Κατάλογος Προσωπικού

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

HADJIMICHAEL DEMETRIS
22893619
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 017
Πανεπιστημιούπολη
Ο Δημήτρης Χατζημιχαήλ είναι Λέκτορας Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο University of Warwick (2020), κατέχει μεταπτυχιακό στην Διοικητική Ψυχολογία από το University of Manchester (2015), καθώς και προπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014). Το 2021 έγινε Fellow της Ακαδημίας Ανώτερης Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την κατανόηση του πως ο αυτοσχεδιασμός, η γνώση, τα συναισθήματα και οι κρίσεις συνεισφέρουν στην εκπόνηση της εργασίας. Χρησιμοποιεί φαινομενολογικές, κοινωνιολογικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. Προηγουμένως, εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο University of Warwick (2019-2022), όπου διακρίθηκε αρκετές φορές για την ποιότητα του τρόπου διδασκαλίας του.
(1) Οργανωσιακός αυτοσχεδιασμός, (2) Oργανωσιακή γνώση και μάθηση, (3) Οργανωσιακή Κρίση (judgment), (4) Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην μελέτη οργανώσεων (ιδιαίτερα φαινομενολογία), (5) Επιχειρηματική Ηθική
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΆ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 1. Tsoukas, H., Hadjimichael, D., Nair, A., Pyrko, I., & Woolley, S. (2024). Judgment in business and management research: shedding new light on a familiar concept. Academy of Management Annalshttps://doi.org/10.5465/annals.2022.0175 
 2. Hadjimichael, D., Ribeiro, R. & Tsoukas, H. (2024). How does embodiment enable the acquisition of tacit knowledge in organizations? From Polanyi to Merleau-Ponty. Organization Studies. 45(5), 545-570. [https://doi.org/10.1177/01708406241228374]
 3. Hadjimichael, D., Pyrko, I. & Tsoukas, H. (in press). Beyond Tacit Knowledge: How Michael Polanyi's theory of knowledge illuminates theory development in organizational research. Academy of Management Review. [https://doi.org/10.5465/amr.2022.0289].
 4. Dickinson, R., & Hadjimichael, D. (2023). A Theatre Pedagogy for Teaching Moral Imagination. Organizational Aesthetics12(1), 94-124. [https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/oa/article/download/273/307]
 5. Hadjimichael D. & Tsoukas, H. (2023). Phronetic Improvisation: A Virtue Ethics Perspective. Management Learning, 54(1), 99-120. [https://doi.org/10.1177/13505076221111855]
 6. Hadjimichael, D. & Tsoukas, H. (2019). Towards a better understanding of tacit knowledge in organizations: Taking stock and moving forward. Academy of Management Annals, 13(2), 672–703. [https://doi.org/10.5465/annals.2017.0084]. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

 1. Hadjimichael, D. (2023). Improvization in Organizations: A Review with a Phenomenological Research Agenda.  In Cunha, M. P., Vera, D., Abrantes, A. C. M., & Miner, A. (Eds.). The Routledge Companion to Improvisation in Organizations. London: Routledge. [Improvisation in organization | 33 | A review with a phenomenological (taylorfrancis.com)]
 2. Hadjimichael D., (2017). Haridimos Tsoukas: Understanding Organizational Change via Philosophy and Complexity. In Szalba D., Pasmore, W., Barnes, M. and Gipson, A. (Eds,) The Palgrave Handbook of Organizational Change Thinkers. Palgrave Macmillan.  [https://doi.org/10.1007/978-3-319-52878-6_96

EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Dickinson R. and Hadjimichael D. (2021). Teaching Moral Imagination through Theatre Pedagogy. 81st Annual Meeting of the Academy of Management. [https://doi.org/10.5465/AMBPP.2021.13625abstract].  
  • Awarded "Global Forum Best Paper" by the Management Education and Development Division of the Academy of Management.