Κατάλογος Προσωπικού

ΔΕΣΠΩ ΦΑΤΤΑ-ΚΑΣΙΝΟΥ

FATTA-KASSINOS DESPO
22893515
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Νεοκλέους, 204
Λεωφ. Κυρηνείας 96

H Δέσπω Φάττα-Κάσινου είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Διετέλεσε διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου από την ίδρυσή του και μέχρι το τέλος του 2022. Το 1993 απέκτησε Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 1995 M.Sc. στη Διαχείριση Περιβάλλοντος από το European Association for Environmental Management and Education και το 1999 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει δημιουργήσει το πρώτο ερευνητικό εργαστήριο (2005) και το πρώτο ερευνητικό κέντρο για το νερό και τα υγρά απόβλητα στην Κύπρο (2011), στο οποίο σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 30 νέοι ερευνητές. Έχει τιμηθεί με το Eθνικό Βραβείο Έρευνας από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου το 2012 και το 2022 με το βραβείο Noack Laboratorien Outstanding Science Career Award από την SETAC (The Society of Environmental Toxicology and Chemistry). Eίναι Executive Editor του επιστημονικού περιοδικού Journal of Environmental Chemical Engineering, και Editor του Water Research, Elsevier. Στην ερευνητική της ομάδα έχουν πραγματοποιήσει την έρευνα τους μέχρι σήμερα, 55 φοιτητές σε επίπεδο Master (MSc/Meng) και PhD. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κοινού Προγραμματισμού για το Νερό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015-2019), ενώ σήμερα προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του African Center of Excellence in Water and Environment Research (ACEWATER) που εδρεύει στη Νιγηρία. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδότηση 600,000 ευρώ μετά από πρότασή της για το COST-ES1403 και το 2015, 3,7 εκατομμύρια ευρώ για το έργο H2020-ΜSCA-ITN/675530 για δημιουργία νέας γνώσης στις ξενοβιοτικές ουσίες, που είναι το κύριο αντικείμενο της έρευνας της. Έχει μέχρι σήμερα συντονίσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών με συνολικό προϋπολογισμό πέραν των 14 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει 188 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 135 σε επιστημονικά συνέδρια ενώ έχει συγγράψει διάφορα επιστημονικά βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Έχει πραγματοποιήσει 74 προσκεκλημένες διαλέξεις και ομιλίες σε διάφορες χώρες του κόσμου, και εκπροσωπεί την Κύπρο σε διάφορες επιτροπές στο εξωτερικό. Είναι Highly Cited Researcher για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 (Clarivate Analytics), διάκριση που προκύπτει από την απήχηση του έργου της για την τελευταία δεκαετία, (h-index:78, Citations: 30,616, Google Scholar). Έχει σημαντική συνεισφορά στην επιμόρφωση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα μέσω συμμετοχής της σε πολλές βραβευμένες δραστηριότητες σχολείων και διαγωνισμών επιστήμης για νέους. Το 2018 συνέγραψε μαζί με τον Αντώνη Παπαθεοδούλου το παιδικό βιβλίο για το νερό «Το μυστικό βιβλίο του Μπλε Κύκλου» που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος σε Ελλάδα και Κύπρο, και στα αγγλικά από τον Εκδοτικό Οίκο του International Water Association (IWA). To βιβλίο απέσπασε το πρώτο βραβείο των Public Awards 2019 στην κατηγορία Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία, ενώ αποτέλεσε τη βάση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Ταξίδι στον Μπλε Κύκλο» που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 
 
 
Η έρευνα της επικεντρώνεται σήμερα στην καταστροφή γονιδίων, πλασμιδίων και ενδο-εξωκυτταρικού DNA, με στόχο τη μη διοχέτευση ανθεκτικότητας στην αντιβίωση στο περιβάλλον για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Γενικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες της επικεντρώνονται στα ακόλουθα: (α) την ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων χρωματογραφικών μεθόδων για την ταυτοποίηση των μικρορύπων και των προϊόντων μετασχηματισμού τους σε διάφορες περιβαλλοντικές μήτρες, (β) την εκτίμηση της πιθανής βιολογικής τους δραστικότητας μέσω της εφαρμογής βιολογικών δοκιμών (π.χ. τοξικότητα, οιστρογονικότητα, μεταλλαξι(ο)γονικότητα), (γ) τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών επεξεργασίας για τη διάσπαση των προαναφερθέντων μικρορύπων, συμπεριλαμβανομένων και των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων και γονιδίων από τα αστικά λύματα και (δ) την αξιολόγηση της μεταφοράς αυτών των μικρορύπων στο έδαφος και της πιθανής πρόσληψης τους από φυτά και καρπούς που αρδεύονται με επεξεργασμένα αστικά λύματα.
S. Mansilla, M. Escolà, B. Piña, J. Portugal, I.C. Iakovides, V.G. Beretsou, A. Christou, D. Fatta-Kassinos, J.M. Bayona, V. Matamoros, "Linking the use of reclaimed water to indicators of crop stress by metabolomic and transcriptomic analyses. A tool to compare water irrigation quality", Science of Total Environment, 2023, 908, 168182. 
 
D. Yalin, …, D. Fatta-Kassinos, …, K. Manoli, …, E. Cytryn, "Mitigating Risks and Maximizing Sustainability of Treated Wastewater Reuse for Irrigation", Water Research X, 2023, 21, 100203. 
 
M. Jampani, J. Mateo-Sagasta, A. Chandrasekar, D. Fatta-Kassinos, D.W. Graham, R. Gothwal, A. Moodley, V.M. Chadag, D. Wiberg, S. Langan, "Fate and Transport Modelling for Evaluating Antibiotic Resistance in Aquatic Environments: Current Knowledge and Research Priorities", Journal of Hazardous Materials, 2023, 461, 132527.
 
A. Naziri, T. Mina, K. Manoli, V.G. Beretsou, A. Christou, C. Michael, E. Agathokleous, D. Fatta-Kassinos, "Looking into the effects of co-contamination by micro(nano)plastics in the presence of other pollutants on irrigated edible plants", Science of Total Environment, 2023, 892, 164618.
 
X. Yin, …, D. Fatta-Kassinos, …, T. Zhang, "Towards a Universal Unit for Quantification of Antibiotic Resistance Genes in Environmental Samples", Environmental Science & Technology, 2023, 57 (26), 9713-9721. 
 
R. Bade, …, D. Fatta-Kassinos, …, M. Psichoudaki, …, J. Mueller, "Three years of wastewater surveillance for new psychoactive substances in 16 countries", Water Research X, 2023, 19 (1), 100179.
 
MJ. Wade, …, D. Fatta-Kassinos, …, P. Karaolia…, MI. Zanoli Sato, "Wastewater Monitoring Can Anchor Global Disease Surveillance Systems", The Lancet Global Health, 2023, 11 (6), e976-e981.  
 
S. Tavazzi, …, D. Fatta-Kassinos, P. Karaolia, I. C. Iakovides, P. Loutsiou, …, B. M. Gawlik, "Short-term stability of wastewater samples for storage and shipment in the context of the EU Sewage Sentinel System for SARS-CoV-2", Journal of Environmental Chemical Engineering, 2023, 11 (2), 109623.
 
M. Psichoudaki, T. Mina, M. Savvidou, C. Mina, C. Michael, D. Fatta-Kassinos, "Wastewater-based monitoring of illicit drugs in Cyprus by UPLC-MS/MS: The impact of the COVID-19 pandemic", Science of the Total Environment, 2023, 854, 158747.
 
V.G. Beretsou, M.C. Nika, K. Manoli, C. Michael, Q. Sui, L. Lundy, D.M. Revitt, N.S. Thomaidis, D. Fatta-Kassinos, "Multiclass target analysis of contaminants of emerging concern including transformation products, soil bioavailability assessment and retrospective screening as tools to evaluate risks associated with reclaimed water reuse", Science of the Total Environment, 2022, 852, 158391.
 
K. Manoli, A. Naziri, I. Ttofi, C. Michael, I.J. Allan, D. Fatta-Kassinos, "Investigation of the effect of microplastics on the UV inactivation of antibiotic-resistant bacteria in water", Water Research, 2022, 222, 118906.
 
P. Karaolia, C. Michael, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, "Membrane bioreactor followed by solar photo-Fenton oxidation: Bacterial community structure changes and bacterial reduction", Science of the Total Environment, 2022, 847, 157594.
 
E. Agathokleous, …, D. Fatta-Kassinos, …, E.J. Calabrese, "Rethinking subthreshold effects in regulatory chemical risk assessments", Environmental Science & Technology, 2022, 56, 11095-11099.
 
S.G. Michael, B. Drigo, I. Michael-Kordatou, C. Michael, T. Jäger, S.C. Aleer, T. Schwartz, E. Donner, D. Fatta-Kassinos, "The effect of ultrafiltration process on the fate of antibiotic-related microcontaminants, pathogenic microbes, and toxicity in urban wastewater", Journal of Hazardous Materials, 2022, 435, 128943.
 
M.K.D. Dueholm, M. Nierychlo, K.S. Andersen, V. Rudkjøbing, S. Knutsson, MiDAS Global Consortium (S. Arriaga, …, D. Fatta-Kassinos, …, P.H. Nielsen), M. Albertsen, P.H. Nielsen, "MiDAS 4: A global catalogue of full-length 16S rRNA gene sequences and taxonomy for studies of bacterial communities in wastewater treatment plants", Nature Communications, 2022, 13 (1908).
 
I. J. Allan, S. Samanipour, K. Manoli, J. Gigault, D. Fatta-Kassinos, "Examining the Relevance of the Microplastic-Associated Additive Fraction in Environmental Compartments", ACS ES&T Water, 2022, 2 (3), 405-413.
 
J. L. Wilkinson, …, D. Fatta-Kassinos, L. I. Ttofa, …, C. Teta, "Pharmaceutical Pollution of the World’s Rivers", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United State of America (PNAS), 2022, 119 (8), e2113947119.
 
S. Balachandran, L. V. C. Charamba, K. Manoli, P. Karaolia, S. Caucci, D. Fatta-Kassinos, "Simultaneous inactivation of multidrug-resistant Escherichia coli and enterococci by peracetic acid in urban wastewater: Exposure-based kinetics and comparison with chlorine", Water Research, 2021, 202, 117403.
 
I. C. Iakovides, K. Manoli, P. Karaolia, I. Michael-Kordatou, C. M. Manaia, D. Fatta-Kassinos, "Reduction of antibiotic resistance determinants in urban wastewater by ozone: Emphasis on the impact of wastewater matrix towards the inactivation kinetics, toxicity and bacterial regrowth", Journal of Hazardous Materials, 2021, 420, 126527.
 
P. Karaolia, S. Vasileiadis, S. G. Michael, D. G. Karpouzas, D. Fatta-Kassinos, "Shotgun metagenomics assessment of the resistome, mobilome, pathogen dynamics and their ecological control modes in full-scale urban wastewater treatment plants", Journal of Hazardous Materials, 2021, 418, 126387.
 
L. Lundy, D. Fatta Kassinos, J. Slobodnik, P. Karaolia, L. Cirka, N. Kreuzinger, S. Castiglioni, L. Bijlsma, V. Dulio, G. Deviller, F. Yin Lai, N. Alygizakis, M. Barneo, J. A. Baz-Lomba, F. Béen, M. Cíchová, K. Conde-Pérez, A. Covaci, E. Donner, A. Ficek, F. Hassard, A. Hedström, F. Hernandez, V. Janská, K. Jellison, J. Hofman, K. Hill, P.-Y. Hong, B. Kasprzyk-Hordern, S. Kolarević, J. Krahulec, D. Lambropoulou, R. de Llanos, T. Mackuľak, L. Martinez-García, F. Martínez, G. Medema, A. Micsinai, M. Myrmel, M. Nasser, H. Niederstätter, L. Nozal , H. Oberacher , V. Očenášková, L. Ogorzaly, D. Papadopoulos, B. Peinado, T. Pitkänen , M. Poza, S. Rumbo-Feal, B. Sánchez, A. J. Székely, A. Soltysova, N. S. Thomaidis, J. Vallejo, A. van Nuijs, V. Ware, M. Viklander, "Making Waves: Collaboration in the time of SARS-CoV-2 - rapid development of an international co-operation and wastewater surveillance database to support public health decision-making", Water Research, 2021, 199, 117167.
 
L. Ioannou-Ttofa, S. Foteinis, A. Seifelnasr Moustafa, E. Abdelsalam, M. Samer, D. Fatta-Kassinos, "Life cycle assessment of household biogas production in Egypt: Influence of digester volume, biogas leakages, and digestate valorization as biofertilizer", Journal of Cleaner Production, 2021, 286, 125468.
 
D. M. Revitt, L. Lundy, D. Fatta-Kassinos, "Development of a qualitative approach to assessing risks associated with the use of treated wastewater in agricultural irrigation", Journal of Hazardous Materials, 2021, 406, 124286.
 
I. Michael-Kordatou, P. Karaolia, D. Fatta-Kassinos, "Sewage analysis as a tool for the COVID-19 pandemic response and management: the urgent need for optimized protocols for SARS-CoV-2 detection and quantification", Journal of Environmental Chemical Engineering, 2020, 8 (5), 104306.
 
V. G. Beretsou, I. Michael-Kordatou, C. Michael, D. Santoro, M. El-Halwagy, T. Jäger, H. Besselink, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, "A chemical, microbiological and (eco)toxicological scheme to understand the efficiency of UV-C/H2O2 oxidation on antibiotic-related microcontaminants in treated urban wastewater", Science of the Total Environment, 2020, 744, 140835.
 
S. G. Michael, I. Michael-Kordatou, S. Nahim-Granados, M. I. Polo-López, J. Rocha, A. B. Martínez-Piernas, P. Fernández-Ibáñez, A. Agüera, C. M. Manaia, D. Fatta-Kassinos, "Investigating the impact of UV-C/H2O2and sunlight/H2O2on the removal of antibiotics, antibiotic resistance determinants and toxicity present in urban wastewater", Chemical Engineering Journal, 2020, 388, 124383.
 
G. Deviller, L. Lundy, D. Fatta-Kassinos, "Recommendations to derive quality standards for chemical pollutants in reclaimed water intended for reuse in agricultural irrigation", Chemosphere, 2020, 240, 124911.
 
I.C. Iakovides, I. Michael-Kordatou, N.F.F. Moreira, A.R. Ribeiro, T. Fernandes, M.F.R. Pereira, O.C. Nunes, C.M. Manaia, A.M.T. Silva, D. Fatta-Kassinos, "Continuous ozonation of urban wastewater: removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and antibiotic resistance genes and phytotoxicity", Water Research, 2019, 159, 333-347.
 
K.M.M. Pärnänen, C. Narciso-da-Rocha, D. Kneis, T.U. Berendonk, D. Cacace, T. Thuy Do, C. Elpers, D. Fatta-Kassinos, I. Henriques, T. Jaeger, A. Karkman, J.L. Martinez, S.G. Michael, I. Michael-Kordatou, K. O’Sullivan, S. Rodriguez-Mozaz, T. Schwartz, H. Sheng, H. Sørum, R.D. Stedtfeld, J.M. Tiedje, S. Varela Della Giustina, F. Walsh, I. Vaz-Moreira, M. Virta, C.M. Manaia, "Antibiotic resistance in European wastewater treatment plants mirrors the pattern of clinical antibiotic resistance prevalence", Science Advances, 2019, 5, eaau9124.
 
S.G. Michael, I. Michael-Kordatou, V.G. Beretsou, T. Jäger, C. Michael, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, "Solar photo-Fenton oxidation followed by adsorption on activated carbon for the minimisation of antibiotic resistance determinants and toxicity present in urban wastewater", Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 244, 871-880.
 
K. Kümmerer, D. D. Dionysiou, O. Olsson,D. Fatta-Kassinos, "A path to clean water", Science, 2018, 361, 222-224.
 
P. Karaolia, I. Michael-Kordatou, E. Hapeshi, C. Drosou, Y. Bertakis, D. Christofilos, G. S. Armatas, L. Sygellou, T. Schwartz, N. P. Xekoukoulotakis, D. Fatta-Kassinos, "Removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and their associated genes by graphene-based TiO2composite photocatalysts under solar radiation in urban wastewaters", Applied Catalysis B: Environmental, 2018, 224, 810-824.
 
I. Michael-Kordatou, P. Karaolia, D. Fatta-Kassinos, "The role of operating parameters and oxidative damage mechanisms of Advanced Chemical Oxidation Processes in the combat against antibiotic-resistant bacteria and resistance genes present in urban wastewater″, Water Research, 2018, 128, 1-23.