertel, M. Benjamin, J.P. Philbin-Briscoe, O. Simon, B. Perissiou, D. Demesticha, S. Markou, E. Frentzos, E. Kyriakidis, P. Skarlatos, D. Rizvic, S. (2019). Evaluation of “The Seafarers”: A serious game on seaborne trade in the Mediterranean sea during the Classical period. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 12(), e00090.
 6. Demesticha, S. (2018). Cutting a Long Story Short? Underwater and Maritime Archaeology in Cyprus. Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies, 6(1-2), 62-78.
 7. Demesticha, S. and Delouca, K. and Trentin, M.G. and Bakirtzis, N. and Neophytou, A. (2017). Seamen on Land? A Preliminary Analysis of Medieval Ship Graffiti on Cyprus. International Journal of Nautical Archaeology, 46(2), 346-381.
 8. Skarlatos, D. and Agrafiotis, P. and Balogh, T. and Bruno, F. and Castro, F. and Petriaggi, B.D. and Demesticha, S. and Doulamis, A. and Drap, P. and Georgopoulos, A. and Kikillos, F. and Kyriakidis, P. and Liarokapis, F. and Poullis, C. and Rizvic, S. (2016). Project iMARECULTURE: Advanced VR, immersive serious games and augmented reality as tools to raise awareness and access to European underwater cultural heritage. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10058 LNCS(), 805-813.
 9. Demesticha, S. and Skarlatos, D. and Neophytou, A. (2014). The 4th-century B.C. Shipwreck at Mazotos, Cyprus: New techniques and methodologies in the 3D mapping of shipwreck excavations. Journal of Field Archaeology, 39(2), 134-150.
 10. Skarlatos, S. Demesticha και S. Kiparissi (2012). An 'open' method for 3D modelling and mapping in underwater archaeological sites. International Journal of Heritage in the Digital Era 1.1: 25-44
 11. Demesticha, S. (2011). The 4th-Century-BC Mazotos Shipwreck, Cyprus: A preliminary report. International Journal of Nautical Archaeology, 40(1), 39-59.
 12.  Kourkoumelis, D. και S. Demesticha (1997). Les outils de potier de l' atelier de Figareto de Corfou. Bulletin de Correspondance Hellénique 121: 553-57
 
Άρθρα σε σύμμεικτους τόμους
 1. Demesticha, S. (2022) Transport containers and maritime networks. The case of Cyprus. In G. Bourogiannis (Ed.), Beyond Cyprus: Investigating Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period. AURA Supplement 9 (pp. 421- 435). Athens: National and Kapodistrian University of Athens.
 2. Demesticha, S. (2022). Seascapes and Maritime Capacity of Late Roman CyprusIn S Manning (ed), Critical Approaches to Cypriot and Wider Mediterranean Archaeology. Monographs in Mediterranean Archaeology 16 (pp. 313-340). Sheffield: Equinox
 3. Demesticha, S. (2021). The Mazotos Shipwreck, Cyprus: A Preliminary Analysis of the Amphora Stowage System, In S. Demesticha, L. Blue (eds) with with K. Baika, C. Beltrame, D. Blackman, D. Cvikel, H. Farr, and D. Sivan, Under the Mediterranean. Studies in Maritime Archaeology (pp 43-58). Leiden: Sidestone Press
 4. Demesticha, S. (2020). Appendix III: Clay model of a ship. In V. Karageoghis (Ed.), Cypriote Antiquities in the S.O.F.I.A. Foundation Collection, Including Part of  the Photos Photiades Collection. Volume II: From Late Bronza Age to the Roman Period (pp. 164-166). Athens: Kapon Editions.
 5. Demesticha, S. and Demetriou A. (2020). Ancient shipwrecks in Cyprus: reaching out to the public. In Chr. Underwood (ed.), Heritage at Risk: Solutions, (pp 158-162). The ICOMOS International Committee on the Underwater Cultural Heritage
 6. Δεμέστιχα, Σ. (2020). Η διακίνηση του λαδιού στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (4ος – 7ος αι. μ.Χ.). Στο Η. Αναγνωστάκης και Ε. Μπαλτά (επιμ.), Ελιά και Λάδι στην Ανατολική Μεσόγειο από την Προϊστορία στην Προβιομηχανική Εποχή (pp. 153-166). Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
 7. Δεμέστιχα, Σ. (2017). «…καταδύσης της ολκάδος, απολέσθαι άπαντα...». Η υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα στο ναυάγιο Μαζωτού. In Ν. Παπαδημητρίου & Μ. Τόλη (Eds.), Αρχαία Κύπρος. Πρόσφατες εξελίξεις στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου (pp. 285-300). Αθήνα: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
 8. Demesticha, S. (2013). Harbours, navigation and trade. Στο D. Pilides και N. Papadimitriou (επιμ.), Ancient Cyprus: cultures in dialogueExhibition organized by the Department of Antiquities, Cyprus, on the occasion of Cyprus’ Presidency of the Council of the European Union 2012. Royal Museums of Art and History, Brussels October 31, 2012 – February 17, 2013, 80-83. Λευκωσία: Τμήμα Αρχαιοτήτων
 9. Δεμέστιχα, Σ. (2012). Υστερορωμαϊκή κεραμεική από τις βραχονησίδες Ταλαντονήσι και Περανήσι στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνος. Στο Γ. Λώλος (επιμ.) Σαλαμίς Ι Συμβολή στην Aρχαιολογία του Σαρωνικού. Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Παράρτημα 83, 303-326. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 10. Demesticha, S. (2013). Das «wrack von Mazotos» auf Zypern – eine neue unterwassergrabung im östlichen Mittelmeer. Στο M. Reinfeld (επιμ.) Archäologie im Mittelmeer- Auf der Suche nach versunkenen Schiffswracks und vergessenen Häfen, 99-108. Mainz: Philipp von Zabern
 11. Demesticha, S. (2009). Questions on trade: the case of the Mazotos shipwreck. Στο A.- M. Guimier-Sorbet και D. Michaelides (επιμ.), Actes du Colloque Chypre à l'époque hellénistique et imperial. Recherches récentes et nouvelles découvertesNanterre- Paris, 25 – 26 September 2009Cahier de Centre d’ Études Chypriotes 39, 387 – 402
Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κρίσης 
 1. Demesticha, S. (2013). Amphora typologies, distribution, and trade patterns: the case of the Cypriot LR1s. Στο J. Lund και M. Lawall (επιμ.), The Transport Amphorae and Trade of CyprusGosta Enbom Monographs 3, 169-178. Aarhus: Aarhus University Press
 2. Demesticha, S. (2015). Gone with the waves: scattered Roman amphorae in shallow waters around Cape Kiti, Cyprus. Στο S. Demesticha (επιμ.), Per Terram, Per Mare: Trade and Distribution of Roman Amphorae in the Eastern and Central Mediterranean, (Studies in Mediterranean Archaeology, PB 180), 55-76. Uppsala: Åström Editions
 3. Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων 
 4. Liarokapis, F., I. Vidová, S. Rizvić, S. Demesticha, and D. Skarlatos (2020). Underwater Search and Discovery: From Serious Games to Virtual Reality. In C. Stephanidis, J.Y.C. Chen, and G. Fragomeni (Ed.), HCI International 2020 – Late Breaking Papers: Virtual and Augmented Reality. HCII 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12428.(pp. 178-197). Cham: Springer.
 5. Dolezal, M. and Vlachos, M. and Secci, M., Demesticha, S., Skarlatos, D. and Liarokapis, F. (2019). Understanding Underwater Photogrammetry For Maritime Archaeology Through Immersive Virtual Reality. In  ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 2/W1042 (pp 85-91).
 6. Pasquet, J. Demesticha, S.Skarlatos, D. Merad, D. Drap, P. (2019). Amphora detection based on a gradient weighted error in a convolution neuronal network. In IMEKO International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage (pp. 691-695)
 7. Demesticha, S.(2017). KARAVOI: A Programme for the Documentation of Ship Graffiti on Medieval and post-Medieval Monuments of Cyprus. In Litwin, J. (Ed.), ISBSA 14: Baltin and Beyond. Change and Continuity in Shipbuilding. Proceedings of the Fourteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Gdansk 2015 (pp. 135-141). Gdansk: National Maritime Museum. 
 8. Demesticha, S.(2015). Gone with the waves: scattered Roman amphorae in shallow waters around Cape Kiti, Cyprus (Studies in Mediterranean Archaeology, PB 180). In Demesticha, S. (Ed.), Per Terram, Per Mare: Trade and Distribution of Roman Amphorae in the Eastern and Central Mediterranean (pp. 55-76). Uppsala: Åström Editions.
 9. Demesticha, S. (2014). Late Roman Amphora Typology in Context. In Poulou­Papadimitriou, N, Nodarou, E. and Kilikoglou, V. (Ed.), Late Roman Amphorae and Coarse Ware. LRCW 4 Late Roman Coarse Wares and Amphorae in the Mediterranean Archaeology and Archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers.(pp. 599-606). Oxford: Archaeopress.
 10. Demesticha, S. (2013). Amphora typologies, distribution, and trade patterns: The case of the Cypriot LR1s. In Lund, J. & Lawall, M. (Eds.), The transport Amphorae and Trade of Cyprus. Gosta Enbom Monographs 3(pp. 169-178). Aarhus: Aarhus University Press.
 11. Demesticha, S. και E. Spondylis (2012). The Hellenic Institute of Marine Archaeology survey project at Pagasitikos Gulf, Greece: the late Roman and Byzantine wrecks, Skyllis11.1, 34-40
 12. Δεμέστιχα, Σ. (2010). Το φορτίο του Ναυαγίου 7 στον Παγασητικό κόλπο. Πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση. Στο Δ. Παπανικόλα – Μπακιρτζή και Ν. Κουσουλάκου, Πρακτικά της 1ης Επιστημονικής Συνάντησης για την κεραμεική της ύστερης αρχαιότητας στον Ελλαδικό χώρο (3ος– 7οςαι. μΧ). Θεσσαλονίκη, 12-16 Νοεμβρίου 2006 (Δημοσιεύματα Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών 8), 131-142. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών
 13. Δεμέστιχα, Σ.και Ε. Βλάχου (2008). Προς ένα μοντέλο μουσειακής διαχείρισης: το παράδειγμα του δικτύου μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Στο Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου και Μ. Οικονόμου (επιμ.), Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Διαχείριση, Εκπαίδευση, Επικοινωνία, 131 – 139. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
 14. Γιαννοπούλου, Δ. και Σ. Δεμέστιχα(2008). Τα μεταβυζαντινά αποθηκευτικά αγγεία των μαστιχοχωρίων της Χίου. Η Γη – Μήτρα ζωής και δημιουργίας. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, 19-21 Μαρτίου 2004, 187 – 194. Αθήνα Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
 15. Demesticha, S. (2005). Some thoughts on the production and presence of the Late Roman 13 amphora on Cyprus. Στο M. Berg Briese και L. E. Vaag (επιμ.), Trade relations in the eastern Mediterranean from the late Hellenistic period to Late Antiquity: the ceramic evidence. Acts from a PhD seminar for young scholars, Sandbjerg Manorhouse, 12-15 February 1998, (Halicarnassian StudiesIII), 169-178. Odense: University Press of Southern Denmark
 16.  Leonard, J. και S. Demesticha(2004). Fundamental links in the economic chain: local ports and international trade in Roman and Early Christian Cyprus. Στο J. Eiring και J. Lund (επιμ.), Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens, September 26-29, 2002, (Monographs of the Danish Institute at Athens5), 189-202. Aarhus: Aarhus University Press
 17. Demesticha S., (2003). Amphora production on Cyprus during the Late Roman Period. Στο Χ. Μπακιρτζής (επιμ.), Πρακτικά του 7ουΔιεθνούς Συνεδρίου Μεσαιωνικής Κεραμεικής της Μεσογείου, Θεσσαλονίκη, 11-16 Οκτωβρίου 1999, 469-476. Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
 18. Demesticha, S. και D. Michaelides (2001). The excavation of a Late Roman 1 amphora kiln in Paphos, Cyprus. Στο E. Villeneuve και P.M. Watson (επιμ.), La céramique byzantine et proto-islamique en Syrie-Jordanie (IV-VIII siècles apr. J.C.), Actes du colloque tenu a Amman les 3, 4, et 5 décembre 1994,289-296. Beyrouth : Institut français d'archéologie du Proche-Orient
 19. Demesticha, S.2000. Paphos kiln: manufacturing techniques of LR1 amphoras. Rei Cretariae Romanae Fautores Acta 56, 549-55

VΙΙ. Βιβλιοκρισίες

Demesticha, S. (2017). Amphorae in the Eastern Mediterranean, Hakan Öniz. International Journal of Nautical Archaeology, 46(2), 461-462.

 VIII. Άλλες δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής φύσεως

 1. Demesticha S. (2019). Shipwrecks: tracing the role of Cyprus in the seaborne trade networks of the eastern Mediterranean. In Kyprios Character. History, Archaeology and Numismatics of Ancient Cyprus,http://kyprioscharacter.eie.gr/en/scientific-texts/details/economy-trade/shipwrecks-tracing-role-of-cyprus-in-seaborne-trade-networks-of-eastern-mediterranean(online publication)
 2. Σπονδύλης, H. και Σ. Δεμέστιχα(2003). Αναγνωριστική Έρευνα Ι.ΕΝ.Α.Ε. Δυτικών Ακτών Νοτίου Παγασητικού, Έτους 2003. ΕΝΑΛΙΑVIII: 11-27
 3. Δεμέστιχα, Σ. (2002). Οι σφαιρικοί αμφορείς της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου (4ος– 7ος αι. μ.Χ.). ΕΝΑΛΙΑVI: 115-121
 4. Manning, S. W., S. J. Monks, D. A. Sewell και S. Demesticha(2000). Late Roman type 1a amphora production at the Late Roman site of Zygi-Petrini, Cyprus, Report of the Department of Antiquities of Cyprus: 233-257
 5. Demesticha, S. (1998). Experimenting on amphora manufacture. ΣτοE. Karpodini-Dimitriadi (επιμ.), Ethnography of European traditional cultures: their role and perspectives in a multicultural world: European seminar proceedings,139-149. AthensInstitute of Cultural Studies of Europe and the Mediterranean