Κατάλογος Προσωπικού

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ

DK
22893855
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Αποστολίδη,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1

Προπτυχιακὲς σπουδὲς Κλασσικῆς Φιλολογίας στὸ Φιλολογικὸ Τμῆμα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (πτυχίο 1993). Μεταπτυχιακὲς (διδακτορικές) σπουδὲς στὴν Σχολὴ Ἀνατολικῶν καὶ Ἀρχαιογνωστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης τῆς Γερμανίας (διδακτορικὸ δίπλωμα 1999, ἔκδοση τῆς διατριβῆς 2001). Τριετὴς ἐργασία στὸ Ἰνστιτοῦτο Παπυρολογίας τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου σὲ ἐρευνητικὸ πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Deutsche Forschungsgemeinschaft. Στὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου σὲ θέση λέκτορος ἀπὸ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο 2004/2005, ἐπικούρου καθηγητοῦ ἀπὸ τὸ 2009, ἀναπληρωτοῦ ἀπὸ τὸ 2015. Διδασκαλία Α.Ε. Φιλολογίας (κυρίως ἀττικῶν ρητόρων) καὶ Παπυρολογίας. Ὑπεύθυνος προγράμματος Lifelong Learning/Erasmus τοῦ Τμήματος. Ἐναρκτήρια χρηματοδότηση ἀπὸ τὸ Π.Κ. γιὰ τὴν δημιουργία, συντήρηση καὶ ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια Παπυρολογικῆς Συλλογῆς (P.Cypr.).

 • Πτολεμαϊκὴ παπυρολογία
 • Τὸ βιβλίο κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα
 • Ἀρχαία ἑλληνικὴ ταχυγραφία
 • Ἑλληνιστικὴ Κοινή

Dokumentarische Papyri des 2. Jh. v.Chr. aus dem Herakleopolites (P.Heid. VIII), Veröffentlichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung N.F. 10, Heidelberg 2001.

Ἄρθρα

 • “Aus den Archiven der Königlichen Schreiber Peteimuthes und Harchebis”, Tyche 18 (2003) 5-19.
 • “Kritisches zu Urkunden I: Zu P.Heid. VI 363”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 151 (2005) 133-140.
 • “Ein literarischer und ein tachygraphischer Papyrus aus der Sammlung des Seminars für Papyrologie der Universität Heidelberg”, Archiv für Papyrusforschung 52 (2006) 135-161.
 • “Kritische und exegetische Beiträge zu den Papyri des tachygraphischen Lehrbuchs”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 161 (2007) 215-251.
 • “Διορθωτικά”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 171 (2009) 186-192.
 • “Bemerkungen zu Papyri XXIII” (= Korr. Tyche Nr. 661-675), Tyche 25 (2010) 213-220.
 • “Epigone-Angehörige in numerierten Hipparchien?”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 177 (2011) 220-221.
 • “Emotions in Ptolemaic Petitions and Related Texts”, ἐν Ch. Kotsifou (ἐκδ.), Emotional Display, Persuasion and Rhetoric in Papyri, Heidelberg althistorische Beiträge und epigraphische Studien, Stuttgart 2013 (ὑπὸ ἔκδοσιν).
 • “Beiträge zum antiken Buchwesen”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 193 (2015) 78-86.